Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 2010

Eiropas Savienības vēsture - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Janvāris

1.

Spānija ceturto reizi pārņem prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Tā ir pirmā prezidentvalsts, kas pilda šos pienākumus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, darbodamās t.s. prezidentūras trijotnes sistēmā, kad Spānijai palīdz divas nākamās valstis, kas pārņems prezidentūras stafeti, proti, Beļģija un Ungārija.

1.

Rūras apgabals (Vācijā), Pēča (Ungārijā) un Stambula (Turcijā) kļūst par 2010. gada Eiropas kultūras galvaspilsētām.

11.-19.

Eiropas Parlamenta komitejās noris vairākas uzklausīšanas, kurās iztaujā 26 kandidātus uz nākamās Eiropas Komisijas komisāru amatu.

20.

Nikiforu Diamanduru otro reizi ievēl par Eiropas ombudu.

26.

Haiti izposta 7 balles stipra zemestrīce. ES piedāvā glābšanas un seku novēršanas pasākumiem 400 miljonus eiro.

Februāris

9.

Eiropas Parlaments ar 488 balsīm "par", 137 balsīm "pret" un 72 deputātiem atturoties apstiprina jauno Komisijas kolēģiju, kuru jau otro reizi vada Ž. M. Barrozu.

11.

Neformālā sanāksmē, kas notiek Briselē, valstu un valdību vadītāji vienojas atbalstīt Grieķijas valdības centienus sasniegt stabilitātes programmas mērķus 2010. gadam. Komisijas priekšsēdētājs Barrozu iepazīstina ar savām prioritātēm ES stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam. Viņš ieskicē savu redzējumu, kā ES būtu jācenšas izkļūt no krīzes un jāveido jauns tautsaimniecības modelis.

Maijs

7.

Lai aizsargātu eirovalūtu, eirozonas dalībvalstu valsts un valdības vadītāji vienojas īstenot vērienīgāku fiskālu konsolidāciju, aktīvāk sadarboties ekonomikas jomā un stingrāk uzraudzīt budžetu.

Jūnijs

17.

Eiropadomes sanāksmē Briselē ES vadītāji pieņem “Eiropa 2020” — desmit gadu stratēģiju, kā panākt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Tiek pieņemts arī lēmums sākt pievienošanās sarunas ar Īslandi.

21.

ES iestādes panāk politisku vienošanos par Eiropas Ārējās darbības dienesta struktūru un darbības principiem.

Jūlijs

1.

Beļģija pārņem sešu mēnešu prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Prioritātes, tostarp ekonomika un vide, tika noteiktas jau iepriekš kopā ar Spāniju un Ungāriju, kuras kopīgi ar Beļģiju vada 18 mēnešus ilgo rotējošo prezidentūru.

23.

Deviņdesmit vienā Eiropas bankā tiek veiktas pārbaudes, lai novērtētu šo banku izturību pret ekonomiskiem triecieniem. Pārbaudes neiztur tikai septiņas no tām.

Septembris

29.

ES pauž atbalstu Eiropas romiem, iestājoties pret ierobežojumiem, kas traucē ES pilsoņu brīvu pārvietošanos ES teritorijā.

Oktobris

20.

Stafans Nilsons ievēlēts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju uz divarpus gadiem.

29.

Eiropadome diskutē par to, kā nostiprināt eirozonu un valstu ekonomiku pret turpmākajām krīzēm.

Novembris

12.

G20 valstu vadītāji Seulas samitā pieņem vienotu rīcības plānu, kā pasaules ekonomikā veicināt līdzsvarotāku izaugsmi.

15.

Mjanmā (Birmā) aktīvo demokrātijas, brīvības un cilvēktiesību aizstāvi Aunu San Su Čži atbrīvo pēc septiņiem mājas arestā pavadītiem gadiem.

28.

ES panāk vienošanos, ka tā palīdzēs Īrijas ekonomikai, lai saglabātu eiro stabilitāti.

Decembris

11.

Klimata konferencē Kankūnā noslēdz visaptverošu vienošanos par rīcību klimata pārmaiņu iegrožošanas jomā pēc 2012. gada.

20.

Panākot Eiropadomē vienošanos par ES dzīvojošu starptautisku, dažādas valstis pārstāvošu pāru tiesībām izvēlēties, kuras valsts likumi piemērojami, ja tie nolemj šķirties, pirmo reizi tiek izmantota pastiprinātas sadarbības procedūra (konkrētus ES likumus sākumā piemēro tikai dažās ES dalībvalstīs).

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Skatīt arī: 
Back to top