Eiropas Savienība

Turpmāka paplašināšanās

Turpmāka paplašināšanās


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Turpmākā ekspansija

Eiro kļūst par daudzu eiropiešu jauno naudu. Arvien vairāk valstu to pieņem šī gadu desmita gaitā. 2001. gada 11. septembris iezīmē pretterorisma kara sākumu pēc tam, kad divas nolaupītas lidmašīnas viena pēc otras ietriecas ēkās Ņujorkā un Vašingtonā. ES valstis sāk daudz ciešāk sadarboties, lai cīnītos pret noziedzību. Politiskā robežšķirtne starp Austrumeiropu un Rietumeiropu beidz pastāvēt, kad 2004. gadā ES pievienojas veselas 10 jaunas valstis, kam seko Bulgārija un Rumānija 2007. gadā. 2008. gada septembrī izceļas globāla finanšu krīze. Lisabonas līgumu ratificē visas ES valstis, un tad tas stājas spēkā 2009. gadā. Tas nodrošina Eiropas Savienībai modernas iestādes un efektīvākas darba metodes.

2001. gada 11. septembris

Divas nolaupītas lidmašīnas ietriecas Pasaules Tirdzniecības centra dvīņu torņos Ņujorkā un Pentagona ēkā Vašingtonā. Gandrīz 3000 cilvēku zaudē dzīvību. ES valstis līdz ar Amerikas Savienotajām valstīm nelokāmi iesaistās cīņā pret starptautisko terorismu.

2002. gada 1. janvāris

Eiro banknotes un monētas kļūst par likumīgo valūtu 12 ES valstīs. Banknošu drukāšana, monētu kalšana un to izplatīšana ir vērienīga loģistiska operācija. Tika iegūtas vairāk nekā 80 miljardi eiro monētu. Banknotes ir vienādas visās valstīs. Monētām viena puse ir kopīga, tā, uz kuras norādīta monētas vērtība, bet uz otras puses ir attēlota nacionālā emblēma. Monētas un banknotes ir brīvā apgrozībā. Pavisam drīz uzskatām, ka tas ir pašsaprotami samaksāt par metro biļeti Madridē ar Somijas (vai citu) eiro monētu.

2003. gads

Komunikāciju revolūcija turpinās. Tagad daudzās skolās un mājās ir piekļuve ātrgaitas internetam. Īsziņas kļūst par iecienītāko no saziņas veidiem, kas ļauj uzturēt kontaktus citam ar citu. Nedaudz vēlāk šajā desmitgadē cilvēki sāk plaši sazināties ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un viedtālruņu starpniecību.

2003. gada 31. marts

Savas ārpolitikas un drošības politikas ietvaros ES piedalās miera uzturēšanas operācijās Balkānos, pirmām kārtām bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, pēc tam arī Bosnijā un Hercegovinā. Abos gadījumos ES vadītie spēki nomaina NATO vienības. ES nolemj visiem saviem pilsoņiem līdz 2010. gadam izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma zonu.

2004. gada 1. maijs

Astoņas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis (Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija un Slovēnija) iestājas ES, līdz ar to pieliekot punktu sadalītajai Eiropai, kā to bija lēmušas “lielvaras” pirms 60 gadiem Jaltas konferencē Krimā. Kipra un Malta arī iestājas ES.

Dalībvalstis Dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija.”

Jaunās dalībvalstis Jaunās dalībvalstis: Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija.

Kandidātvalstis Kandidātvalstis: Bulgārija, Rumānija un Turcija.

 Karte – ES dalībvalstis 2004 © Eiropas Savienība

2004. gada 29. oktobris

25 ES valstis paraksta Līgumu par Eiropas Konstitūcijas izveidošanu. Tas paredz racionalizēt demokrātiskos lēmumu pieņemšanas procesus un vadību 25 valstu (un vairāk valstu) Eiropas Savienībā. Francijas un Nīderlandes balsotāji noraida Konstitūciju 2005. gada jūnijā. ES vadītāji izziņo “pārdomu periodu”.

 

2005. gada 16. februāris

Stājas spēkā Kioto Protokols — starptautisks līgums, kas paredz ierobežot globālo sasilšanu un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. ES konsekventi uzņemas vadību pūliņos, kas tiek pielikti, lai mazinātu klimatisko izmaiņu ietekmi. Amerikas Savienotās Valstis nav šī protokola parakstītāju vidū.

2007. gada 1. janvāris

Vēl divas Austrumeiropas valstis – Bulgārija un Rumānija — pievienojas ES, dalībvalstu skaitu palielinot līdz 27. Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija ir turpmākas pievienošanās kandidātes.

Dalībvalstis Dalībvalstis: Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Dānija, Īrija, Apvienotā Karaliste, Grieķija, Spānija, Portugāle, Austrija, Somija, Zviedrija, Čehija, Kipra, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija

Jaunās dalībvalstis Jaunās dalībvalstis: Bulgārija un Rumānija.

Kandidātvalstis Kandidātvalstis: Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija.

Karte – ES dalībvalstis 2007 © Eiropas Savienība

2007. gada 13. decembris

27 ES valstis paraksta Lisabonas līgumu, kurš groza iepriekšējos līgumus. Tas paredz padarīt Eiropas Savienību demokrātiskāku, efektīvāku un caurskatāmāku, lai tā spētu atrisināt pasaules mēroga izaicinājumus, tādus kā klimata pārmaiņas, drošība un ilgtspējīga attīstība. Lisabonas līgumu ratificē visas ES valstis, un tad tas stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī.

2008. gada septembris

Negaidīti smaga finanšu krīze skar visas pasaules ekonomiku. Tā sākas hipotekāro aizdevumu tirgū ASV. Grūtībās nonāk arī vairākas Eiropas bankas. Krīze noveda pie ciešākas ekonomiskās sadarbības starp ES valstīm.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Skatīt arī
Back to top