Evropská unie

Historie Evropské unie - 2011

Historie Evropské unie - 2011


Leden

1

Estonsko přešlo na euro a stalo se tak 17. členem eurozóny.

1

Finské Turku a estonský Tallinn se pro tento rok staly evropskými hlavními městy kultury.

1

Předsednictví v Radě EU se na šest měsíců ujalo Maďarsko a zaměřilo se na tyto priority: růst podporující začlenění a zaměstnanost, upevnění politik EU zajišťujících bezpečnost dodávek potravin a energie a vodních zdrojů, vstřícnost Unie vůči jejím občanům, politiku rozšíření a politiku sousedství.

1

Činnost zahájily tři nové evropské orgány finančního dohledu: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

1

Začal Evropský rok dobrovolnictví. má připomenout důležitost dobrovolné činnosti a inspirovat mladé k tomu, aby přiložili ruku k dílu.

18

Byl zahájen první evropský semestr –období koordinace hospodářské politiky členských zemí. Bude se cyklicky opakovat vždy po šesti měsících a má zamezit vzniku ekonomických krizí podobných té z let 2008–2010.

Únor

4

Evropský parlament schválil druhou Barrosovu Komisi: pro bylo 488 poslanců, proti 137 a 72 se zdrželo hlasování.

17

Evropský parlament schválil rezoluci, na jejímž základě hodlá Unie poskytovat politickou i finanční podporu Egyptu v přechodu k demokracii. Zdůraznil rovněž solidaritu s tzv. jasmínovou revolucí v Tunisku a odsoudil násilí, které si vyžádalo několik lidských životů.

Březen

11

Evropská unie aktivovala svůj mechanismus civilní ochrany k zajištění koordinace evropské pomoci obětem zničujícího zemětřesení a tsunami v Japonsku.

17

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová vydali společné prohlášení, v němž uvítali rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1973 na ochranu libyjských civilistů, jíž se má učinit přítrž jejich utrpení ve střetu s vládou Muammara Kaddáfího.

25

Na jarním zasedání Evropské rady v Bruselu byl přijat rozsáhlý balíček opatření k posílení evropské ekonomiky s názvem Pakt euro plus. Cílem je zlepšit koordinaci hospodářských politik v rámci Hospodářské a měnové unie.

Duben

7

Evropský parlament přijal usnesení ohledně potlačování protestů v Bahrajnu, Sýrii a Jemenu. Odsoudil použití síly proti protestantům a nabádá úřady k tomu, aby vyslechly jejich volání po svobodě.

26

25. výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl. Evropská unie se i nadále zasazuje o zvyšování jaderné bezpečnosti.

Květen

25

Bylo dosaženo dohody ohledně označení „Evropské dědictví“. Tato cena bude udělována místům, která mají vztah k historii a budování Evropské unie. Země EU mohou navrhovat místa každé dva roky. Toto označení může z každé země obdržet pouze jedno místo.

26

Srbské úřady zatkly Ratka Mladiče podezřelého z válečných zločinů a genocidy. Tím byla odstraněna překážka ke vstupu Srbska do EU.

Červen

23

Komise a Evropský parlament propojily své rejstříky zájmových skupin (lobby apod.) a zavedly společný rejstřík transparentnosti. Tento krok znamenal v úsilí o transparentnost činnosti velký krok kupředu.

24

Evropská rada dala souhlas, aby byla přístupová jednání s Chorvatskem dovršena do konce června 2011. Tak se otevřela cesta k tomu, aby se Chorvatsko v roce 2013 stalo 28. členským státem EU.

30

Řecký parlament přijal balíček výdajových škrtů a strukturálních reforem, který by měl snížit zadlužení Řecka a zvýšit jeho konkurenceschopnost. EU Řecko ujistila o své podpoře a solidárnosti.

30

Evropská komise navrhla víceletý plán údajů (rozpočet EU na období 2014 až 2020), který se zaměřil na podporu hospodářského růstu.

Červenec

1

Předsednictví v Radě EU se na šest měsíců ujalo Polsko. Mezi jeho priority se řadily hospodářský růst, bezpečnější Evropa a těsnější vztahy se zeměmi na jižních a východních hranicích Unie.

11

Státy eurozóny podepsaly smlouvu o zřízení Evropského mechanismu stability, ze kterého lze státům eurozóny postiženým hospodářskou krizí poskytnout půjčku až do výše 500 miliard eur.

15

Byly zveřejněny výsledky zátěžových testů bank zemí EU. Cílem testů bylo vyhodnotit schopnost bank čelit nové vlně hospodářského propadu. Z 91 bank jich testem prošlo 83.

21

Vedoucí představitelé eurozóny schválili další opatření na podporu Řecka v hodnotě 109 miliard eur.

Srpen

1

Evropská unie přijala restriktivní opatření vůči Sýrii, kde vládnoucí režim násilně potlačoval prodemokratické demonstrace.

24

Po pádu režimu libyjského vůdce Muammara Kaddáfího nabídla EU demokratickým silám v Libyi humanitární a finanční pomoc.

Září

12

Evropská unie přijala směrnici, kterou se v Unii prodlužuje doba ochrany autorských práv k hudebním záznamům z 50 na 70 let.

23

EU se poprvé v historii účastnila výročního zasedání Valného shromáždění OSN. Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy zdůraznil povinnost mezinárodního společenství pomoci Libyi při budování nového politického uspořádání.

27

Evropská unie oznámila, že zemím severní Afriky a Středního východu, ve kterých probíhá demokratizace, poskytne pomoc ve výši 350 milionů eur.

28

Ve svém výroční projevu o stavu Unie předseda Evropské komise José Manuel Barroso navrhl zavedení nové daně z transakcí mezi finančními institucemi.

Říjen

14

Evropský parlament v Bruselu otevřel své návštěvnické centrum nazvané Parlamentarium. Centrum nabízí řadu multimediálních aplikací, díky nimž se návštěvník seznámí s fungováním Evropského parlamentu a dalších orgánů EU.

21

Na oběžnou dráhu byly vyneseny první dvě družice satelitního navigačního systému Galileo. Evropská unie tak učinila důležitý krok k uvedení svého vlastního navigačního systému do provozu. Galileo přispěje ke zlepšení dopravních systémů, záchranných služeb, bankovních transakcí a dodávek elektřiny.

23

Evropská rada schválila řadu opatření ke zvýšení růstu a tvorbě nových pracovních míst.

26

Na zasedání hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny byla přijata ucelená strategie v zájmu fiskální konsolidace a hospodářského růstu, pevného vedení eurozóny a na podporu zemím, které se dostaly do potíží.

Listopad

1

Bývalý guvernér italské národní banky Mario Draghi se stal předsedou Evropské centrální banky (ECB).

3-4

Představitelé 20 největších ekonomik světa se sešli na summitu skupiny G20 v Cannes. Dohodli se na přijetí rozhodných a koordinovaných opatření, jež pomohou oživit světové hospodářství a přispějí ke zvýšení zaměstnanosti. Součástí dohody bylo i provedení reformy finančního sektoru.

8

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci přijala balíček šesti legislativních návrhů, jejichž cílem je zavést pevnější správu ekonomických záležitostí v EU. V návrzích je zahrnuto i pravidlo vyžadující zodpovědné řízení bank.

11

V Řecku byla ustavena nová vládní koalice v čele s předsedou vlády Lucasem Papademosem.

16

Změna vlády v Itálii. Do křesla předsedy vlády usedl Mario Monti, jehož kabinet předložil plán radikálních ekonomických reforem.

23

Komise předložila opatření, jejichž cílem je zpřísnit řízení hospodářských záležitostí v EU a eurozóně. Balíček opatření se skládal ze čtyř části: roční analýza růstu na rok 2012, která stanovila ekonomické priority pro nadcházející rok; dvě nařízení pro zpřísnění hospodářského a rozpočtového dohledu v eurozóně a zelená kniha o stabilitě dluhopisů.

Prosinec

9

Na zasedání Evropské rady se 17 států eurozóny a některé další státy EU dohodly na podepsání nové fiskální úmluvy a na těsnější koordinaci svých hospodářských politik.

18

Zemřel Václav Havel, dramatik, bojovník za svobodu a první prezident postkomunistického Československa a později České republiky. „Byl Evropanem v pravém slova smyslu. Po celý svůj život bojoval za demokracii a svobodu. Jméno Václava Havla zůstane navždy spojeno se znovusjednocením Evropy,“ zdůraznil předseda Komise José Manuel Barroso.

19

Lichtenštejnsko vstoupilo do schengenského prostoru.

Viz také: