Euroopa Liit

Edasine laienemine


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Edasine laienemine

Paljude eurooplaste uus raha on nüüd euro. Kümnendi jooksul võtab euro kasutusele üha rohkem riike. 11. september 2001, mil kaaperdatud lennukitega rünnatakse ehitisi nii New Yorgis kui ka Washingtonis, märgib terrorivastase sõja algust. ELi liikmesriigid hakkavad kuritegevusega võitlemiseks rohkem koostööd tegema. Koguni 10 uue riigi ühinemine ELiga 2004. aastal ja seejärel ka Bulgaaria ja Rumeenia liitumine 2007. aastal teeb lõpu Euroopa poliitilisele jagunemisele Idaks ja Lääneks. Septembris 2008 tabab maailma majandust rahanduskriis. Kõik ELi riigid ratifitseerivad Lissaboni lepingu ning see jõustub 2009. aastal. Selle tulemusel saab EL ajakohased institutsioonid ja tõhusamad töömeetodid.

11. september 2001

Kaaperdatud liinilennukid lendavad New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse ja Pentagoni hoonesse Washingtonis. Hukkub ligikaudu 3 000 inimest. Võitluses rahvusvahelise terrorismiga seisavad ELi riigid kindlalt Ameerika Ühendriikide kõrval.

1. jaanuar 2002

12 ELi liikmesriigis tulevad käibele eurorahatähed ja -mündid. Nende trükkimine, vermimine ja levitamine on keeruline logistiline operatsioon. Ringlusse lastakse üle 80 miljardi mündi. Rahatähed on kõikides riikides ühesugused. Müntide esikülg, kuhu on vermitud nende nimiväärtus, on alati ühesugune, tagaküljele on vermitud rahvuslik motiiv. Kõik euromündid käibivad vabalt. Varsti muutub iseenesest mõistetavaks, et Soome (või mistahes muu riigi) euromündiga ostetakse metroopilet Madridis.

2003

Jätkub sidevahendite kiire areng. Paljudes koolides ja kodudes on nüüd kiire internetiühendus. Inimesed eelistavad üksteisega ühendust hoida tekstisõnumite vahendusel. Kümnendi lõpupoole hakkavad inimesed laialdasemalt suhtlema sotsiaalmeedia ning nutitelefonide abil.

31. märts 2003

Osana välis- ja julgeolekupoliitikast võtab EL enda kanda rahuvalveoperatsioonid Balkanil, esmalt endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ning seejärel Bosnias ja Hertsegoviinas. Mõlemal juhul asuvad ELi jõud NATO üksuste asemele. EL võtab kohustuse luua 2010. aastaks liidu piires kõigi oma kodanike jaoks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala.

1. mai 2004

Kaheksa Kesk- ja Ida-Euroopa riiki – Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari – ühinevad ELiga, tehes lõpu Euroopa lõhestatusele, mis sai alguse suurriikide otsusest Jalta konverentsil Krimmis 60 aastat tagasi. Liidu liikmeteks saavad ka Küpros ja Malta.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Ühendkuningriik.

Uued liikmesriigid Uued liikmesriigid: Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Kandidaatriigid Kandidaatriigid: Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi.

 Kaart – ELi liikmesriigid 2004 © Euroopa Liit

29. oktoober 2004

25 ELi liikmesriiki kirjutavad alla lepingule, millega luuakse „Euroopa põhiseadus“. Selle eesmärk on 25 ja enama liikmesriigiga ELi demokraatliku otsusetegemise ja halduse täiustamine. Kui Prantsusmaa ja Madalmaade valijad juunis 2005 põhiseaduse vastu hääletasid, kuulutasid ELi juhid välja järelemõtlemisaja.

 

16. veebruar 2005

Jõustub Kyoto protokoll — rahvusvaheline leping ülemaailmse kliima soojenemise piiramiseks ja kasvuhoonegaaside vähendamiseks. EL on teinud järjepidevalt suuri jõupingutusi kliimamuutuste mõju vähendamiseks. Ameerika Ühendriigid ei ole protokolliga ühinenud.

1. jaanuar 2007

Veel kaks Ida-Euroopa riiki, Bulgaari ja Rumeenia, ühinevad ELiga, mille liikmesriikide arv kasvab 27ni. Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi on kandidaatriigid, et tulevikus ELiga liituda.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Uued liikmesriigid Uued liikmesriigid: Bulgaaria ja Rumeenia.

Kandidaatriigid Kandidaatriigid: Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi.

Kaart – ELi liikmesriigid 2007 © Euroopa Liit

13. detsember 2007

ELi 27 liikmesriiki allkirjastavad Lissaboni lepingu, millega muudetakse varasemaid asutamislepinguid. Lepingu eesmärk on muuta EL demokraatlikumaks, tõhusamaks ja läbipaistvamaks, et tänu sellele paremini toime tulla ülemaailmsete probleemidega, nagu kliimamuutused, turvalisus ja jätkusuutlikkus. Kõik ELi riigid ratifitseerivad Lissaboni lepingu ning see jõustub 1. detsembril 2009. aastal.

September 2008

Maailma majandust tabab suur rahanduskriis. Probleemid algavad kinnisvaralaenudest USA-s. Raskusi on ka mitmel Euroopa pangal. Kriisi tulemusel tiheneb majanduslik koostöö ELi riikide vahel.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top