Europos Sąjunga

Tolesnė plėtra

Tolesnė plėtra


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Tolesnė plėtra

Euras tapo naująja daugelio europiečių valiuta. Per šį dešimtmetį vis daugiau valstybių įsivedė eurą. Po to, kai užgrobti lėktuvai įsirėžė į pastatus Niujorke ir Vašingtone, 2001 m. rugsėjo 11 d. tapo karo su terorizmu sinonimu. ES šalys pradėjo daug glaudžiau bendradarbiauti kovodamos su nusikalstamumu. 2004 m. 10 naujųjų valstybių narių įstojus į ES tarp Rytų ir Vakarų Europos pagaliau panaikinta politinė takoskyra. 2007 m. į ES įstojo Bulgarija ir Rumunija. 2008 m. rugsėjo mėn. pasaulio ekonomiką ištiko finansų krizė. Visos ES šalys ratifikavo Lisabonos sutartį ir 2009 m. ji įsigaliojo. Šia sutartimi ES buvo užtikrintos šiuolaikiškos institucijos ir veiksmingesni darbo metodai.

2001 m. rugsėjo 11 d.

Užgrobti reisiniai lėktuvai įsirėžė į Pasaulio prekybos centro bokštus dvynius Niujorke ir Pentagono pastatą Vašingtone. Žuvo beveik 3000 žmonių. ES šalys išreiškė tvirtą paramą Jungtinėms Amerikos Valstijoms kovoje su tarptautiniu terorizmu.

2002 m. sausio 1 d.

12-oje ES šalių euro banknotai ir monetos tapo teisėta atsiskaitymo priemone. Jų spausdinimas, kaldinimas ir platinimas pareikalavo didžiulio logistinio darbo. Išleista į apyvartą daugiau kaip 80 mlrd. monetų. Banknotai vienodi visose šalyse. Monetų aversas, kuriame nurodyta monetos vertė, bendras visoms šalims, o reverse pavaizduotas nacionalinis simbolis. Tiek banknotai, tiek monetos, cirkuliuoja laisvai. Netrukus tapo nieko ypatinga Suomijoje nukaldinta euro moneta sumokėti už metro bilietą Madride.

2003 m.

Tęsėsi ryšių revoliucija. Daugelis mokyklų ir namų ūkių įsivedė spartaus interneto ryšį. Tarp gyventojų išpopuliarėjo trumposios teksto žinutės. Vėliau žmonės pradėjo plačiai bendrauti socialiniuose tinkluose ir naudoti išmaniuosius telefonus.

2003 m. kovo 31 d.

Vykdydama savo užsienio ir saugumo politiką, ES dalyvavo taikos palaikymo operacijose Balkanuose – pirmiausia buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, vėliau – Bosnijoje ir Hercegovinoje. Abiem atvejais ES vadovaujamos pajėgos pakeitė NATO dalinius. Vidaus reikalų srityje ES nusprendė iki 2010 m. sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę visiems piliečiams.

2004 m. gegužės 1 d.

Aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys – Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Slovėnija, Vengrija – įstojo į ES. Taip pagaliau baigėsi Europos padalijimas, dėl kurio prieš 60 metų Jaltos konferencijoje Kryme susitarė didžiosios valstybės. Kipras ir Malta taip pat tapo ES narėmis.

Valstybės narės Valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

Naujos valstybės narės Naujos valstybės narės: Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

Šalys kandidatės Šalys kandidatės: Bulgarija, Rumunija, Turkija.

 ES valstybių narių žemėlapis 2004 m. © Europos Sąjunga

2004 m. spalio 29 d.

25 ES šalys pasirašė sutartį dėl Europos konstitucijos. Ji siekiama supaprastinti 25 valstybių narių ir didesnės Europos Sąjungos demokratinį sprendimų priėmimą ir valdymą. Prancūzijos ir Nyderlandų rinkėjams 2005 m. birželio mėn. atmetus konstitucijos sutartį, ES lyderiai paskelbė apmąstymų laikotarpį.

 

2005 m. vasario 16 d.

Įsigaliojo Kioto protokolas – tarptautinė sutartis, kuria siekiama mažinti visuotinį atšilimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. ES nuosekliai vadovavo pastangoms sumažinti klimato kaitos poveikį. Jungtinės Amerikos Valstijos protokolo nepasirašė.

2007 m. sausio 1 d.

Į ES įstojo dar dvi Rytų Europos šalys – Bulgarija ir Rumunija. Dabar ES sudaro 27 valstybės narės. Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija – kandidatės į ES valstybes nares.

Valstybės narės Valstybės narės: Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas, Danija, Airija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Ispanija, Portugalija, Austrija, Suomija, Švedija, Čekija, Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija.

Naujos valstybės narės Naujos valstybės narės: Bulgarija ir Rumunija.

Šalys kandidatės Šalys kandidatės: Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Turkija.

ES valstybių narių žemėlapis 2007 m. © Europos Sąjunga

2007 m. gruodžio 13 d.

27 ES šalys pasirašė Lisabonos sutartį, kuria iš dalies pakeistos ankstesnės sutartys. Ji skirta tam, kad ES taptų demokratiškesnė, veiksmingesnė ir skaidresnė ir pajėgtų spręsti visuotines problemas, pvz., klimato kaitos, saugumo, darnaus vystymosi. Visos ES šalys ratifikavo Lisabonos sutartį ir 2009 m. gruodžio 1 d. ji įsigaliojo.

2008 m. rugsėjo mėn.

Pasaulio ekonomiką ištiko sunki finansinė krizė. Jungtinėse Amerikos Valstijose prasidėjo problemos dėl hipotekos paskolų. Į sunkią padėtį pateko ir keli Europos bankai. Dėl krizės ekonominis bendradarbiavimas tarp ES šalių tapo glaudesnis.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top