Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2010

Europeiska unionens historia - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januari

1

Spanien tar över ordförandeskapet i EU för fjärde gången. Det är det första landet som är ordförande efter att Lissabonfördraget infördes. Nytt är också systemet med "ordförandeskapstrio" som innebär att Spanien samarbetar med de två länder som står i tur för EU-ordförandeskapet, dvs. Belgien och Ungern.

1

Ruhrområdet i Tyskland, Pécs i Ungern och Istanbul i Turkiet är europeiska kulturhuvudstäder år 2010.

11-19

Europaparlamentets utskott håller utfrågningar av de 26 kommissionärskandidaterna.

20

Nikiforos Diamandouros omväljs till EU-ombudsman.

26

Haiti får 400 miljoner euro av EU för akut hjälp och återuppbyggnad efter den jordbävning som mätte 7,0 på Richterskalan.

Februari

9

Europaparlamentet godkänner den nya EU-kommissionen under José Manuel Barrosos ledning med 488 röster för och 137 emot. 72 ledamöter lägger ner sina röster.

11

Vid ett informellt möte i Bryssel ger EU:s stats- och regeringschefer sitt stöd till Greklands arbete med att nå stabilitetsprogrammets mål för 2010. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso redogör för prioriteringarna i EU 2020-strategin och presenterar en ny ekonomisk modell som ska föra EU ut ur krisen.

Mars

26

Vid ett toppmöte i Bryssel antar EU:s stats- och regeringschefer målen för Europa 2020-strategin. De 16 euroländerna ger också sitt stöd till Greklands arbete med att få bukt med budgetunderskottet.

April

10

Polens president Lech Kaczyński, hans fru och andra högt uppsatta politiker och militärer omkommer i en flygolycka. De var på väg till den ryska staden Smolensk för att högtidlighålla 70-årsminnet av Katynmassakern.

Maj

7

Euroländernas stats- och regeringschefer enas om ytterligare konsolidering av statsfinanserna, starkare ekonomisk samordning och budgetövervakning för att försvara euron.

Juni

17

Vid ett toppmöte i Bryssel antar EU:s stats- och regeringschefer en tioårsstrategi för smart och hållbar tillväxt för alla - Europa 2020. Man beslutar också att EU ska inleda anslutningsförhandlingar med Island.

21

EU:s institutioner når en politisk överenskommelse om hur EU:s nya utrikestjänst ska se ut och fungera.

Juli

1

Belgien tar över ordförandeskapet i EU för sex månader. Belgiens prioriteringar, bland annat ekonomi och miljö, har tagits fram i samarbete med Spanien och Ungern som ingår i samma ordförandeskapstrio under arton månader.

23

Resultatet av bankernas stresstest presenteras. Testet bedömde bankernas förmåga att klara ekonomiska chocker. Bara 7 av 91 europeiska banker underkändes.

September

29

EU uttalar sitt stöd för Europas romer och kritiserar alla inskränkningar av den fria rörligheten för EU-medborgare.

Oktober

20

Staffan Nilsson väljs till ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för två och ett halvt år.

29

Europeiska rådet diskuterar hur man kan stärka euroområdet och göra ländernas ekonomier kriståligare.

November

12

På G20-toppmötet i Seoul antar ledarna en gemensam handlingsplan för att främja en mer balanserad tillväxt inom den globala ekonomin.

15

Aung San Suu Kyi, som kämpar för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i Burma/Myanmar, släpps efter sju år i husarrest.

28

EU enas om stöd till den irländska ekonomin för att säkra en stabil euro.

December

11

Klimatkonferensen i Cancún avslutas med att deltagarna skriver under ett omfattande beslutspaket för klimatåtgärder efter 2012.

20

Förfarandet för fördjupat samarbete (för EU-lagar som till en början endast gäller i vissa medlemsländer) används för första gången när ministerrådet enas om att internationella par bosatta i EU ska få välja vilket lands lag som ska tillämpas vid en eventuell skilsmässa.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Se också
Back to top