Ευρωπαϊκή Ένωση

Περαιτέρω εξελίξεις

Περαιτέρω εξελίξεις


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Περαιτέρω επέκταση

Το ευρώ είναι πλέον το νέο νόμισμα για πολλούς Ευρωπαίους. Αυτή τη δεκαετία ολοένα και περισσότερα κράτη υιοθετούν το ευρώ. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 ταυτίζεται με τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»: αεροσκάφη στα οποία έχει γίνει αεροπειρατεία προσκρούουν σε κτίρια της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον. Οι χώρες της ΕΕ αρχίζουν να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης εξαλείφονται τελικά με την προσχώρηση 10 νέων χωρών στην ΕΕ. Ακολουθούν, το 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που εφοδιάζει την ΕΕ με σύγχρονα θεσμικά όργανα και πιο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας, κυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ το 2009.

11 Σεπτεμβρίου 2001

Αεροσκάφη στα οποία έχει γίνει αεροπειρατεία προσκρούουν στους δίδυμους πύργους του World Trade Center στην Νέα Υόρκη και στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσινγκτον. Περίπου 3.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Οι χώρες της ΕΕ συντάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας.

1 Ιανουαρίου 2002

Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ γίνονται το νόμιμο νόμισμα 12 χωρών της ΕΕ. Η εκτύπωση, η κοπή και η διανομή τους αποτελεί τεράστιο εγχείρημα από υλικοτεχνική άποψη. Αφορά περισσότερα από 80 δισ. κέρματα. Τα χαρτονομίσματα είναι τα ίδια για όλες τις χώρες. Τα κέρματα έχουν μια ομοιόμορφη όψη, στην οποία αναγράφεται η αξία του κέρματος, ενώ στην άλλη όψη τους απεικονίζεται ένα εθνικό έμβλημα. Όλα κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αγορά, π.χ., ενός εισιτηρίου του μετρό στη Μαδρίτη με φινλανδικά (ή άλλα) κέρματα ευρώ, είναι κάτι που γρήγορα θεωρούμε δεδομένο.

2003

Η επανάσταση στις επικοινωνίες συνεχίζεται. Πολλά σχολεία και κατοικίες έχουν τώρα πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Τα γραπτά μηνύματα γίνονται ο αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας. Αργότερα την ίδια δεκαετία, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να χρησιμοποιούν ευρέως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

31 Μαρτίου 2003

Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της, η ΕΕ δραστηριοποιείται σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, πρώτα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στη συνέχεια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και στις δύο περιπτώσεις, δυνάμεις υπό την ηγεσία της ΕΕ αντικαθιστούν τις μονάδες του ΝΑΤΟ. Στο εσωτερικό της, η ΕΕ συμφωνεί να δημιουργήσει έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες έως το 2010.

1 Μαΐου 2004

Οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης - η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και Σλοβενία - προσχωρούν στην ΕΕ βάζοντας τέλος στη διαίρεση της Ευρώπης που είχε αποφασιστεί 60 χρόνια πριν από τις «Μεγάλες Δυνάμεις» στη Διάσκεψη της Γιάλτας στην Κριμαία. Η Κύπρος και η Μάλτα γίνονται επίσης μέλη.

Κράτη μέλη Κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία.

Νέα κράτη μέλη Νέα κράτη μέλη: Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία.

Υποψήφιες χώρες Υποψήφιες χώρες: Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.

 Χάρτης κρατών μελών της ΕΕ 2004 © Ευρωπαϊκή Ένωση

29 Οκτωβρίου 2004

Τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ υπογράφουν τη Συνθήκη για τη θέσπιση «Ευρωπαϊκού Συντάγματος». Αυτή αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και διαχείρισης στην ΕΕ των 25 και πλέον χωρών. Όταν οι ψηφοφόροι στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες απορρίπτουν το Σύνταγμα, τον Ιούνιο του 2005, οι ηγέτες της ΕΕ δηλώνουν ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια «περίοδο προβληματισμού».

 

16 Φεβρουαρίου 2005

Τίθεται σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο, μια διεθνής συνθήκη για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στις προσπάθειες για μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου.

1 Ιανουαρίου 2007

Δύο ακόμη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, προσχωρούν στην ΕΕ, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε 27. Η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία είναι επίσης υποψήφιες για μελλοντική προσχώρηση.

Κράτη μέλη Κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Νέα κράτη μέλη Νέα κράτη μέλη: Βουλγαρία και Ρουμανία.

Υποψήφιες χώρες Υποψήφιες χώρες: Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία.

Χάρτης κρατών μελών της ΕΕ 2007 © Ευρωπαϊκή Ένωση

13 Δεκεμβρίου 2007

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ υπογράφουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τροποποιεί τις προηγούμενες Συνθήκες. Η νέα Συνθήκη στοχεύει σε μια πιο δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή ΕΕ και, ως εκ τούτου, ικανή να αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας κυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Σεπτέμβριος 2008

Μια σοβαρή οικονομική κρίση πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα ξεκινούν από τα ενυπόθηκα δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες. Η κρίση οδηγεί σε στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top