Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2011

Europos Sąjungos istorija - 2011


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Sausis

1 d.

Estija įsivedė eurą ir tapo 17-ąja euro zonos nare.

1 d.

Turku (Suomijoje) ir Talinas (Estijoje) tapo 2011 m. Europos kultūros sostinėmis.

1 d.

Eilės tvarka Vengrija perėmė 6 mėnesių pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Svarbiausios jos programos sritys – integracinis augimas ir užimtumas, veiksmingesnė maisto, energetikos ir vandens politika, piliečiams artimesnė ES, ES plėtra ir kaimynystės politika.

1 d.

Veiklą pradėjo trys naujos Europos finansų priežiūros institucijos: Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

1 d.

Prasidėjo teminiai Europos savanoriškos veiklos metai: pabrėžiama savanoriškos veiklos svarba ir siekiama kuo daugiau žmonių paskatinti dalyvauti visuomeninėje veikloje.

18 d.

Prasidėjo pirmasis Europos semestras, šešių mėnesių ES šalių ekonominės politikos koordinavimo ciklas, įvestas siekiant užkirsti kelią ekonomikos krizėms, panašioms į tą, kuri įvyko 2008-2010 m.

Vasaris

4 d.

Europos Vadovų Taryba įsipareigojo visapusiškai remti taikingą demokratizacijos procesą kaimyninėse Viduržemio jūros pietinės pakrantės regiono šalyse.

17 d.

Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuria ES įsipareigojo politiškai ir finansiškai remti demokratizacijos procesą Egipte, dar kartą patvirtino solidarumą su Tuniso „Jazminų revoliucija“ ir pasmerkė smurtą, dėl kurio gyvybės neteko keletas žmonių.

Kovas

11 d.

Pradėjo veikti ES civilinės saugos mechanizmas, padėsiantis koordinuoti ES pagalbos teikimą nuo žemės drebėjimo ir cunamio nukentėjusiai Japonijai.

17 d.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy ir ES vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton bendru pareiškimu pritarė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijai Nr. 1973 sustabdyti M. Gaddafi vyriausybės smurtą prieš Libijos civilius gyventojus.

25 d.

Pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje galutinai patvirtintas Europos ekonomikos stiprinimo priemonių rinkinys. Paktas „Euro plius“ parengtas siekiant gerinti ekonominės politikos koordinavimą Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

Balandis

7 d.

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl jėgos panaudojimo malšinant protestus Bahreine, Sirijoje ir Jemene. Rezoliucija pasmerktas smurtas prieš protestuotojus ir minėtų šalių institucijos paragintos išklausyti protestuotojų reikalavimus suteikti daugiau laisvės.

26 d.

Praėjo 25 metai nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos. ES ir toliau pasiryžusi laikytis įsipareigojimo didinti branduolinę saugą.

Gegužė

25 d.

Susitarta dėl Europos paveldo ženklo naudojimo. Juo bus išskiriamos Europos Sąjungos istorijai ir plėtrai svarbios vietos. ES šalys kas dvejus metus galės siūlyti istorinius objektus, kuriems turėtų būti suteiktas šis ženklas. Europos paveldo ženklu kiekvienoje šalyje galės būti išskiriama viena vietovė.

26 d.

Serbijos valdžios institucijos suėmė karo nusikaltimais ir genocidu kaltinamą Ratko Mladičių ir taip pašalino kliūtį deryboms dėl Serbijos prisijungimo prie ES.

Birželis

23 d.

Pradėjo veikti bendras Europos Komisijos ir Parlamento Skaidrumo registras. Tai svarbus ES lobistų veiklos skaidrumo užtikrinimo etapas.

24 d.

Europos Vadovų Taryba sutarė, kad baigti stojimo derybas su Kroatija reikėtų iki 2011 m. birželio pabaigos. 2013 m. Kroatija turėtų tapti 28-ąja ES valstybe nare.

30 d.

Graikijos parlamentas patvirtino išlaidų apribojimo ir struktūrinių reformų paketą, kad sumažintų šalies skolą ir padidintų šalies ekonomikos konkurencingumą. ES dar kartą patvirtino, kad remia Graikiją ir yra su ja solidari.

30 d.

Europos Komisija pasiūlė daugiametį išlaidų planą – 2014–2020 m. ES biudžetą, kuriuo siekiama skatinti ekonomikos augimą.

Liepa

1 d.

Lenkija rotacijos tvarka perėmė 6 mėnesių pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Svarbiausi jos programos klausimai – ekonomikos augimas, didesnis saugumas Europoje ir glaudesni ryšiai su pietinėmis bei rytinėmis ES kaimynėmis.

11 d.

Euro zonos šalys pasirašė sutartį, kuria sukuriamas Europos stabilumo mechanizmas. Jis sudaro sąlygas krizėje atsidūrusioms euro zonos šalims paskolinti iki 500 mlrd. eurų.

15 d.

Paskelbti bankų testavimo rezultatai, rodantys, ar bankai sugebės atsilaikyti prieš naują ekonomikos nuosmukio bangą. Testus sėkmingai išlaikė 83 bankai iš 91.

21 d.

Euro zonos lyderiai susitarė dėl naujų 109 mlrd. eurų paramos priemonių Graikijai.

Rugpjūtis

1 d.

Reaguodama į kovos už demokratiją demonstracijų žiaurų malšinimą Sirijoje, ES priėmė jai ribojamas priemones.

24 d.

Žlugus M. Kadafio režimui, Europos Sąjunga demokratinei Libijai pradėjo teikti humanitarinę ir finansinę paramą.

Rugsėjis

12 d.

Priimta ES direktyva, kuria muzikos įrašų autorių teisių apsauga ES prailginama nuo 50 iki 70 metų.

23 d.

ES pirmą kartą dalyvavo JT metiniame Generalinės Asamblėjos posėdyje. Jame Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy kalbėjo apie tarptautinės bendrijos atsakomybę remti Libijos demokratizacijos procesą.

27 d.

ES paskelbė skirsianti 350 mln. eurų paramą Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalims, kuriose vyksta demokratiniai pokyčiai.

28 d.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso savo metinėje kalboje apie ES padėtį pasiūlė finansų įstaigų sandorius apmokestinti nauju mokesčiu.

Spalis

14 d.

Briuselyje atidarytas „Parlamentariumas“ – Europos Parlamento lankytojų centras. Jame turistai ir vietos gyventojai naudodamiesi sąveikiomis multimedijos priemonėmis gali susipažinti su Europos Parlamento ir kitų ES institucijų veikla.

21 d.

Paleisti du pirmieji GALILEO palydovai. Tai svarbus žingsnis kuriant ES palydovinę navigacijos sistemą. GALILEO sistema padės užtikrinti geresnes transporto, gelbėjimo, bankininkystės ir elektros tiekimo paslaugas.

23 d.

Europos Vadovų Taryba sutarė dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonių.

26 d.

Euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino plataus masto fiskalinio konsolidavimo, ekonomikos augimo, sunkioje padėtyje esančių šalių rėmimo ir geresnės euro zonos valdysenos strategiją.

Lapkritis

1 d.

Buvęs Italijos centrinio banko vadovas Mario Draghi tapo Europos centrinio banko pirmininku.

3-4 d.

Kanuose (Prancūzija) vyko Didžiojo dvidešimtuko – labiausiai išsivysčiusių ir kylančios ekonomikos – šalių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas. Jie sutarė dėl ryžtingų ir koordinuotų veiksmų, kaip atgaivinti pasaulinę ekonomiką, kurti naujas darbo vietas ir reformuoti finansų sektorių.

8 d.

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba priėmė šešių teisės aktų pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama gerinti ekonomikos valdyseną ES. Į jį įtrauktos atsakingesnio bankų valdymo taisyklės.

11 d.

Graikijoje darbą pradėjo nauja ministro pirmininko Lucas Papademos vadovaujama koalicinė vyriausybė.

16 d.

Pasikeitė Italijos vyriausybė. Naujas ministras pirmininkas Mario Monti planuoja įgyvendinti griežtas ekonomikos reformas.

23 d.

Komisija pristatė iš keturių dalių susidedantį priemonių rinkinį, skirtą gerinti ES ir euro zonos ekonomikos valdyseną. Rinkinį sudaro 2012 m. metinė augimo apžvalga, kurioje išdėstomi kitų metų ekonomikos prioritetai, du reglamentai, kuriais siekiama sugriežtinti ekonomikos ir biudžeto priežiūrą euro zonoje, ir Žalioji knyga dėl stabilumo obligacijų.

Gruodis

9 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime 17 euro zonos narių ir keletas kitų ES šalių susitarė dėl naujo fiskalinio susitarimo ir glaudesnio savo ekonominės politikos koordinavimo.

18 d.

Mirė Václavas Havelas, buvęs Čekoslovakijos ir Čekijos prezidentas bei kovotojas už laisvę komunizmo laikotarpiu. Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso žodžiais, „Václavas Havelas visą savo gyvenimą buvo tikras europietis ir kovotojas už demokratiją bei laisvę. Jo vardas visada asocijuosis su Europos suvienijimu ir jos vertybių skleidimu Vidurio ir Rytų Europoje“.

19 d.

Lichtenšteinas prisijungė prie Šengeno zonos.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Papildoma informacija: 
Back to top