Europese Unie

Verdere uitbreiding

Verdere uitbreiding


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Verdere uitbreiding

De euro wordt nu de nieuwe munteenheid voor vele Europeanen. Gedurende dit decennium voeren steeds meer landen de euro in. Op 11 september 2001 worden gekaapte vliegtuigen tegen gebouwen in New York en Washington gevlogen, waarna de "War on terror" begint. De EU-landen gaan nauwer samenwerken om de criminaliteit te bestrijden. De politieke verdeling tussen Oost- en West-Europa wordt opgeheven bij de toetreding van niet minder dan 10 landen tot de EU in 2004. In 2007 treden ook Bulgarije en Roemenië toe. Een financiële crisis treft de wereldeconomie in september 2008. Het Verdrag van Lissabon wordt in 2009 geratificeerd door alle EU-landen. Het geeft de EU moderne instellingen en efficiëntere werkmethodes.

11 september 2001

Gekaapte vliegtuigen vliegen tegen de Twin towers van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Bijna 3 000 mensen komen om het leven. De EU-landen staan aan de zijde van de Verenigde Staten in de strijd tegen het internationale terrorisme.

1 januari 2002

De eurobiljetten en -munten worden de wettelijke betaalmiddelen in 12 EU-landen. Het drukken, slaan en verdelen ervan is een grootschalige logistieke operatie. Er worden meer dan 80 miljard munten geslagen. De bankbiljetten zien er in alle landen hetzelfde uit. De munten hebben een gemeenschappelijke zijde, waarop de waarde wordt aangeduid, en een zijde met een eigen ontwerp per land. Alle munten en biljetten circuleren vrij binnen de eurozone. We vinden het al snel vanzelfsprekend om met een Fins (of om het even welk ander) euromuntstuk in Madrid een metrokaartje kopen.

2003

De communicatierevolutie houdt aan. Veel scholen en woningen hebben nu snel internet. Sms'en is de favoriete manier om met elkaar in contact blijven. Later dit decennium beginnen mensen op grote schaal te communiceren via sociale media en smartphones.

31 maart 2003

Als onderdeel van haar buitenlands en veiligheidsbeleid onderneemt de EU vredeshandhavingsoperaties op de Balkan, aanvankelijk in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en later in Bosnië-Herzegovina. In beide gevallen vervangt een door de EU geleide troepenmacht de NAVO-eenheden. Intern komt de EU overeen tegen 2010 een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor alle burgers op te richten.

1 mei 2004

Acht landen in Midden- en Oost-Europa (Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) treden toe tot de EU, waardoor een einde komt aan de opsplitsing van Europa, waartoe 60 jaar eerder tijdens de Conferentie van Jalta op de Krim was besloten. Cyprus en Malta worden ook EU-lid.

Lidstaten Lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Nieuwe lidstaten Nieuwe lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Kandidaat-lidstaten Kandidaat-lidstaten: Bulgarije, Kroatië, Roemenië, Turkije.

 Kaart - lidstaten van de EU 2004  © Europese Unie

29 oktober 2004

De 25 EU-landen ondertekenen een verdrag tot vaststelling van een "Europese grondwet". Het moet de democratische besluitvorming en het beleid in een EU met 25 landen meer stroomlijnen. Wanneer de Franse en Nederlandse kiezers de grondwet in juni 2005 verwerpen, besluiten de Europese leiders tot een "bezinningsperiode".

 

16 februari 2005

Het Kyotoprotocol, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, treedt in werking. De EU heeft consequent de leiding genomen bij de inspanningen om de gevolgen van de klimaatsverandering te beperken. De Verenigde Staten zijn geen partij bij het protocol.

1 januari 2007

Nog twee landen uit Oost-Europa (Bulgarije en Roemenië) treden toe tot de EU, waardoor het aantal lidstaten op 27 komt. Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Turkije zijn ook kandidaten voor het lidmaatschap van de EU.

Lidstaten Lidstaten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Nieuwe lidstaten Nieuwe lidstaten: Bulgarije en Roemenië.

Kandidaat-lidstaten Kandidaat-lidstaten: Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Turkije.

Kaart - lidstaten van de EU 2007  © Europese Unie

13 december 2007

De 27 EU-landen ondertekenen het Verdrag van Lissabon, een wijziging op de eerdere verdragen. Het is bedoeld om de EU democratischer, efficiënter en transparanter te maken, waardoor wereldwijde problemen, zoals klimaatverandering, veiligheid en duurzame ontwikkeling, beter kunnen worden aangepakt. Het Verdrag van Lissabon wordt op 1 december 2009 geratificeerd door alle EU-landen.

September 2008

Een grote financiële crisis treft de wereldeconomie. De problemen beginnen bij hypotheekleningen in de Verenigde Staten. Diverse Europese banken komen ook in de problemen. De crisis leidt tot een nauwere economische samenwerking tussen de EU-landen.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top