Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2010

Europos Sąjungos istorija - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Sausis

1 d.

Pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai rotacijos tvarka ketvirtą kartą pradėjo Ispanija. Tai pirmoji šalis, kuri pradėjo pirmininkauti pagal Lisabonos sutarties nuostatas ir naują trijų pirmininkaujančių šalių sistemą, pagal kurią Ispanija bendradarbiaus su kitomis dviem šias pareigas eisiančiomis šalimis – Belgija ir Vengrija.

1 d.

2010 m. Europos kultūros sostinės titulas suteiktas Rūro regionui (Vokietija), Pėčui (Vengrija) ir Stambului (Turkija).

11-19 d.

Europos Parlamento komitetai išklausė 26 kandidatus į naujosios Europos Komisijos narius.

20 d.

Nikiforas Diamandouras antrai kadencijai išrinktas Europos ombudsmenu.

26 d.

Europos Sąjunga gelbėjimo ir atstatymo darbams Haityje skyrė jau 400 mln. eurų. Šioje šalyje įvyko 7 balų stiprumo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas.

Vasaris

9 d.

Europos Parlamentas 488 balsais „už", 137 balsais „prieš" ir 72 parlamentarams susilaikius patvirtino antrosios J. M. Barroso kadencijos Europos Komisiją.

11 d.

Neoficialiame susitikime Briuselyje valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė padėti Graikijos vyriausybei siekti 2010 m. stabilumo programos tikslų. Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso supažindino su strategijos „Europa 2020 m." prioritetais ir ES krizės įveikimo plėtojant naują ekonomikos modelį gairėmis.

Kovas

26 d.

Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje patvirtinti 2020 m. Europos tikslai ir visos šešiolika euro zonos šalių pritarė planui, kaip padėti Graikijai išspręsti deficito problemas.

Balandis

10 d.

Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis, jo žmona ir daug kitų valstybės veikėjų bei karinių pajėgų atstovų žuvo lėktuvo katastrofoje pakeliui į Smolenską Rusijoje. Jie vyko paminėti Katynės žudynių 70-mečio.

Gegužė

7 d.

Euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovai siekdami apsaugoti eurą sutarė dėl aktyvesnio fiskalinio konsolidavimo, tvirtesnio ekonomikos koordinavimo ir biudžeto priežiūros.

Birželis

17 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje ES vadovai priėmė 10 metų pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“. Be to, nutarta pradėti stojimo derybas su Islandija.

21 d.

ES istitucijos pasiekė politinį susitarimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos struktūros ir veikimo.

Liepa

1 d.

Belgija šešių mėnesių rotacijos tvarka pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai. Prioritetines sritis, tarp kurių yra ekonomika ir aplinka, Belgija nustatė anksčiau kartu su Ispanija, ES Tarybai pirmininkavusia prieš tai, ir Vengrija, perimsiančia vadovavimą po Belgijos.

23 d.

91 Europos bankas buvo testuojamas nepalankiausiomis sąlygomis, siekiant įvertinti jų atsparumą ekonomikos sukrėtimams. Testų neišlaikė 7 bankai.

Rugsėjis

29 d.

ES pareiškė paramą Europos romams ir viešai kritikavo bet kokius laisvo ES piliečių judėjimo suvaržymus.

Spalis

20 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku dvejų su puse metų kadencijai išrinktas Staffanas Nilssonas.

29 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime svarstyta, kaip sustiprinti euro zoną ir pasirūpinti, kad ekonomika būtų atsparesnė krizėms.

Lapkritis

12 d.

Seule įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Didžiojo dvidešimtuko šalių vadovai įsipareigojo vykdyti bendrą veiksmų planą, skirtą labiau subalansuotam pasaulio ekonomikos augimui skatinti.

15 d.

Mianmaro kovotoja už demokratiją, laisvę ir žmogaus teises Aung San Suu Kyi po septynerių metų namų arešto paleista į laisvę.

28 d.

ES sutiko paremti Airijos ekonomiką ir padėti apsaugoti euro stabilumą.

Gruodis

11 d.

Pasirašius išsamų susitarimą dėl kovos su klimato kaita po 2012 m., baigta Kankūno klimato kaitos konferencija.

20 d.

Europos Vadovų Tarybai susitarus dėl ES gyvenančių tarptautinių porų teisių pasirinkti, kurios šalies taisykles taikyti, jei jos nuspręstų skirtis, pirmą kartą pasinaudota tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra (ES teisės aktai iš pradžių taikomi tik keliose ES šalyse).

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Papildoma informacija: 
Back to top