Den Europæiske Union

Et årti med ny ekspansion

Et årti med ny ekspansion


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Flere udvidelser

Euroen er nu den nye valuta for mange europæere. I løbet af dette årti indfører stadig flere lande euroen. Den 11. september 2001 styres kaprede fly ind i bygninger i New York og Washington, og dette giver startskuddet til "krigen mod terror". EU-landene begynder at arbejde tættere sammen om at bekæmpe kriminalitet. De politiske skel mellem Øst- og Vesteuropa kan endelig anses for ophævet, da ti nye lande slutter sig til EU i 2004. Bulgarien og Rumænien kommer med i 2007. I september 2008 rammer den globale finanskrise. Lissabontraktaten godkendes af alle EU-landene og træder i kraft i 2009. Dermed får EU moderne institutioner og mere effektive arbejdsmetoder.

11. september 2001

Kaprede passagerfly flyver ind i World Trade Centre i New York og Pentagon i nærheden af Washington. Næsten 3 000 mennesker omkommer. EU-landene står skulder ved skulder med USA i kampen mod den internationale terrorisme.

1. januar 2002

Eurosedler og -mønter bliver lovpligtigt betalingsmiddel i 12 EU-lande. Det er en stor opgave at trykke og præge mønter og sedler og derefter sætte dem i omløb. Der er tale om over 80 milliarder mønter. Sedlerne er de samme for alle lande. Mønterne har en fælles side, der viser deres værdi, mens den anden side har et nationalt symbol. De kan bruges overalt. Det bliver snart en del af hverdagen at købe en billet til metroen i Madrid med en euromønt fra Finland (eller et af de andre lande).

2003

Revolutionen i kommunikationsteknologien fortsætter. Mange skoler og hjem har nu højhastighedsinternet. Sms'er bliver den mest populære måde at være i kontakt på. I løbet af dette årti begynder både de sociale medier og smartphones at gribe om sig.

31. marts 2003

Som led i sin udenrigs- og sikkerhedspolitik påtager EU sig fredsbevarende opgaver i Balkan, først i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og derefter i Bosnien og Hercegovina. I begge tilfælde erstatter de enheder, der ledes af EU, Natostyrker. På de indre linjer enes EU-landene om at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle borgere i 2010.

1. maj 2004

Otte lande i Central- og Østeuropa – Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn – kommer med i EU-familien, og dermed er det slut med den opdeling af Europa, som stormagterne 60 år tidligere havde aftalt på Jaltakonferencen på Krim. Cypern og Malta bliver også medlemmer.

EU-lande EU-landene: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Nye EU-lande Nye EU-lande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

Kandidatlande Kandidatlande: Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

 Kort over EU's medlemslande i 2004 © Den Europæiske Union

29. oktober 2004

De 25 EU-lande underskriver en traktat om en "europæisk forfatning". Den skal strømline den demokratiske beslutningsproces og forvaltning i et EU med 25 lande og derover. Da vælgerne i Frankrig og Holland afviser forfatningstraktaten i juni 2005, beslutter EU's ledere at holde en "tænkepause".

 

16. februar 2005

Kyotoprotokollen, som er en international traktat, der skal begrænse den globale opvarmning og sænke emissionerne af drivhusgasser, træder i kraft. EU har hele tiden været bannerfører for indsatsen for at mindske klimaforandringernes konsekvenser. USA deltager ikke i Kyotoprotokollen.

1. januar 2007

Yderligere to lande fra Østeuropa – Bulgarien og Rumænien – kommer med i EU, som dermed har 27 medlemslande. Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet er også kandidater til medlemskab.

EU-lande EU-landene: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Tyskland og Østrig.

Nye EU-lande Nye EU-lande: Bulgarien og Rumænien.

Kandidatlande Kandidatlande: Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet.

Kort over EU's medlemslande i 2007 © Den Europæiske Union

13. december 2007

De 27 EU-lande underskriver Lissabontraktaten, som ændrer de tidligere traktater. Formålet er at gøre EU mere demokratisk, effektivt og åbent og dermed klare globale udfordringer som klimaforandringer, sikkerhed og bæredygtig udvikling. Lissabontraktaten godkendes af alle EU-landene og træder i kraft den 1. september 2009.

September 2008

En voldsom finanskrise rammer verdensøkonomien. Problemet starter på markedet for boliglån i USA. Flere europæiske banker kommer også i vanskeligheder. Krisen fører til et tættere økonomisk samarbejde mellem EU-landene.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top