Európska únia

História Európskej únie - 2010

História Európskej únie - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Január

1

Španielsko sa po štvrtýkrát stáva predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Je prvým štátom, ktorý bude Únii predsedať podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy a v novom režime tzv. predsedníckeho tria, v rámci ktorého bude Španielsko úzko spolupracovať s nasledujúcimi dvomi predsedníckymi štátmi – Belgickom a Maďarskom.

1

O titul Európskeho hlavného mesta kultúry sa v roku 2010 delia oblasť Porúria (Nemecko), Pécs (Maďarsko) a Istanbul (Turecko).

11-19

Výbory Európskeho parlamentu absolvovali sériu vypočutí 26 kandidátov na post v kolégiu budúcich európskych komisárov.

20

Pán Nikiforos Diamandouros bol druhýkrát zvolený za Európskeho ombudsmana.

26

Suma pomoci EÚ na záchranárske a rekonštrukčné práce pre ostrovný štát Haiti, ktorý postihlo zemetrasenie o sile 7,0 stupňa Richterovej stupnice, sa vyšplhala na 400 miliónov eur.

Február

9

Európsky parlament schválil druhú Barrosovu Komisiu pomerom hlasov 488 za ku 137 proti, 72 poslancov sa hlasovania zdržalo.

11

Na neformálnom stretnutí v Bruseli sa hlavy štátov a vlád dohodli na podpore gréckej vlády v jej snahe o naplnenie cieľov programu stability pre rok 2010. Predseda Barroso predstavil priority stratégie EURÓPA 2020, ktorá by mala viesť k vytvoreniu nového hospodárskeho modelu a pomôcť EÚ vymaniť sa z krízy.

Marec

26

Na samite Európskej rady v Bruseli prijali lídri EÚ ciele programu Európa 2020. Všetkých 16 krajín eurozóny podporilo plán, ktorý by mal pomôcť Grécku pri riešení jeho rozpočtových problémov.

Apríl

10

Poľský prezident Lech Kaczynski, jeho manželka a ďalší verejní a vojenskí činitelia zahynuli pri páde lietadla na ceste do ruského Smolenska, kde sa mali zúčastniť na smútočnom pripomenutí 70. výročia katynského masakru.

Máj

7

V záujme zachovania spoločnej meny euro sa hlavy štátov a vlád krajín eurozóny dohodli na prehĺbení fiškálnej konsolidácie, posilnení hospodárskej koordinácie a dohľadu nad rozpočtom.

Jún

17

Na samite Európskej rady v Bruseli prijali lídri EÚ stratégiu pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast: Európa 2020. Otvorili tiež prístupové rokovania s Islandom.

21

Inštitúcie EÚ dospeli k politickej dohode o štruktúre a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Júl

1

Belgicko prevzalo predsedníctvo Rady Európskej Únie. Priority, ktoré zahŕňajú ekonomiku a životné prostredie, boli už skôr sformulované v spolupráci so Španielskom a Maďarskom, s ktorými sa Belgicko delí o 18-mesačné obdobie rotujúceho predsedníctva.

23

Záťažové testy na hodnotenie odolnosti voči hospodárskym šokom podstúpilo 91 európskych bánk. Len 7 z nich testami neprešlo.

September

29

EÚ vyjadruje podporu rómskemu obyvateľstvu v Európe a nevôľu voči akýmkoľvek obmedzeniam voľného pohybu občanov EÚ.

Október

20

Za predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bol zvolený pán Staffan Nilsson na funkčné obdobie dva a pol roka.

29

Európska rada diskutovala o posilnení eurozóny a zlepšení odolnosti ekonomík voči krízam.

November

12

Lídri G20 sa na samite v Soule dohodli na akčnom pláne na podporu vyrovnanejšieho rastu svetového hospodárstva.

15

Aun Schan Su Ťij, bojovníčku za demokraciu, slobodu a ľudské práva v Burme/Mjanmarsku, prepustili po 7 rokoch domáceho väzenia.

28

EÚ súhlasí s pomocou pre Írsko, ktorá má pomôcť zabezpečiť stabilitu eura.

December

11

Konferencia o klíme v Cancúne sa zavŕšila podpisom komplexnej dohody o opatreniach na ochranu klímy po roku 2012.

20

Postup posilnenej spolupráce (legislatíva EÚ, ktoré sa uplatňuje iba v niektorých členských štátoch EÚ) bol prvýkrát použitý, keď Európska rada súhlasila s právom medzinárodných párov s bydliskom v EÚ vybrať si právo štátu, podľa ktorého bude prebiehať ich rozvod alebo rozluka.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Klikni tiež na...
Back to top