Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2010

Euroopa Liidu ajalugu - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Jaanuar

1

Hispaania võtab neljandat korda üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kohustused. Hispaania on esimene riik, kes on eesistujaks pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning teeb uue nn eesistujakolmiku süsteemi raames tihedat koostööd kahe järgmise eesistujariigiga, kelleks on Belgia ja Ungari.

1

Ruhri piirkond (Saksamaa), Pécs (Ungari) ja Istanbul (Türgi) jagavad 2010. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlit.

11-19

Euroopa Parlamendi komisjonid viivad läbi kuulamised 26 kandidaadiga Euroopa Komisjoni volinike kohtadele.

20

Nikiforos Diamandouros valitakse teiseks ametiajaks Euroopa Ombudsmaniks.

26

ELi poolt Haitile pääste- ja taastamistöödeks eraldatav abi tõuseb 400 miljoni euroni. Kõnealust riiki tabas maavärin, mille tugevuseks Richteri skaalal mõõdeti 7,0.

Veebruar

9

Euroopa Parlament kiidab heaks José Manuel Barroso juhitud komisjoni teise koosseisu tulemusega 488 poolthäält, 137 vastuhäält ja 72 hääletamata jätnud isikut.

11

Riigipead ja valitsusjuhid nõustuvad oma mitteametlikul kohtumisel toetama Kreeka valitsust selle jõupingutustes pidada kinni 2010. aasta stabiilsusprogrammi eesmärkidest. President Barroso esitab oma prioriteedid seoses strateegiaga EUROPE 2020, tuues välja moodused, kuidas EL peaks uue majandusmudeli loomisega kriisist väljuma.

Märts

26

Euroopa ülemkogu kohtumisel Brüsselis võtavad ELi juhid vastu strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid ning kõik 16 euroala riiki toetavad kava, mille abil aidata Kreekal lahendada eelarvepuudujäägi probleemi.

Aprill

10

Poola president Lech Kaczynski, tema abikaasa ning teised riigi- ja sõjaväeesindajad hukuvad lennuõnnetuses, olles teel Smolenskisse (Venemaa), et tähistada 70 aasta möödumist Katõni massimõrvast.

Mai

7

Euroala riigi- ja valitsusjuhid jõuavad euro kaitsmiseks kokkuleppele eelarve süvendatud konsolideerimise, tihedama majandusalase koordineerimise ja eelarvealase järelevalve osas.

Juuni

17

Euroopa ülemkogu kohtumisel Brüsselis võtavad ELi riigijuhid vastu kümneaastase strateegia, mis käsitleb arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ( Euroopa 2020). Samuti otsustavad nad alustada ühinemisläbirääkimisi Islandiga.

21

ELi institutsioonid jõuavad poliitlise kokkuleppeni Euroopa välisteenistuse struktuuri ning selle toimimise osas.

Juuli

1

Belgia võtab üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise järgmiseks kuueks kuuks. Prioriteedid, mis hõlmavad ka majandus- ja keskkonnaküsimusi, pandi paika juba varem koos Hispaania ja Ungariga, kes osalevad samuti roteeruva eesistumise 18-kuulises tsüklis.

23

91 Euroopa panka peavad läbima stressitesti, et hinnata nende vastupanuvõimet majanduskriisidele. Seitse panka ei läbi testi edukalt.

September

29

EL toetab Euroopas elavaid romasid, vastustades ELi kodanike vaba liikumise õiguse mis tahes piiranguid.

Oktoober

20

Staffan Nilsson valitakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendiks kahe ja poole aastaseks ametiajaks.

29

Euroopa ülemkogu arutab euroala tugevdamist ja liikmesriikide majanduse kriisidele vastupidavamaks muutmist.

November

12

G20 riikide juhid võtavad Seouli tippkohumisel endale kohustuseks järgida ühist tegevuskava, mille abil ülemaailmse majanduse kontekstis soodustada veelgi tasakaalustatumat majanduskasvu.

15

Burmas/Myanmaris demokraatia, vabaduse ja inimõiguste eest võitlev Aung San Suu Kyi vabaneb seitse aastat kestnud koduarestist.

28

EL jõuab kokkuleppele Iirimaa majanduse toetamises, et aidata kaitsta euro stabiilsust.

Detsember

11

Cancúni kliimakonverents lõpeb ulatusliku kokkuleppe (mis käsitleb kliimameetmeid pärast 2012. aastat) allakirjutamisega.

20

Tõhustatud koostöömenetlus (ELi õigusakte kohaldati algselt vaid teatavates ELi liikmesriikides) võetakse esmakordselt kasutusele, kuna Euroopa Ülemkogu leppis kokku ELi piires resideeruvate rahvusvaheliste paaride õigustes valida, millise riigi eeskirju kohaldatakse juhul, kui nad otsustavad lahutada.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Vaata ka …
Back to top