Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2011

De geschiedenis van de Europese Unie - 2011


Januari

1

Estland stapt over op de euro en wordt zo het 17e euroland.

1

Turku in Finland en Tallinn in Estland worden de "Europese culturele hoofdsteden van Europa" van 2011.

1

Hongarije neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over. Zijn programma bevat vier prioriteiten: groei en werkgelegenheid voor iedereen; beter voedsel-, energie- en waterbeleid; een burgervriendelijke Unie; en uitbreidings- en nabuurschapsbeleid.

1

Drie nieuwe autoriteiten voor financieel toezicht beginnen hun werkzaamheden: Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

1

Het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk begint: het belang van vrijwilligerswerk wordt benadrukt en mensen worden aangemoedigd zich in te zetten voor de maatschappij.

18

Het eerste "Europese semester" gaat van start, een cyclus van 6 maanden waarbinnen het economisch beleid van de EU-landen op elkaar afgestemd wordt en die bedoeld is om economische crises zoals die van 2008-2010 te voorkomen.

Februari

4

De Europese Raad biedt alle steun aan voor een vreedzame overgang naar democratie in de buurlanden ten zuiden van de Middellandse Zee.

17

Het Europees Parlement neemt een resolutie aan voor politieke en financiële steun van de EU bij de overgang van Egypte naar democratie, bevestigt zijn solidariteit met de "Jasmijnrevolutie" in Tunesië en betreurt het geweld dat talrijke mensen het leven heeft gekost.

Maart

11

De EU activeert haar mechanisme voor civiele bescherming om de Europese bijstand en solidariteit na de verwoestende aardbeving en tsunami in Japan te coördineren.

17

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en Catherine Ashton, hoog vertegenwoordiger van de EU, ondersteunen gezamenlijk Resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad om de Libische burgers die lijden onder het conflict met de regering van Gaddafi, te helpen.

25

Op de Europese Raad in Brussel wordt de laatste hand gelegd aan een pakket van maatregelen om de Europese economie te versterken. Het "Euro Plus"-pact moet de coördinatie van het economisch beleid in de Economische en Monetaire Unie verbeteren.

April

7

De Poolse president Lech Kaczynski, zijn echtgenote en vele hoge ambtenaren en militairen komen om bij een vliegtuigcrash op weg naar Smolensk, Rusland, voor de zeventigste herdenking van het bloedbad van Katyn.

26

Op deze dag was het 25 jaar geleden dat de kernramp in Tsjernobyl plaatsvond. De EU blijft zich inzetten voor meer nucleaire veiligheid.

Mei

25

Het Europees erfgoedlabel wordt ingesteld. Dit is een prijs voor locaties waar de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese Unie in het zonnetje worden gezet. De EU-landen mogen elke twee jaar een aantal locaties voordragen, per land wordt er dan één label toegekend.

26

Ratko Mladić, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden en genocide, wordt gearresteerd door de Servische autoriteiten. Dit betekent een obstakel minder voor de toetreding van Servië tot de EU.

juni

23

De Commissie en het Europees Parlement introduceren een gezamenlijk transparantieregister voor EU-lobbyisten, dat in de plaats komt van hun aparte registers. Dit is een essentiële stap om de transparantie te verbeteren.

24

De Europese Raad gaat ermee akkoord dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië eind juni 2011 moeten worden afgerond, zodat het in 2013 als 28e land kan toetreden tot de EU.

30

Het Griekse parlement keurt een pakket bezuinigingen en structurele hervormingen goed om de staatsschuld te verminderen en het concurrentievermogen van de economie te vergroten. De EU bevestigt haar steun en solidariteit.

30

De Europese Commissie stelt een meerjarig uitgavenplan (een EU-begroting voor de periode 2014-2020) voor om de groei te stimuleren.

Juli

1

Polen neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over. Het zal zich vooral richten op economische groei, veiligheid en nauwere betrekkingen met de burlanden van de EU in het oosten en het zuiden.

11

De landen van de eurozone creëren een Europees Stabiliteitsmechanisme, dat tot 500 miljard euro kan lenen aan landen van de eurozone in een crisissituatie.

15

Uit de resultaten van stresstests blijkt dat de meeste banken een nieuwe recessie kunnen overleven. 83 van de 91 geteste banken slagen.

21

De landen van de eurozone bereiken een akkoord over nieuwe steun aan Griekenland voor een bedrag van 109 miljard euro.

Augustus

1

De EU neemt restrictieve maatregelen tegen Syrië vanwege de gewelddadige onderdrukking van betogingen voor democratie.

24

De EU biedt humanitaire en financiële steun aan voor een democratisch Libië na de val van het Gaddafi-regime.

September

12

De EU brengt de beschermingsperiode voor de rechten op muziekopnamen wordt door de EU van 50 naar 70 jaar.

23

De EU neemt voor het eerst deel aan het jaarlijks algemeen debat van de VN. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, wijst op de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om de politieke hervorming in Libië te ondersteunen.

27

De EU trekt 350 miljoen euro uit voor het democratiseringsproces in Noord-Afrika en het Nabije Oosten.

28

Commissievoorzitter José Manuel Barroso stelt in zijn jaarlijkse "State of the Union" een nieuwe belasting op transacties tussen financiële instellingen voor.

Oktober

14

Het Europees Parlement opent zijn bezoekerscentrum, het Parlementarium. Allerlei interactieve multimediatoepassingen geven inwoners en bezoekers van Brussel meer inzicht in de werking van het Parlement en de andere instellingen van de EU.

21

De eerste twee Galileo-satellieten worden gelanceerd. De EU komt zo dichter bij een eigen navigatiesysteem. Galileo zal niet alleen nuttig zijn voor transport en reddingsdiensten, maar ook voor banktransacties en de elektriciteitsbevoorrading.

23

De Europese Raad bereikt een akkoord over maatregelen voor groei en werkgelegenheid.

26

Op een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone wordt een strategie voor fiscale consolidering, groei, steun aan landen in moeilijkheden en beter bestuur bepaald.

November

1

Mario Draghi, voormalig gouverneur van de centrale bank van Italië, wordt voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

3-4

De leiders van 20 belangrijke ontwikkelde en nieuwe economieën ontmoeten elkaar op de G20-top in Cannes (Frankrijk). Ze maken afspraken over krachtdadige en gecoördineerde maatregelen voor herstel van de wereldeconomie en de werkgelegenheid, en nemen stappen in de richting van een hervorming van de financiële wereld.

8

De Raad Economische en financiële zaken keurt een pakket van zes wetgevingsvoorstellen goed om het economische bestuur in de EU te verbeteren. Het gaat onder meer over regels voor een verantwoord management van banken.

11

Griekenland krijgt een nieuwe coalitieregering onder leiding van premier Loukas Papadimos.

16

Regeringswissel in Italië. De nieuwe premier Mario Monti belooft drastische economische hervormingen.

23

De Commissie komt met vier documenten die het economisch bestuur in de EU en de eurozone moeten verbeteren: de "Annual Growth Survey" met de economische prioriteiten voor 2012, twee verordeningen om het economisch en budgettair toezicht in het eurogebied aan te scherpen en een Groenboek over stabiliteitsobligaties.

December

9

Op de Europese Raad spreken 17 leden van de eurozone en verscheidene andere EU-landen af om een nieuw begrotingspact te sluiten en hun economisch beleid beter op elkaar af te stemmen.

18

Václav Havel, dissident onder het communistisch bestuur en voormalig president van Tsjecho-Slowakije en van Tsjechië, overlijdt. "Hij was een ware Europeaan en heeft zijn hele leven voor democratie en vrijheid gevochten. De naam van Václav Havel zal voor altijd verbonden blijven met de hereniging van Europa en de verspreiding van de Europese waarden in Midden- en Oost-Europa", zo verklaart Commissievoorzitter José Manuel Barroso.

19

Liechtenstein treedt toe tot het Schengengebied met open grenzen.

Zie ook: 
Back to top