Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2011

Euroopan unionin historia - 2011


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Tammikuu

1

Viro ottaa käyttöön euron maan virallisena rahayksikkönä. Virosta tulee euroalueen 17. jäsenmaa.

1

Turku ja Tallinna aloittavat kautensa Euroopan vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkeina.

1

Unkarin puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Kauden tärkeimpiä teemoja ovat osallistava kasvu ja työllisyys, elintarvike-, energia- ja vesipolitiikan tehostaminen, kansalaisten huomioon ottaminen EU:n toiminnassa sekä laajentuminen ja naapuruuspolitiikka.

1

Kolme uutta eurooppalaista rahoitusvalvontaviranomaista aloittaa toimintansa: Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV).

1

Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi alkaa. Sen aikana tuodaan esiin vapaaehtoistyön merkitystä ja kannustetaan yhä useampia antamaan panoksensa yhteiskuntaa hyödyttävään työhön.

18

Ensimmäinen talouspolitiikan EU-ohjausjakso alkaa. Tavoitteena on koordinoida EU-maiden talouspolitiikkaa kuuden kuukauden jaksoissa talouskriisien ehkäisemiseksi.

Helmikuu

4

Eurooppa-neuvosto ilmaisee tukensa eteläisen Välimeren alueen maiden rauhanomaiselle siirtymiselle demokratiaan.

17

Euroopan parlamentti hyväksyy julkilausuman, jossa vahvistetaan EU:n poliittinen ja taloudellinen tuki Egyptin siirtymiselle demokratiaan ja solidaarisuus Tunisian "jasmiinivallankumousta" kohtaan. Julkilausumassa pahoitellaan väkivaltaisuuksia, jotka ovat vaatineet lukuisia kuolonuhreja.

Maaliskuu

11

EU-maiden johtajat hyväksyvät Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet Brysselissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Samassa kokouksessa kaikki 16 euroalueen maata ilmoittavat tukevansa suunnitelmaa, jolla avustetaan Kreikkaa selviytymään julkisen talouden alijäämästään.

17

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja EU:n ulkoasiainedustaja Catherine Ashton ilmaisevat yhteisessä lausumassaan tyytyväisyytensä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1973, jossa vaaditaan lopettamaan väkivaltaisuudet Libyan siviiliväestöä kohtaan.

25

Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa hyväksytään laaja toimenpidepaketti EU:n talouden vahvistamiseksi. Eurooppa-neuvosto hyväksyy myös Euro Plus -sopimuksen, jolla tehostetaan talouspolitiikan koordinointia euroalueella.

Huhtikuu

7

Euroopan parlamentti hyväksyy päätöslauselman mielenosoitusten tukahduttamisesta Bahrainissa, Syyriassa ja Jemenissä. Parlamentti tuomitsee mielenosoittajiin kohdistetun väkivallan ja kehottaa viranomaisia ottamaan huomioon kansalaisten vapauden lisäämistä koskevat vaatimukset.

26

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta on kulunut 25 vuotta. EU on edelleen sitoutunut parantamaan ydinturvallisuutta.

Toukokuu

25

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen käyttöönotosta päätetään. Tunnuksen avulla nostetaan esiin kohteita, jotka symboloivat Euroopan unionin historiaa ja kehitystä. EU-maat voivat esittää kohteita, joista asiantuntijat valitsevat kulttuuriperintötunnuksen saajat.

26

Serbian viranomaiset pidättävät Ratko Mladićin, jota epäillään sotarikoksista ja kansanmurhasta. Pidätys poistaa esteen Serbian liittymiseltä EU:hun.

Kesäkuu

23

Komissio ja parlamentti perustavat yhteisen avoimuusrekisterin EU-lobbaajille yhdistäen näin erilliset rekisterinsä. Tämä on merkittävä virstanpylväs avoimuuden parantamisessa.

24

Eurooppa-neuvosto päättää, että liittymisneuvottelut Kroatian kanssa pitäisi saattaa päätökseen kesäkuun loppuun mennessä 2011. Maasta tulisi näin EU:n 28. jäsenmaa vuonna 2013.

30

Kreikan parlamentti hyväksyy säästö- ja rakenneuudistuspaketin, jotta maan velkaa saadaan vähennettyä ja taloudesta tulee kilpailukykyisempi. EU vahvistaa tukevansa pakettia ja olevansa yhteisvastuullinen.

30

Euroopan komissio esittää monivuotisen rahankäyttösuunnitelman – EU:n budjetin vuosille 2014–2020 – jonka tarkoituksena on vauhdittaa kasvua.

Heinäkuu

1

Puolan puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Kauden teemoja ovat talouskasvu, turvallisempi Eurooppa ja EU:n itäiset ja eteläiset naapuruussuhteet.

11

Euromaat allekirjoittavat sopimuksen, jolla luodaan Euroopan vakausmekanismi. Sen kautta euroalueen kriisimaille voidaan lainata yhteensä 500 miljardia euroa.

15

Pankkien stressitestin tulokset julkistetaan. Tulokset kertovat, miten pankit selviäisivät uudesta lamasta, ja 83 pankkia 91:stä läpäisee testin.

21

Euromaiden johtajat sopivat uusista, 109 miljardin euron tukitoimista Kreikan avustamiseksi.

Elokuu

1

Syyriaan demokratiaa vaatineiden mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen seurauksena EU kohdistaa Syyriaan rajoittavia toimenpiteitä.

24

EU tarjoaa demokraattiselle Libyalle humanitaarista ja taloudellista apua Gaddafin hallinnon kaaduttua.

Syyskuu

12

Uusi EU-direktiivi pidentää musiikkiäänitteitä koskevien oikeuksien suoja-aikaa EU:ssa 50 vuodesta 70 vuoteen.

23

EU ottaa ensimmäistä kertaa osaa YK:n yleiskokouksen vuosittaiseen istuntoon. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy korostaa kansainvälisen yhteisön ”vastuuta auttaa Libyaa” sen poliittisessa siirtymävaiheessa.

27

EU ilmoittaa tukevansa demokratiaan pyrkiviä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maita 350 miljoonalla eurolla.

28

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ehdottaa vuotuisessa puheessaan unionin tilasta uutta veroa rahoituslaitosten välisille finanssitransaktioille.

Lokakuu

14

Parlamentarium-vierailukeskus avataan Euroopan parlamentissa. Niin turistit kuin paikallisetkin pääsevät interaktiivisten multimediavälineiden avulla näkemään, miten Euroopan parlamentti ja muut EU:n toimielimet toimivat.

21

EU ottaa askeleen kohti omaa satelliittinavigointijärjestelmäänsä laukaisemalla kaksi ensimmäistä Galileo-satelliittiaan. Galileo-järjestelmä parantaa liikenteen, pelastustoimen, pankkitoimen ja sähköhuollon toimintaa.

23

Eurooppa-neuvosto sopii kasvun varmistamiseen ja työpaikkojen luomiseen tähtäävistä toimista.

26

Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokous ottaa käyttöön kattavan strategian, jolla varmistetaan julkisen talouden vakauttaminen, kasvu, vaikeuksissa olevien maiden tukeminen ja euroalueen talouden ohjausjärjestelmän vahvistaminen.

Marraskuu

1

Italian keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi aloittaa Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajana.

3-4

Kahdenkymmenen tärkeimmän teollisuusmaan ja nousevan talouden maan johtajat tapaavat G20-kokouksessa Ranskan Cannesissa. Johtajat sopivat päättäväisistä ja koordinoiduista maailmantalouden elpymiseen, työpaikkojen luomiseen ja rahoitusuudistukseen tähtäävistä toimista.

8

Talous- ja raha-asioiden neuvosto hyväksyy kuuden säädösehdotuksen paketin, jonka tarkoitus on vahvistaa EU:n talouden ohjausjärjestelmää. Pakettiin kuuluu pankkien vastuullisempaa hallintaa koskevat säännöt.

11

Pääministeri Lucas Papademosin johtama uusi koalitiohallitus aloittaa työnsä Kreikassa.

16

Italian hallitus vaihtuu. Uusi pääministeri Mario Monti aikoo toteuttaa tiukkoja taloudellisia uudistuksia.

23

Komissio esittelee toimenpidekokonaisuuden EU:n ja euroalueen talouden ohjausjärjestelmän vahvistamiseksi. Sen neljä osaa ovat vuotuinen kasvuselvitys 2012, jossa määritellään talouden painopisteet tulevaksi vuodeksi, kaksi asetusta euroalueen talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta sekä vakausjoukkolainoja koskeva vihreä kirja.

December

9

17 euroalueen jäsentä sekä useat muut EU-maat sopivat Eurooppa-neuvostossa uudesta ”finanssipoliittisesta sopimuksesta” ja talouspolitiikan tiukemmasta koordinoinnista..

18

Tšekkoslovakian ja Tšekin entinen presidentti ja vuoden 1989 samettivallankumouksen johtaja Václav Havel kuolee. ”Václav Havel taisteli koko elämänsä ajan demokratian ja vapauden puolesta. Hän oli todellinen eurooppalainen, ja hänen nimensä tullaan aina yhdistämään Euroopan uudelleenyhdentymiseen ja sen arvojen laajenemiseen Keski- ja Itä-Eurooppaan”, sanoo komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

19

Liechtenstein liittyy EU:n vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Ks. myös: 
Back to top