Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2011

Den Europæiske Unions historie - 2011


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januar

1.

Estland indfører euroen som sin valuta og bliver dermed det 17. medlem af euroområdet.

1.

Turku (Åbo) (i Finland) og Tallinn (i Estland) bliver europæiske kulturbyer i 2011.

1.

Ungarn overtager det halvårlige roterende EU-formandskab. Ungarernes fire prioriteter er: inklusiv vækst og beskæftigelse, en styrket fødevare-, energi- og vandpolitik, et borgervenligt EU samt udvidelse og naboskabspolitik.

1.

Tre nye europæiske tilsynsmyndigheder indleder arbejdet, nemlig Den Europæiske Bankmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

1.

Det europæiske år for frivilligt arbejder starter. Det understreger, hvor vigtigt frivilligt arbejde er, og opfordrer flere borgere til at gøre en samfundsmæssig indsats.

18.

Det første "europæiske halvår" går i gang – en halvårlig cyklus for koordinering af EU-landene økonomiske politikker, der skal medvirke til at forebygge økonomiske kriser, som den, der ramte os i 2008-2010.

Februar

4.

Det Europæiske Råd giver sin fulde støtte til en fredelig overgang til demokrati i nabolandene i det sydlige Middelhavsområde.

17.

Europa-Parlamentet godkender en beslutning, der giver EU's politiske og finansielle støtte til Egyptens overgang til demokrati, gentager EU's solidaritet med Tunesiens "jasminrevolution" og beklager de voldshandlinger, der har kostet adskillige liv.

Marts

11.

EU aktiverer sin civilbeskyttelsesordning for at koordinere EU's bistand og solidaritet oven på det voldsomme jordskælv og den efterfølgende tsunami i Japan.

17.

En fælleserklæring fra Det Europæiske Råds formand Herman Van Rompuy og EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton udtrykker tilfredshed med FN's Sikkerhedsråds resolution 1973 om at stoppe den libyske civilbefolknings lidelser som følge af konflikten med Gadaffis regering.

25.

En omfattende pakke af tiltag, der skal styrke den europæiske økonomi, færdiggøres på Det Europæiske Råds forårsmøde i Bruxelles. Europluspagten blev oprettet for at styrke koordinering af den økonomiske politik i Den Økonomiske og Monetære Union.

April

7.

Europa-Parlamentet vedtager en beslutning om undertrykkelsen af protester i Bahrain, Syrien og Yemen. Man fordømmer magtanvendelsen mod demonstranterne og opfordrer myndighederne til at respektere folkets ønske om større frihed.

26.

I dag er det 25 år siden ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl. EU vil fortsat arbejde for at skabe øget nuklear sikkerhed.

Maj

25.

Man når til enighed om et europæisk kulturarvsmærke, der skal gives som udmærkelse til steder, der hylder Europas historie og udvikling. EU-landene kan indstille to steder hvert andet år. Ét sted i hvert land kan få mærket.

26.

Ratko Mladić anholdes af det serbiske politi på mistanke om krigsforbrydelser og folkedrab. Dermed er en hindring for Serbiens optagelse i EU ryddet af vejen.

Juni

23.

Kommissionen og Parlamentet lancerer et fælles register for EU-lobbyister, og dermed slås deres separate registre sammen. Det betyder væsentlig bedre indsigt i lobbyarbejdet.

24.

Det Europæiske Råd tilslutter sig, at optagelsesforhandlingerne med Kroatien bør afsluttes inden udgangen af juni 2011. Dermed er vejen banet for, at landet kan blive det 28. medlem af EU i 2013.

30.

Grækenlands parlament vedtager en pakke med nedskæringer og strukturreformer for at nedbringe landets gæld og gøre økonomien mere konkurrencedygtig. EU har igen givet tilsagn om støtte og solidaritet.

30.

Europa-Kommissionen foreslår en flerårig udgiftsplan – et EU-budget for 2014-2020, som skal skabe øget vækst.

Juli

1.

Polen overtager det halvårlige roterende EU-formandskab. I programmet indgår økonomisk vækst, et sikrere Europa og tættere forbindelser med EU's naboer i øst og syd.

11.

Landene i euroområdet undertegner en traktat om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme, som kan give eurolandene lån på op til 500 mia. euro i krisetider.

15.

Resultaterne af en række stresstest af banker offentliggøres. De viser bankernes evne til at modstå en ny recession. 83 ud af 91 banker består.

21.

Lederne i euroområdet når til enighed om nye støtteforanstaltninger for Grækenland på 109 mio. euro.

August

1.

EU vedtager sanktioner mod Syrien som svar på den voldelige undertrykkelse af demonstrationer for demokrati.

24.

EU giver humanitær og finansiel bistand til et demokratisk Libyen efter Gaddafi-regimets fald.

September

12.

Beskyttelsesperioden for rettigheder til musikindspilninger forlænges fra 50 til 70 år i EU med vedtagelsen af et EU-direktiv.

23.

EU deltager i FN's årlige generelle debat for første gang. Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, taler om det internationale samfunds "ansvar for at hjælpe" Libyen med den politiske overgang.

27.

Bekendtgørelse om EU-støtte på 350 millioner euro til lande på vej mod demokrati i Nordafrika og Mellemøsten.

28.

Kommissionsformand José Manuel Barroso foreslår en ny afgift på transaktioner mellem finansielle institutioner i sin årlige tale om Unionens tilstand.

Oktober

14.

Europa-Parlamentet åbner sit besøgscenter – Parlamentarium – i Bruxelles. En vifte af interaktive multimedieredskaber giver både turister og lokale borgere indblik i, hvordan Parlamentet og de øvrige EU-institutioner fungerer.

21.

Opsendelsen af de første to Galileosatellitter bringer EU et skridt tættere på at få sit eget satellitnavigationssystem. Galileo vil betyde forbedringer inden for transport, redningstjenester, banktransaktioner og elforsyning.

23.

Det Europæiske Råd når til enighed om en række forholdsregler for at styrke væksten og beskæftigelsen.

26.

På et topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra euroområdet vedtages en omfattende strategi, som sikrer finanspolitisk konsolidering, vækst, støtte til kriseramte lande og strammere styring i euroområdet.

November

1.

Mario Draghi, tidligere centralbankchef i Italien, overtager posten som formand for Den Europæiske Centralbank (ECB).

3-4.

Lederne af 20 af de mest udviklede og nye økonomier mødes til G20-topmøde i Cannes. De når til enighed om en beslutsom og koordineret indsats for global økonomisk genopretning og jobskabelse og forbereder finansielle reformer.

8.

Rådet (økonomiske og finansielle anliggender) vedtager en pakke på seks lovforslag, der skal stramme op på den økonomiske styring i EU. Der er blandt andet tale om mere ansvarlig forvaltning af bankerne.

11.

En ny koalitionsregering træder til i Grækenland under ledelse af premierminister Lukas Papademos.

16.

Regeringsskifte i Italien. Den nye premierminister, Mario Monti, vil gennemføre skrappe økonomiske reformer.

23.

Kommissionen fremlægger en pakke med foranstaltninger, som skal forbedre den økonomiske styring i EU og euroområdet. Den består af fire dele, nemlig den årlige vækstundersøgelse for 2012, der skitserer de økonomiske prioriteter for det kommende år; to forordninger om skrappere økonomisk og budgetmæssig overvågning i euroområdet og en grønbog om stabilitetsobligationer.

December

9.

På topmødet aftaler 17 eurolande og flere andre EU-lande at deltage i en ny finanspolitisk aftale og koordinere deres økonomiske politik endnu mere.

18.

Václav Havel, tidligere præsident i Tjekkoslovakiet og Tjekkiet, som kæmpede for frihed under det kommunistiske styre, dør. "Václav Havel var en sand europæer og kæmpede for demokrati og frihed gennem hele sit liv. Hans navn er uløseligt knyttet til Europas genforening og udbredelsen af europæiske idéer til Central- og Østeuropa", udtaler Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

19.

Liechtenstein slutter sig til EU's grænseløse Schengenområde.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Se også: 
Back to top