Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2010

Den Europæiske Unions historie - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januar

1

Spanien overtager det roterende EU-formandskab for fjerde gang. Spanien er det første land, der er formandsland under Lissabontraktaten og den nye ordning med et gruppeformandskab, som betyder, at Spanien samarbejder med de næste to formandslande Belgien og Ungarn.

1

Ruhrområdet i Tyskland, Pécs i Ungarn og Istanbul i Tyrkiet er europæiske kulturbyer i 2010.

11-19

Europa-Parlamentets udvalg gennemfører høringer med de 26 indstillede kandidater til den næste Europa-Kommission.

20

Nikiforos Diamandouros vælges til europæisk ombudsmand for anden gang.

26

Haiti får 400 millioner euro af EU til nødhjælp og genopretning efter et jordskælv, der blev målt til 7,0 på Richterskalaen.

Februar

9

Europa-Parlamentet godkender Barroso II-Kommissionen med 488 stemmer for og 137 imod. 72 undlader at stemme.

11

På et uformelt møde i Bruxelles giver EU's ledere grønt lys til den græske regerings indsats for at nå stabilitetsprogrammets mål for 2010. José Manuel Barroso fremlægger hovedpunkterne i EU's 2020-strategi og udstikker kursen for EU's vej ud af krisen med afsæt i en ny økonomisk model.

Marts

26

På et møde i Det Europæiske Råd vedtager EU's ledere målsætningerne for Europa 2020, og alle 16 lande i euroområdet tilslutter sig en plan om at hjælpe Grækenland med dets underskud.

April

10

Polens præsident Lech Kaczynski, hans kone, andre prominente personer og højtstående militærfolk omkommer i flystyrt på vej til Smolensk i Rusland, hvor de skulle deltage i højtidelighed i anledning af 70-året for Katynmassakren.

Maj

7.

Stats- og regeringscheferne i euroområdet når til enighed om yderligere finanspolitisk konsolidering, stærkere økonomisk samordning og budgetovervågning for at forsvare euroen.

Juni

17.

På topmødet i Bruxelles vedtager EU's ledere en tiårig strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst: Europa 2020. De beslutter desuden at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Island.

21.

EU-institutionerne indgår en politisk aftale om opbygningen af en tjeneste for EU's optræden udadtil, og hvordan den skal fungere.

Juli

1.

Belgien overtager det halvårlige formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Prioriteterne, som blandt andet omfatter økonomi og miljø, blev udarbejdet tidligere sammen med Spanien og Ungarn. De tre lande udgør tilsammen den 18-måneders formandskabstrio.

23.

91 europæiske banker gennemgår en stresstest for at vurdere deres modstandsdygtighed over for økonomiske chokvirkninger. Kun syv af dem klarer ikke testen.

September

29.

EU giver udtryk for støtte til Europas romaer og kritiserer alle former for indskrænkning af EU-borgernes frie bevægelighed.

Oktober

20.

Staffan Nilsson vælges til formand for Det Europæiske økonomiske og Sociale Udvalg for en periode på to og et halvt år.

29.

Det Europæiske Råd drøfter, hvordan man kan styrke euroområdet og gøre økonomierne mere krisesikre.

November

12.

På G20-topmødet i Seoul vedtager lederne en fælles handlingsplan for at fremme en mere afbalanceret vækst i den globale økonomi.

15.

Aung San Suu Kyi, der kæmper for demokrati, frihed og menneskerettigheder i Burma/Myanmar, sættes på fri fod efter syv års husarrest.

28.

EU vedtager støtte til den irske økonomi for at sikre en stabil euro.

December

11.

Klimakonferencen i Cancun afsluttes med underskrivelsen af en samlet aftale om klimaindsatsen efter 2012.

20.

Proceduren for forstærket samarbejde (som til at begynde med kun finder anvendelse i visse medlemslande) tages for første gang i brug, da Det Europæiske Råd er enigt i, at internationale par bosat i EU skal have ret til at vælge, hvilket lands lovgivning der skal anvendes i tilfælde af skilsmisse.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Se også: 
Back to top