Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2010

Historia Unii Europejskiej - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Styczeń

1

Hiszpania przejmuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (po raz czwarty w historii). Jest to zarazem pierwszy kraj, który sprawuje przewodnictwo po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i nowego systemu „trzech prezydencji", w ramach którego Hiszpania ma współpracować z dwoma krajami, które przejmą przewodnictwo w następnej kolejności, tj. Belgią i Węgrami.

1

Zagłębie Ruhry (Niemcy), Pecz (Węgry) i Stambuł (Turcja) zostają Europejskimi Stolicami Kultury na rok 2010.

11-19

Komisje Parlamentu Europejskiego przeprowadzają przesłuchania 26 kandydatów na członków przyszłej Komisji Europejskiej.

20

Nikiforos Diamandouros po raz drugi zostaje wybrany na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

26

Unia przeznacza 400 mln euro na pomoc dla Haiti, po tym jak kraj ten nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera.

Luty

9

Parlament Europejski zatwierdza Komisję Europejską pod przewodnictwem José Manuela Barroso: za nową Komisją głosowało 488 europosłów, przeciw było 137, wstrzymało się 72.

11

Na nieformalnym spotkaniu w Brukseli szefowie państw i rządów zgadzają się udzielić wsparcia rządowi greckiemu, aby mógł on osiągnąć cele programu stabilności na rok 2010. Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przedstawia priorytety strategii UE 2020 określające, w jaki sposób Unia powinna wytyczyć drogę wyjścia z kryzysu, równocześnie budując nowy model ekonomiczny.

Marzec

26

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy państw UE przyjmują cele strategii „Europa 2020”. Wszystkie 16 krajów strefy euro opowiada się za planem pomocy dla Grecji mającym na celu ograniczenie jej deficytu budżetowego.

April

10

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, małżonka prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu giną w katastrofie lotniczej w drodze na odbywające się w Smoleńsku uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Maj

7

Szefowie państw i rządów strefy euro, mając na uwadze ochronę wspólnej waluty, dochodzą do porozumienia w sprawie wzmocnienia konsolidacji fiskalnej, koordynacji gospodarczej i nadzoru budżetowego.

Czerwiec

17

Na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy UE przyjmują 10-letnią strategię „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podejmują również decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Islandią.

21

Instytucje UE osiągają polityczne porozumienie w kwestii struktury i funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Lipiec

1

Belgia obejmuje półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, wśród których znalazły się kwestie dotyczące gospodarki i ochrony środowiska, ustalono we wcześniejszym terminie we współpracy z Hiszpanią, która sprawowała przewodnictwo w UE w pierwszym półroczu 2010 r., i Węgrami, które obejmą przewodnictwo w pierwszym półroczu 2011 r.

23

91 europejskich banków zostaje poddanych testom warunków skrajnych, które oceniają ich odporność na wstrząsy gospodarcze. Jedynie siedem instytucji nie podołało tej próbie.

Wrzesień

29

UE wyraża poparcie dla ludności romskiej w Europie i wypowiada się przeciw wszelkim próbom ograniczania swobody przemieszczania się swoich obywateli.

Październik

20

Staffan Nilsson zostaje wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Funkcję tę będzie pełnił przez dwa i pół roku.

29

Rada Europejska dyskutuje nad tym, jak wzmocnić strefę euro i uczynić gospodarkę bardziej odporną na kryzysy.

Listopad

12

Na szczycie w Seulu przywódcy państw grupy G20 podejmują się realizacji wspólnego planu działania, który ma zapewnić bardziej zrównoważony wzrost światowej gospodarki.

15

Aung San Suu Kyi – birmańska opozycjonistka broniąca demokracji, wolności i praw człowieka – została po siedmiu latach zwolniona z aresztu domowego.

28

UE zgadza się wesprzeć irlandzką gospodarkę, aby w ten sposób zapewnić stabilność euro.

Grudzień

11

Konferencja klimatyczna w meksykańskim Cancún kończy się podpisaniem kompleksowego porozumienia na rzecz ochrony klimatu na okres po 2012 r.

20

Procedura wzmocnionej współpracy (wprowadzanie aktów prawnych UE początkowo tylko w niektórych krajach Unii) zostaje zastosowana po raz pierwszy. Rada Europejska osiąga porozumienie co do praw małżeństw międzynarodowych mieszkających w UE. Zgodnie z nowymi przepisami w razie ich rozwodu lub separacji prawnej pary takie mogą wybrać kraj, którego prawodawstwo będzie miało zastosowanie.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Zobacz również: 
Back to top