European Union website, the official EU website

Dalszy rozwój


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Dalszy rozwój

Euro jest nową walutą dla wielu Europejczyków. 11 września 2001 r. stał się synonimem „wojny z terroryzmem” po tym, jak porwane samoloty uderzyły w budynki w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Państwa członkowskie UE zaczynają ze sobą jeszcze ściślej współpracować, aby zwalczać przestępczość. Kiedy w 2004 r. do UE zostaje przyjętych 10 nowych państw, a w 2007 r. kolejne 2, uznaje się to za kres politycznych podziałów między wschodem a zachodem Europy. We wrześniu 2008 r. światowa gospodarka staje w obliczu kryzysu finansowego, co wpływa na zacieśnienie współpracy gospodarczej między państwami UE. Traktat lizboński wchodzi w życie 1 grudnia 2009 r. Wcześniej jest ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE. Dzięki niemu w ramach UE zaczynają funkcjonować nowoczesne instytucje i obowiązywać skuteczniejsze metody pracy.

Dnia 11 września 2001 r. uprowadzone samoloty uderzają w bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku i budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Ginie blisko 3000 osób. Kraje UE stanowczo stają u boku Stanów Zjednoczonych w walce przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi.

1 stycznia 2002 r.

Pojawiają się banknoty i monety euro. Ich drukowanie, bicie i wprowadzenie do obiegu w 12 krajach jest ogromną operacją logistyczną. Liczba monet przekracza 80 miliardów. Banknoty są jednakowe dla wszystkich krajów. Monety mają wspólny awers, informujący o ich wartości, lecz różny narodowy rewers. Wszystkie znajdują się w swobodnym obiegu. Za rzecz normalną uważa się płacenie fińskimi (lub jakimikolwiek innymi) monetami euro za bilet do metra w Madrycie.

31 marca 2003 r.

W ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE bierze udział w operacjach utrzymywania pokoju na Bałkanach, początkowo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a następnie w Bośni i Hercegowinie. W obu przypadkach siły pod wodzą UE zastępują jednostki NATO. Wewnętrznie UE wyraża zgodę na utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli do 2010 r.

1 maja 2004 r.

Osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry – przystępuje do UE, kładąc tym samym kres podziałowi Europy ustalonemu przez mocarstwa 60 lat wcześniej w Jałcie. Także Cypr i Malta stają się członkami UE.

Member States  Państwa członkowskie: Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy

New Member StatesNowe państwa członkowskie: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry

New Member StatesKraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia i Turcja

Mapa - państwa członkowskie UE, 2004 © Stefan Chabluk

29 października 2004 r.

25 krajów UE podpisuje Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Został on przygotowany w celu usprawnienia demokratycznych procesów decyzyjnych i zarządzania w UE składającej się z 25 i więcej krajów. Zakłada również powołanie europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych. Zanim wejdzie w życie, musi zostać ratyfikowany przez wszystkie 25 krajów.

 

W lutym 2005 r. wchodzi w życie Protokół z Kioto – międzynarodowe porozumienie mające na celu zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukcję emisji gazów cieplarnianych. UE konsekwentnie inicjowała wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu zmian klimatu. Stany Zjednoczone nie są stroną tego Protokołu.

Trwa rewolucja komunikacyjna. Wiele szkół i domów ma szybki dostęp do Internetu. Młodzi ludzie pozostają ze sobą w stałym kontakcie, wysyłając wiadomości tekstowe (sms). Domowej rozrywce ton nadają płaskie telewizory o szerokich ekranach oraz odtwarzacze DVD.

1 stycznia 2007 r

Dwa nowe  kraje Europy wschodniej – Bułgaria i Rumunia – dołączają do UE. Liczba państw członkowskich wzrasta do 27. Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja również kandydują do członkowstwa w UE.

Mapa - państwa członkowskie UE, 2007 © Stefan Chabluk

13 grudnia 2007 roku

27 krajów UE podpisuje Traktat z Lizbony, który zmienia wcześniejsze traktaty. Nowy dokument ma na celu uczynić UE bardziej demokratyczną, skuteczną i przejrzystą, a tym samym zdolną do stawienia czoła globalnym wyzwaniom takim jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Traktat lizboński wchodzi w życie 1 grudnia 2009 r. Wcześniej jest ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Wrzesień 2008 r.

Kryzys finansowy uderza w światową gospodarkę. Problemy zaczynają się od kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Z trudnościami boryka się również kilka europejskich banków. Kryzys wpływa na zacieśnienie współpracy gospodarczej między państwami UE.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również: