Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2010

De geschiedenis van de Europese Unie - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januari

1

Spanje neemt voor de vierde maal het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. Het is het eerste land dat voorzitter is onder het Verdrag van Lissabon en het nieuwe "trio-systeem". Dit betekent dat het nauw samenwerkt met de volgende twee voorzitters, België en Hongarije.

1

Het Ruhrgebied (Duitsland), Pécs (Hongarije) en Istanbul (Turkije) worden de Europese cultuurhoofdsteden van 2010.

11-19

Het Europees Parlement houdt een reeks hoorzittingen om de 26 voorgedragen leden van de volgende Europese Commissie te ondervragen.

20

Nikiforos Diamandouros wordt herkozen als Europese Ombudsman.

26

De EU trekt 400 miljoen euro uit voor noodhulp en wederopbouw in Haïti nadat het land werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter.

Februari

9

Het Europees Parlement keurt de Commissie-Barroso II goed met 488 stemmen voor, 137 stemmen tegen en 72 onthoudingen.

11

Tijdens een informele bijeenkomst in Brussel komen de staatshoofden en regeringsleiders overeen de Griekse overheid te steunen bij haar pogingen te voldoen aan de doelstellingen van het stabiliteitsprogramma voor 2010. Commissievoorzitter Barroso presenteert zijn prioriteiten voor de EUROPA 2020-strategie, die de EU uit de economische crisis moet helpen en voor een nieuw economisch model zorgt.

Maart

26

Tijdens een Europese Raad in Brussel keuren de EU-leiders de doelstellingen voor Europa 2020 goed. Ook krijgt een financieel hulpplan voor Griekenland de steun van alle 16 landen van de eurozone.

April

10

De Poolse president Lech Kaczynski, zijn echtgenote en vele hoge ambtenaren en militairen komen om bij een vliegtuigcrash op weg naar Smolensk, Rusland, voor de zeventigste herdenking van het bloedbad van Katyn.

Mei

7

De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone besluiten tot verdergaande fiscale consolidatie, meer economische coördinatie en begrotingstoezicht om de euro te verdedigen.

Juni

17

De EU-leiders besluiten tot een 10-jarenstrategie voor slimme en duurzame groei voor iedereen: Europa 2020. Zij besluiten ook toetredingsonderhandelingen met IJsland te openen.

21

De EU-instellingen bereiken een politieke overeenkomst over de structuur en het functioneren van de Europese dienst voor extern optreden.

Juli

1

België neemt voor zes maanden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. De prioriteiten, waaronder de economie en het milieu, heeft België al eerder opgesteld in overleg met de voorgaande en aanstaande voorzitters Spanje en Hongarije.

23

De resultaten van een "stresstest" bij 91 Europese banken, om na te gaan of ze economische schokken kunnen opvangen, worden bekendgemaakt. Op zeven banken na zijn ze allemaal geslaagd.

September

29

De EU betuigt haar steun aan de Roma in Europa en keurt alle beperkingen op het vrije verkeer van EU-burgers af.

Oktober

20

De heer Staffan Nilsson wordt voor een termijn van tweeënhalf jaar verkozen tot voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

29

De Europese Raad bespreekt de versterking van de eurozone en het crisisbestendiger maken van de economie.

November

12

De G20-top in Seoel resulteert in een gemeenschappelijke actieplan ter bevordering van evenwichtige groei in de wereldeconomie.

15

Aung San Suu Kyi, activiste voor democratie, vrijheid en mensenrechten in Birma/Myanmar, wordt na zeven jaar huisarrest vrijgelaten.

28

De EU besluit de Ierse economie te steunen om de euro stabiel te houden.

December

11

De klimaatconferentie in Cancún wordt afgesloten met de ondertekening van een uitvoerig akkoord over maatregelen ter bescherming van het klimaat na 2012.

20

Voor het eerst maakt de Europese Raad gebruik van de procedure voor nauwere samenwerking (EU-wetgeving die aanvankelijk alleen in sommige EU-landen geldt) en wel in verband met het recht van in de EU wonende internationale echtparen om te kiezen welk rechtsstelsel in geval van scheiding van toepassing is.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Zie ook: 
Back to top