Evropská unie

Historie Evropské unie - 2010

Historie Evropské unie - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Leden

1

Španělsko se již po čtvrté ujímá předsednictví v Radě EU. Je první zemí, která bude stát v čele Rady poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Poprvé bude rovněž uplatněn systém, v jehož rámci bude Španělsko spolupracovat se dvěma členskými státy, které budou Radě předsedat v příštích dvou obdobích – tentokrát to bude Belgie a Maďarsko.

1

V roce 2010 se evropskými hlavními městy kultury stává Essen v německém Porúří, maďarské město Pécs (neboli Pětikostelí) a turecký Istanbul.

11-19

Ve výborech Evropského parlamentu proběhla slyšení s 26 kandidáty na členy Evropské komise.

20

Evropským veřejným ochráncem práv byl již podruhé zvolen Nikiforos Diamandouros.

26

Evropská unie zvyšuje svůj příspěvek na humanitární pomoc Haiti a jeho obnovu na 400 milionů eur. Tato země byla zasažena zemětřesením o síle 7,0 Richterovy stupnice.

Únor

9

Evropský parlament schválil druhou Barrosovu Komisi: pro bylo 488 poslanců, proti 137 a 72 se zdrželo hlasování.

11

Během neformálního setkání v Bruselu se vedoucí představitelé členských států dohodli, že podpoří úsilí řecké vlády splnit cíle programu stability na rok 2010. Předseda Evropské komise Barroso představil priority strategie Evropa 2020 a nastínil, jakým způsobem by se měla EU dostat z krize a vytvořit nový ekonomický model.

Březen

26

Během setkání Evropské rady v Bruselu schválili vedoucí představitelé členských států cíle nové strategie „Evropa 2020“ a všech 16 zemí eurozóny podpořilo plán pomoci Řecku při řešení jeho deficitu.

Duben

10

Na cestě na pietní akt k 70. výročí katyňského masakru umírají polský prezident Lech Kaczyński, jeho manželka a další polští veřejní a vojenští činitelé při letecké katastrofě v ruském Smolensku.

Květen

7

Hlavy států a předsedové vlád eurozóny se v zájmu podpory eura dohodli na rozsáhlejší fiskální konsolidaci, důslednější koordinaci svých ekonomik a dohledu nad rozpočty.

Červen

17

Na jednání Evropské rady v Bruselu přijímají vedoucí představitelé EU strategii pro nadcházející desetiletí, jejíž prioritou je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění – strategii „Evropa 2020“. Zároveň přijímají rozhodnutí zahájit přístupová jednání s Islandem.

21

Orgány EU dosahují politické shody ohledně struktury Evropské služby pro vnější činnost a způsobu jejího fungování.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie se na šest měsíců ujala Belgie. Priority (především ekonomika a životní prostředí) byly určeny předem ve spolupráci se španělskem a Maďarskem, s nimiž po dobu osmnácti měsíců Belgie spolupracuje (tzv. osmnáctiměsíční předsednictví).

23

91 evropských bank podstoupilo zátěžové testy, které měly zjistit jejich odolnost vůči ekonomickým otřesům. Testy se nepodařilo Úspěšně projít pouze sedmi bankám.

Září

29

Evropská unie vyjádřila podporu romským obyvatelům Evropy a odmítla jakékoli omezování volného pohybu občanů EU.

Říjen

20

Předsedou Evropského hospodářského a sociálního výboru byl na funkční období dva a půl roku zvolen Staffan Nilsson.

29

Evropská rada jednala o otázce posílení eurozóny a zvýšení odolnosti ekonomik vůči krizím.

Listopad

12

Vedoucí představitelé skupiny G20 se v jihokorejském Soulu zavázali k plnění společného akčního plánu, který by měl vést k vyrovnanějšímu růstu světové ekonomiky.

15

Po sedmi letech byla z domácího vězení propuštěna zastánkyně demokracie, svobody a lidských práv v Myanmaru (Barmě) Aun Schan Su Ťij.

28

Evropská unie se rozhodla pomoci irské ekonomice, aby se nenarušila stabilita eura.

Prosinec

11

Konference o klimatu v Cancúnu skončila podpisem obsáhlé dohody, která určuje směr, jímž se bude ubírat boj proti klimatu po roce 2012.

20

Poprvé byl aplikován postup posílené spolupráce (spočívající v tom, že předpisy zpočátku platí pouze v některých členských zemích). Šlo o jednání v Evropské radě, na kterém byl schválen předpis, jímž se řídí rozhodování, čí právní systém bude uplatněn při rozvádění manželů s odlišnou státní příslušností, žijících v EU.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Viz také: 
Back to top