Evropská unie

Další rozšíření


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Další rozšíření

Mnoho Evropanů začíná platit eurem a počet zemí, které tuto novou měnu během desetiletí zavádějí, roste. Poté, co 11. září 2001 zasáhnou unesená dopravní letadla budovy v New Yorku a Washingtonu, začíná „válka s terorismem“. Země EU posilují spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti. Politické rozdělení Evropy na Východ a Západ je definitivně zaceleno v roce 2004, kdy proběhne velké rozšíření EU o 10 zemí. K těm se ještě v roce 2007 připojí Bulharsko a Rumunsko. V září 2008 na světovou ekonomiku dopadá finanční krize. Všechny země EU ratifikují Lisabonskou smlouvu, která posléze vstupuje v platnost v roce 2009. Díky této smlouvě dostává EU moderní instituce a efektivní způsob práce.

11. září 2001

Únosci navedou letadla k nárazu do věží Světového obchodního centra v New Yorku a budovy Pentagonu ve Washingtonu. Tento teroristický čin si vyžádá téměř 3 000 lidských životů. Země EU stojí v boji proti mezinárodnímu terorismu pevně na straně Spojených států.

1. ledna 2002

Eurobankovy a euromince se stávají úřední měnou ve 12 zemích EU. Tisk, ražba a jejich distribuce ve dvanácti zemích je velkou logistickou operací. Do oběhu je uvedeno více než 80 miliard mincí. Bankovky jsou pro všechny země stejné. Mince mají jednu společnou stranu, která udává hodnotu, zatímco na druhé je zobrazen národní symbol. Všechny volně obíhají. Brzy už se považuje za samozřejmost, že si lze koupit jízdenku na metro v Madridu za finskou (nebo jakoukoli jinou) eurominci.

2003

Revoluce v oblasti komunikací pokračuje. Mnoho škol a domácností má nyní vysokorychlostní přístup k internetu. Velmi populární jsou textové zprávy (SMS), díky nimž jsou mladí lidé v podstatě v neustálém kontaktu. V druhé polovině desetiletí už lidé běžné komunikují pomocí sociálních médií a v používání mobilních telefonů přichází nástup smartphonů.

31. března 2003

V rámci své zahraniční a bezpečnostní politiky zahajuje EU mírové operace na Balkáně, nejdříve v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a poté v Bosně a Hercegovině. V obou případech jsou jednotky NATO nahrazeny ozbrojenými silami pod vedením Evropské unie. V oblasti vnitřní politiky je nejdůležitější skutečnost, že EU se dohodne na tom, že do roku 2010 bude vytvořen prostor svobody, bezpečnosti a práva pro všechny její občany.

1. května 2004

Osm zemí střední a východní Evropy – Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko – vstupuje do EU, čímž končí rozdělení Evropy, o kterém bylo rozhodnuto před 60 lety na jaltské konferenci. Členskými státy EU se také stávají Kypr a Malta.

Členské státy Členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Rakousko a Švédsko

Nové členské státy Nové členské státy: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko

Kandidátské země Kandidátské země: Bulharsko, Rumunsko a Turecko

 Mapa – členské státy EU v roce 2004 © Evropská unie

29. října 2004

25 členských států EU podepisuje Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Jejím cílem je zlepšit demokratické rozhodování a akceschopnost EU s 25 a více členy. Když v červnu 2005 ústavu francouzští a nizozemští voliči odmítnou, je zahájeno období reflexe a vedoucí představitelé EU uvažují o dalším postupu.

 

16. února 2005

Vstupuje v platnost Kjótský protokol, mezinárodní smlouva k omezení globálního oteplování a snížení emisí skleníkových plynů. EU vždy vedla úsilí o snížení dopadu klimatických změn. Spojené státy nejsou smluvní stranou tohoto protokolu.

1. ledna 2007

K EU přistupují další dvě země bývalého komunistického bloku, Rumunsko a Bulharsko, takže se počet členských států zvyšuje na 27. Kandidáty na členství v budoucnu jsou také Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko.

Členské státy Členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko

Nové členské státy Nové členské státy: Bulharsko a Rumunsko

Kandidátské země Kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko a Turecko

Mapa – členské státy EU v roce 2007 © Evropská unie

13. prosince 2007

27 zemí EU podepisuje Lisabonskou smlouvu, která mění předchozí Smlouvy. Jejím účelem je vytvořit demokratičtější, účinně a transparentně fungující EU, která bude schopna čelit globálním výzvám, jako je změna klimatu, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Lisabonskou smlouvu ratifikují všechny země EU, takže v roce 2009 vstupuje v platnost.

září 2008

Na světovou ekonomiku dopadá rozsáhlá finanční krize. Je následkem hypoteční krize ve Spojených státech. Do problémů se dostává i několik evropských bank. V důsledku krize začínají země EU intenzivněji spolupracovat v ekonomických záležitostech.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top