Európska únia

Ďalšie rozširovanie

Ďalšie rozširovanie


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Ďalšie rozširovanie

Euro sa pre mnohých Európanov stáva novou menou. Postupne bude zavádzať euro čoraz viac krajín. Dátum 11. september 2001 sa stáva synonymom „vojny proti terorizmu“ po tom, keď boli unesené civilné lietadlá nasmerované na budovy v New Yorku a Washingtone. Krajiny EÚ začínajú užšie spolupracovať v boji proti trestnej činnosti. Politické rozdelenie východu a západu Európy konečne prestáva existovať, keď v roku 2004 pristupuje k EÚ 10 nových krajín, ktoré v roku 2007 nasledujú Bulharsko a Rumunsko. Finančná kríza zasahuje svetové hospodárstvo v septembri 2008. Lisabonskú zmluvu ratifikujú všetky krajiny EÚ, účinnosť nadobúda v roku 2009. Únii poskytuje modernejšie inštitúcie a efektívnejšie pracovné metódy.

11. september 2001

Dňa 11. septembra 2001 unesú teroristi lietadlá a nasmerujú ich do dvoch veží Svetového obchodného centra v New Yorku a budovy Pentagonu vo Washingtone. Zomrie takmer 3 000 ľudí. Krajiny EÚ stoja pevne po boku Spojených štátov v boji proti medzinárodnému teroru.

1. január 2002

Eurobankovky a euromince sa stávajú zákonnou menou v 12 krajinách EÚ. Ich tlač, razenie a distribúcia predstavujú rozsiahlu logistickú operáciu. Do obehu sa dostáva viac ako 80 miliárd mincí. Bankovky sú pre všetky krajiny rovnaké. Mince majú spoločnú prednú stranu, na ktorej sa uvádza hodnota mince, zatiaľ čo zadná strana znázorňuje národný symbol. Všetky sú voľne v obehu. Platiť fínskou (alebo nejakou inou) euromincou za lístok v madridskom metre je niečo úplne samozrejmé.

2003

Revolúcia v oblasti komunikácií pokračuje. Mnohé školy a domácnosti majú vysokorýchlostný prístup k internetu. Textové správy sú pre mladých ľudí obľúbeným spôsobom, ako zostať vo vzájomnom kontakte. Na konci desaťročia ľudia začínajú vo veľkej miere komunikovať cez sociálne médiá a používať smartfóny.

31. marec 2003

Ako súčasť svojej zahraničnej a bezpečnostnej politiky uskutočňuje EÚ mierové operácie na Balkáne, najprv v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a neskôr v Bosne a Herzegovine. V obidvoch prípadoch nahrádzajú mierové sily EÚ jednotky NATO. V rámci vnútorného plánu prijíma EÚ rozhodnutie, že do roku 2010 tu vytvorí priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre všetkých občanov.

1. máj 2004

Osem krajín strednej a východnej Európy – Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko – vstupuje do EÚ, čím sa definitívne končí rozdelenie Európy, na ktorom sa dohodli veľmoci pred šesťdesiatimi rokmi v Jalte na Kryme. Cyprus a Malta sa takisto stávajú členmi.

Členské štáty Členské štáty: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

Nové členské štáty Nové členské štáty: Česká republika, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

Kandidátske krajiny Kandidátske krajiny: Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

 Mapa – členské štáty EÚ v roku 2004 © Európska únia

29. október 2004

25 krajín EÚ podpíše Zmluvu o vytvorení „európskej ústavy“. Cieľom ústavného návrhu je zefektívnenie demokratického rozhodovania a riadenia v EÚ, ktorá má 25 členov. Keď voliči vo Francúzsku a Holandsku v júni 2005 zamietnu ústavu, vedúci predstavitelia EÚ vyhlasujú tzv. obdobie reflexie.

 

16. február 2005

Kjótsky protokol – medzinárodná zmluva o globálnom otepľovaní a znižovaní emisií skleníkových plynov – nadobúda účinnosť. EÚ dôsledne prevzala vedenie v úsilí o znižovanie dosahov klimatických zmien. Spojené štáty americké odmietnu ratifikovať protokol.

1. január 2007

Ďalšie dve krajiny z východnej Európy – Bulharsko a Rumunsko – pristupujú k EÚ, čím počet členských štátov stúpa na 27. Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko sú takisto kandidátmi na budúce členstvo.

Členské štáty Členské štáty: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

Nové členské štáty Nové členské štáty: Bulharsko a Rumunsko.

Kandidátske krajiny Kandidátske krajiny: Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko.

Mapa – členské štáty EÚ v roku 2007 © Európska únia

13. december 2007

Všetkých 27 krajín podpisuje Lisabonskú zmluvu, ktorou sa menia predchádzajúce zmluvy. Jej cieľom je, aby sa EÚ stala demokratickejšou, efektívnejšou a transparentnejšou, a teda schopnou vyrovnať sa s globálnymi výzvami, ako sú klimatické zmeny, bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj. Lisabonskú zmluvu ratifikujú všetky krajiny EÚ, účinnosť nadobúda 1. decembra 2009.

September 2008

Významná finančná kríza zasahuje svetové hospodárstvo. Problémy začínajú s hypotekárnymi úvermi v Spojených štátoch. Mnohé európske banky tiež čelia ťažkostiam. Kríza vedie k užšej hospodárskej spolupráci medzi krajinami EÚ.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...
Back to top