Europeiska Unionen

Fortsatt utvidgning

Fortsatt utvidgning


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Fler medlemmar

Euron är nu den nya valutan för många i EU. Under årtiondet inför fler och fler länder euron. Den 11 september 2001 flyger terrorister kapade flygplan rakt in i byggnader i New York och Washington. Det blir startskottet för kampen mot terrorismen. EU-länderna börjar samarbeta mycket närmare för att tillsammans bekämpa brottsligheten. Den politiska uppdelningen i Öst- och Västeuropa anses vara över för gott när inte mindre än tio nya länder går med i EU 2004, följt av Bulgarien och Rumänien 2007. I september 2008 drabbas världsekonomin av en finanskris. Lissabonfördraget ratificeras av alla EU-länder innan det träder i kraft 2009. Det nya fördraget innebär att EU får modernare institutioner och effektivare arbetsmetoder.

11 september 2001

Terrorister kapar flygplan och flyger rakt in i World Trade Centers båda tvillingtorn i New York och försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Nästan 3 000 människor dör. EU-länderna står enade med USA i kampen mot den internationella terrorismen.

1 januari 2002

Eurosedlar och euromynt blir lagliga betalningsmedel i tolv EU-länder. Det är ett stort logistiskt arbete att trycka, prägla och distribuera den nya valutan. Över 80 miljarder mynt ska sättas i omlopp. Sedlarna är desamma i alla länder. Mynten har en gemensam sida som anger värdet och en sida med nationella motiv. Alla mynt och sedlar kan användas överallt i euroområdet. Att köpa en tunnelbanebiljett i Madrid med ett finskt mynt är något som man snabbt tar för givet.

2003

It-revolutionen fortsätter. Många skolor och hem har nu snabba internetuppkopplingar. Sms har blivit det vanligaste sättet att hålla kontakten. Senare under årtiondet tar de sociala medierna och de smarta mobilerna över.

31 mars 2003

Som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik skickas fredsbevarande styrkor till Balkan, först Makedonien och sedan till Bosnien och Hercegovina. I båda fallen ersätter EU-styrkorna enheter från Nato. Internt kommer EU överens om att senast 2010 skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för alla.

1 maj 2004

Åtta länder i Central- och Östeuropa – Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern – går med i EU. Det innebär ett efterlängtat slut på den uppdelning av Europa som stormakterna enades om vid Jaltakonferensen 60 år tidigare. Cypern och Malta blir också medlemmar.

Medlemsländer Medlemsländer: Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grekland, Spanien, Portugal, Finland, Sverige och Österrike.

Nya medlemsländer Nya medlemsländer: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Kandidatländer Kandidatländer: Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

 Karta över EU:s medlemsländer 2004 © Europeiska unionen

29 oktober 2004

De 25 medlemsländerna undertecknar ett fördrag om en konstitution för Europa. Konstitutionen ska förenkla den demokratiska beslutsprocessen i ett EU med 25 medlemmar och eventuellt fler. Väljarna i Frankrike och Nederländerna röstar nej till konstitutionen i juni 2005 och EU-ledarna utlyser en ”period med reflexion”.

 

16 februari 2005

Kyotoprotokollet träder i kraft. Det är ett internationellt avtal för att försöka begränsa den globala uppvärmningen och minska utsläppen av växthusgaser. EU har alltid haft en ledande roll i arbetet med att begränsa effekterna av klimatförändringarna. USA undertecknar dock inte protokollet.

1 januari 2007

Ytterligare två östeuropeiska länder, Bulgarien och Rumänien, går med i EU, som nu har 27 medlemmar. Kroatien, Makedonien och Turkiet har ansökt om medlemskap.

Medlemsländer Medlemsländer: Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grekland, Spanien, Portugal, Finland, Sverige, Österrike, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern.

Nya medlemsländer Nya medlemsländer: Bulgarien och Rumänien.

Kandidatländer Kandidatländer: Kroatien, Makedonien och Turkiet.

Karta över EU:s medlemsländer 2007 © Europeiska unionen

13 december 2007

De 27 EU-länderna undertecknar Lissabonfördraget, som ändrar de tidigare fördragen. Tanken med fördraget är att göra EU mer demokratiskt, effektivt och öppet och därigenom också bättre rustat för att klara sådana globala utmaningar som klimatförändringar, säkerhet och hållbar utveckling. Alla EU-länder ratificerar Lissabonfördraget innan det träder i kraft den 1 december 2009.

September 2008

En omfattande finanskris drabbar världsekonomin. Problemen startar på bolånemarknaden i USA, men flera banker i EU får också stora problem. Krisen leder till ett närmare ekonomiskt samarbete mellan EU-länderna.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också
Back to top