an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2010

Stair an Aontais Eorpaigh - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Eanáir

1

Téann an Spáinn i gceann uachtaránachta rothlaí ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh den cheathrú huair. Is í an chéad tír a théann i gceann na huachtaránachta faoi Chonradh Liospóin agus faoin ‘córas uachtaránachta tríréid' faoina n-oibreoidh an Spáinn leis an gcéad dá thír eile a rachaidh i gceann na huachtaránachta, an Bheilg agus an Ungáir.

1

Roinntear teideal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa don bhliain 2010 ar limistéar an Ruhr (an Ghearmáin), Pécs (an Ungáir) agus Istanbul (an Tuirc).

11-19

Tionólann coistí de chuid Pharlaimint na hEorpa sraith éisteachtaí le 26 ainmní don chéad Choláiste eile de Choimisinéirí Eorpacha.

20

Toghtar an tUasal Nikiforos Diamandouros mar Ombudsman na hEorpa den dara huair.

26

Méadaíonn an méid a thairgeann an AE le haghaidh iarrachtaí fóirithinte agus athshlánaithe i Háítí go €400 milliún, tar éis an chreatha talún sa tír sin a shroich 7.0 ar scála Richter.

Feabhra

9

Formheasann Parlaimint na hEorpa Coimisiún Barroso II: an toradh ná 488 vóta i bhfabhar agus 137 vóta i gcoinne, agus 72 staonadh ó vótáil.

11

Ag cruinniú neamhfhoirmiúil sa Bhruiséil, comhaontaíonn cinn stáit agus rialtais tacú le rialtas na Gréige ina iarrachtaí chun spriocanna an Chláir Chobhsaíochta don bhliain 2010 a chomhlíonadh. Cuireann an tUachtarán Barroso a thosaíochtaí do straitéis na hEorpa 2020 i láthair, ag tabhairt cuntais ar an tslí ar cheart don AE a bhealach a dhéanamh amach as an ngéarchéim agus samhail nua eacnamaíoch a thógáil ag an am céanna.

Márta

26

Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach sa Bhruiséil, glacann ceannairí an AE spriocanna na hEorpa 2020 agus tacaíonn gach ceann de 16 thír limistéar an euro le plean chun cabhrú leis an nGréig déileáil lena heasnamh.

Aibreán

10

Básaíonn Uachtarán na Polainne, Lech Kaczynski, a bhean, agus pearsana eile poiblí agus míleata i dtuairteáil eitleáin agus iad ar a slí go Smolensk na Rúise chun comóradh 70 bliain shléacht Katyn a chomóradh.

Bealtaine

7

Socraíonn Ceannairí Stáit agus Rialtais laistigh de limistéar an euro ar chomhdhlúthú fioscach, ar chomhordú eacnamaíoch níos láidre agus ar fhaireachas buiséadach chun an euro a chosaint.

Meitheamh

17

Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach sa Bhruiséil, glacann ceannairí AE straitéis 10 mbliana um fhás cliste inbhuanaithe agus uileghabhálach: An Eoraip 2020. Cinneann siad freisin tosú ar idirbheartaíochtaí aontachais leis an Íoslainn.

21

Tagann institiúidí AE ar chomhaontú polaitiúil maidir le struchtúr an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, agus conas a fheidhmeoidh sí.

Iúil

1

Téann an Bheilg i gceann Uachtaránachta sé mhí ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Tosaíochtaí, lena n-áirítear an geilleagar agus an comhshaol, tarraingíodh anuas iad ag dáta roimhe sin i gcomhar leis an Spáinn agus an Ungáir atá ag glacadh páirte san uachtaránacht leanúnach 18 mí.

23

Déantar tástálacha struis ar 91 bhanc Eorpach chun a dteacht aniar i dtaobh suaití eacnamaíocha a mheas. Éiríonn leis na bainc go léir sna tástálacha, ach amháin le seacht gcinn díobh.

Lúnasa

18

Fógraíonn an AE gur thug sé suim €70 milliún chun cabhrú leosan a raibh tionchar ag na tuilte monsúin sa Phacastáin le déanaí orthu.

Meán Fómhair

29

Tugann an AE tacaíocht do dhaonra Romach na hEorpa, ag labhairt amach dó i gcoinne aon srianta ar shaorghluaiseacht na saoránach san AE.

Deireadh fómhair

20

Toghadh Staffan Nilsson Uasal ina Uachtarán ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta le haghaidh téarma dhá bhliain go leith.

29

Pléann an Chomhairle Eorpach an limistéar euro a neartú agus geilleagair a dhéanamh níos sábháilte ó ghéarchéimeanna.

Samhain

12

Thiomnaigh ceannairí an G20 iad féin do Phlean Gníomhaíochta comhpháirteach ag an gcruinniú mullaigh i Súl chun fás níos cothroime laistigh den gheilleagar domhanda a spreagadh.

15

Scaoileadh amach Aung San Suu Kyi, cosantóir chearta an duine, saoirse agus an daonlathais i mBurma/Myanmar tar éis seacht mbliana faoi bhraighdeanas baile

28

Aontaíonn an AE tacú le geilleagar na hÉireann chun cabhrú le cobhsaíocht an euro a chosaint.

Nollaig

11

Chríochnaigh comhdháil aeráide Cancún nuair a síníodh comhaontú cuimsitheach um ghníomhú ar son na haeráide tar éis 2012.

20

Baineadh úsaid as an nós imeachta um chomhar feabhsaithe (dlíthe AE ná fuil feidhm acu ach i dtíortha áirithe san AE i dtosach) den chéad uair, agus an Chomhairle Eorpach ag aontú faoi chearta lánúineacha idirnáisiúnta atá ina gcónaí san AE chun cinneadh a dhéanamh cén tír a gcuirfear a cuid rialacha i bhfeidhm má scarann siad.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Féach freisin: 
Back to top