European Union website, the official EU website

Nadaljnja širitev


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Nadaljnja širitev

Številni Evropejci so začeli uporabljati novo valuto evro. 11. septembra 2001 so se ugrabljena letala zaletela v zgradbe v New Yorku in Washingtonu in datum poslej predstavlja začetek „vojne proti terorizmu“. Države EU so začele tesneje sodelovati v boju proti kriminalu. Politična razdelitev med vzhodno in zahodno Evropo se je končno zacelila, saj se je leta 2004 kar 10 novih držav članic pridružilo EU, leta 2007 pa sta jim sledili še dve. Septembra 2008 je svetovno gospodarstvo prizadela finančna kriza, s tem pa se je med državami EU začelo razvijati tesnejše gospodarsko sodelovanje. Lizbonska pogodba, ki so jo ratificirale vse države EU, je stopila v veljavo 1. decembra 2009. EU je tako dobila sodobne institucije in učinkovitejše delovne metode.

11. septembra 2001 se ugrabljena letala zaletijo v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku in v stavbo Pentagona v Washingtonu. Umre skoraj 3 000 ljudi. Države EU trdno podpirajo ZDA v boju proti mednarodnemu terorizmu.

1. januar 2002

V obrok pridejo bankovci in kovanci evra. Tiskanje, kovanje in njihova distribucija v 12 državah je obsežna logistična operacija. Gre za več kot 80 milijard kovancev. Bankovci so za vse države enaki. Ena stran kovancev je pri vseh enaka, druga pa prikazuje nacionalni simbol države. Vsi kovanci prosto krožijo. Uporaba finskega (ali katerega koli drugega) evro kovanca za nakup karte za metro v Madridu je povsem samoumevna.

31. marec 2003

Del zunanje in varnostne politike EU je nadaljnje sodelovanje v mirovnih operacijah na Balkanu, najprej v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, nato pa v Bosni in Hercegovini. V obeh primerih sile pod vodstvom EU nadomestijo enote Nata. Na notranjem področju se EU dogovori o vzpostavitvi območja svobode, varnosti in pravice za vse državljane do leta 2010.

1. maj 2004

Osem držav srednje in vzhodne Evrope – Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija – se pridružijo EU in s tem se dokončno zaključi delitev Evrope, o kateri so se dogovorile velike sile pred 60 leti na Jalti. Članici postaneta tudi Ciper in Malta

Države članice Države članice: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Nove države članiceNove države članice: Češka, Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.

Države kandidatkeDržave kandidatke: Bolgarija, Romunija in Tučija.

Zemljevid - države članice EU, 2004 © Stefan Chabluk

29. oktober 2004

25 držav EU podpiše Pogodbo o Ustavi za Evropo. Njen namen je poenostavitev demokratičnega odločanja in upravljanja EU s 25 in več državami. Uveden je tudi položaj evropskega zunanjega ministra. Preden začne veljati, jo mora ratificirati vseh 25 držav.

 

Februarja 2005 začne veljati Kjotski protokol , mednarodna pogodba za omejitev globalnega segrevanja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. EU ima vseskozi vodilno vlogo v prizadevanjih za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe. Združene države niso podpisnice Protokola.

Revolucija na področju komunikacij se nadaljuje. Veliko šol in domov ima sedaj hitro internetno povezavo. Besedilna sporočila in SMS so med mladimi najbolj priljubljene oblike za stalno vzdrževanje stikov. Širokozaslonske televizije, televizije z ravnim zaslonom in DVD narekujejo modo razvedrila v domačem okolju.

1. januar 2007

S pristopom Bolgarije in Romunije se število držav članic EU povzpne na 27." Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija so tudi kandidatke za prihodnje članstvo.

Zemljevid - države članice EU, 2007 © Stefan Chabluk

13. december 2007

27 držav EU podpiše Lizbonsko pogodbo, ki spreminja prejšnje pogodbe. Njen namen je narediti EU bolj demokratično, učinkovito in pregledno ter s tem bolj sposobno reševanja globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, varnost in trajnostni razvoj. Lizbonska pogodba, ki so jo ratificirale vse države EU, je stopila v veljavo 1. decembra 2009.

September 2008

Svetovno gospodarstvo je prizadela velika finančna kriza. Začela se je zaradi hipotekarnih posojil v ZDA, s težavami pa so se soočile tudi različne evropske banke. Zaradi krize se je med državami EU začelo razvijati tesnejše gospodarsko sodelovanje.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Glej tudi: