European Union website, the official EU website

Další rozšíření

Další rozšíření


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Další rozšíření

Pro občany mnoha zemí se stává novým platidlem euro. Po útoku na budovy v New Yorku a ve Washingtonu provedeném 11. září 2001 unesenými letadly toto datum vchází do dějin jako počátek války s terorismem. Členské země EU začínají mnohem těsněji spolupracovat v boji se zločinem. Politické rozpory mezi východem a západem Evropy jsou s konečnou platností prohlášeny za ukončené, když se v roce 2004 připojuje k EU dokonce 10 nových zemí a v roce 2007 další dvě. V září 2008 na světové hospodářství doléhá finanční krize, která vede k užší hospodářské spolupráci mezi zeměmi EU. Všechny země EU ratifikují Lisabonskou smlouvu, která vstupuje v platnost dne 1. prosince 2009. Tato smlouva EU poskytuje moderní instituce a efektivnější pracovní metody.

11. září 2001 zaútočí unesená dopravní letadla na dvě věže Světového obchodního centra v New Yorku a na budovu Pentagonu ve Washingtonu. Téměř 3 000 lidí zahyne. Země EU stojí v boji proti mezinárodnímu terorismu pevně na straně Spojených států amerických.

1. leden 2002

Jsou zavedeny eurobankovky a euromince. Tisk, ražení a jejich distribuce ve dvanácti zemích je velkou logistickou operací. Do oběhu je uvedeno více než 80 miliard mincí. Bankovky jsou pro všechny země stejné. Mince mají jednu společnou stranu, která udává hodnotu, zatímco druhá nese zvláštní národní emblém. Všechny volně obíhají. Bereme jako samozřejmost, že si lze koupit jízdenku na metro v Madridu za finskou (nebo jakoukoli jinou) eurominci.

31. březen 2003

V rámci své zahraniční a bezpečnostní politiky zahajuje EU mírové operace na Balkáně, nejdříve v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a poté v Bosně a Hercegovině. V obou případech jsou nahrazeny jednotky NATO ozbrojenými silami pod vedením Evropské unie. Z vnitřního hlediska souhlasí EU s vytvořením prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro všechny své občany do roku 2010.

1. květen 2004

Osm zemí střední a východní Evropy – Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko – vstupuje do EU, čímž končí rozdělení Evropy, o kterém bylo rozhodnuto před 60 lety v Jaltě. Členskými státy EU se také stávají Kypr a Malta. Přistoupení Bulharska a Rumunska se očekává v roce 2007. Kandidátskými zeměmi na členství jsou také Chorvatsko a Turecko.

Členské státy Členské státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Spojené království a Švédsko.

Nové členské státyNové členské státy: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Kandidátské zeměKandidátské země: Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

Mapa - členské státy EU 2004 © Stefan Chabluk

29. říjen 2004

25 členských států EU podepisuje Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Jejím cílem je zlepšit demokratické rozhodování a schopnost jednání v EU o více než 25 zemích. Ústava vytváří úřad evropského ministra zahraničních věcí. Před svým vstupem v platnost musí být ratifikována všemi 25 státy.

 

Kjótský protokol, mezinárodní smlouva k omezení globálního oteplování a snížení emisí skleníkových plynů, vstupuje v platnost v únoru 2005. EU vždy vedla v úsilí o snížení dopadu klimatických změn. Spojené státy americké nejsou smluvní stranou Protokolu.

Revoluce v oblasti komunikací pokračuje. Mnoho škol a domácností má nyní vysokorychlostní přístup k internetu. Textové zprávy a SMS jsou pro mladé lidi oblíbeným způsobem, jak vzájemně zůstat v trvalém kontaktu. Širokoúhlé a ploché televizní obrazovky a DVD jsou oblíbenou domácí zábavou.

1. leden 2007

Dvě další země východní Evropy, Bulharsko a Rumunsko, nyní vstupují do EU a počet členských států se tak zvyšuje na 27. Kandidáty na budoucí členství jsou také Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko.

Mapa - členské státy EU 2007 © Stefan Chabluk

13. prosince 2007

Všech 27 členských států EU podepíše Lisabonskou smlouvu, která doplňuje předchozí smlouvy. Je vypracována tak, aby posílila demokracii, efektivnost a transparentnost EU a umožnila jí tak zabývat se globálními otázkami, jako jsou změny klimatu, bezpečnost a udržitelný vývoj. Všechny země EU ratifikují Lisabonskou smlouvu, která vstupuje v platnost dne 1. prosince 2009.

Září 2008

Na světové hospodářství doléhá velká finanční krize. Problémy začínají kvůli hypotéčním úvěrům ve Spojených státech. Problémy má také několik evropských bank. Tato krize vede k užší hospodářské spolupráci mezi zeměmi EU.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také: