Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2010

Euroopan unionin historia - 2010


Tammikuu

1

Espanjan neljäs kausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Espanja on ensimmäinen maa, joka toimii puheenjohtajana Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja tekee sen mukaisesti yhteistyötä kahden seuraavan puheenjohtajamaan kanssa. Seuraavat puheenjohtajamaat ovat Belgia ja Unkari.

1

Euroopan vuoden 2010 kulttuuripääkaupungit ovat Ruhrin alue (Saksa), Pécs (Unkari) ja Istanbul (Turkki).

11-19

Seuraavaa komissiota varten nimitettyjä 26 komissaariehdokasta kuullaan Euroopan parlamentin valiokunnissa.

20

Nikiforos Diamandouros valitaan Euroopan oikeusasiamieheksi toisen kerran.

26

EU osoittaa 400 miljoonaa euroa Haitin katastrofiapuun ja jälleenrakennustoimiin maassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen.

Helmikuu

9

Euroopan parlamentti hyväksyy Barroson toisen komission: parlamentin jäsenistä 488 äänestää komission puolesta, 137 sitä vastaan ja 72 pidättäytyy äänestämästä.

11

Brysselissä järjestetyssä epävirallisessa kokouksessa EU-maiden johtajat sitoutuvat tukemaan Kreikan hallitusta sen pyrkimyksissä saavuttaa vakausohjelman tavoitteet vuonna 2010. Komission puheenjohtaja Barroso esittelee Eurooppa 2020 -strategian, jonka avulla EU pyrkii selättämään talouskriisin ja luomaan uuden talousmallin.

Maaliskuu

26

EU-maiden johtajat hyväksyvät Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet Brysselissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Samassa kokouksessa kaikki 16 euroalueen maata ilmoittavat tukevansa suunnitelmaa, jolla avustetaan Kreikkaa selviytymään julkisen talouden alijäämästään.

Huhtikuu

10

Puolan presidentti Lech Kaczynski, hänen puolisonsa sekä maan siviili- ja sotilasjohtoa kuolee lento-onnettomuudessa. He olivat matkalla Länsi-Venäjälle Smolenskiin osallistumaan Katynin joukkomurhan 70-vuotismuistojuhlaan.

Toukokuu

7

Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat tehostetusta julkisen talouden vakauttamisesta, tiiviimmästä taloudellisesta koordinoinnista sekä julkisen talouden valvonnasta euron suojelemiseksi.

Kesäkuu

17

EU-johtajat hyväksyvät älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kymmenvuotisstrategian eli Eurooppa 2020 -strategian Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä. Lisäksi he päättävät aloittaa liittymisneuvottelut Islannin kanssa.

21

EU:n toimielimet pääsevät poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteesta ja toiminnasta.

Heinäkuu

1

Belgiasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi. Espanja oli puheenjohtajana ennen Belgiaa, ja Unkarin kausi alkaa Belgian kauden jälkeen. Aiemmin nämä kolme maata päättivät yhdessä kiinnittää erityistä huomiota muun muassa talous- ja ympäristöasioihin.

23

91 eurooppalaiselle pankille tehdään stressitesti, jolla arvioidaan pankkien kykyä sietää talouden jyrkkiä vaihteluja. Seitsemää pankkia lukuun ottamatta kaikki läpäisevät testin.

Syyskuu

29

EU ilmaisee tukensa Euroopan romaniväestölle ja vastustaa EU-kansalaisten vapaan liikkumisen rajoittamista.

Lokakuu

20

Staffan Nilsson valitaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi ja puoli vuotta.

29

Eurooppa-neuvosto keskustelee euroalueen vahvistamisesta ja talouksien kriisinsietokyvyn parantamisesta.

Marraskuu

12

G20-ryhmän johtajat sitoutuvat Soulin huippukokouksessa yhteiseen toimintasuunnitelmaan, jonka tavoitteena on edistää maailmantalouden tasapainoisempaa kasvua.

15

Burmalainen demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien puolustaja Aung San Suu Kyi vapautetaan seitsemän vuoden kotiarestista.

28

EU sopii Irlannin talouden tukitoimista, joiden avulla pyritään turvaamaan euron vakaus.

Joulukuu

11

Cancúnissa Meksikossa pidetyn ilmastokokouksen päätteeksi allekirjoitetaan kattava sopimus vuoden 2012 jälkeen toteutettavista ilmastotoimista.

20

EU-maat käyttävät ensi kertaa ns. tiiviimmän yhteistyön menettelyä, kun Eurooppa-neuvosto sopii EU:ssa asuvien kansainvälisten avioparien oikeudesta valita, minkä maan lakia avioeroon sovelletaan. Tiiviimmän yhteistyön avulla osa EU-maista voi edetä hankkeessa, josta kaikki maat eivät pääse yksimielisyyteen.

Ks. myös: 
Back to top