European Union website, the official EU website

По-нататъшно разрастване

По-нататъшно разрастване


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

По-нататъшно разрастване

Еврото е новата валута за много европейци. Датата 11 септември 2001 г. става синоним на „Войната срещу тероризма“, след като отвлечени самолети се блъскат в сгради в Ню Йорк и Вашингтон. Страните от ЕС започват по-тясно сътрудничество в борбата с престъпността.Политическите разделения между Източна и Западна Европа най-накрая са обявени за преодолени, когато цели 10 нови страни се присъединяват към ЕС през 2004 г., последвани от други две през 2007 г. През септември 2008 г. глобалната икономика е покосена от финансова криза, което довежда до по-тясно икономическо сътрудничество между държавите от ЕС. Договорът от Лисабон е ратифициран от всички държави от ЕС преди влизането му в сила на 1 декември 2009 г. Той осигурява на ЕС модерни институции и по-ефективни работни методи.

На 11 септември 2001 г. отвлечени самолети се врязват в кулите-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк и в сградата на Пентагона във Вашингтон. Загиват близо 3000 души. Страните от ЕС застават твърдо до САЩ в борбата срещу международния тероризъм.

1 януари 2002 г.

Евро банкнотите и евро монетите влизат в обращение. Тяхното отпечатване, изсичане и разпространение в 12 страни е голяма логистична операция. Монетите са повече от 80 милиона. Банкнотите са едни и същи за всички страни. Монетите имат една обща страна, показваща тяхната стойност, докато на другата страна има национална емблема. Всички се движат свободно. Използването на финландски (или каквито и да било други) евро монети за покупка на билет за метрото в Мадрид е нещо, което приемаме за даденост.

31 март 2003 г.

В рамките на своята външна политика и политика на сигурност ЕС поема мироопазващи операции на Балканите - първо в бившата югославска република Македония, а след това - в Босна и Херцеговина. И в двата случая силите на ЕС заменят части на НАТО. Вътре в ЕС е постигнато споразумение за създаване на зона на свобода, сигурност и справедливост за всички граждани до 2010 г.

1 май 2004 г.

Осем страни от Централна и Източна Европа - Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения и Словакия - се присъединяват към ЕС, слагайки край на разделението на Европа, за което Великите сили вземат решение преди 60 години в Ялта. Кипър и Малта също стават членове на ЕС.

Държави-членки Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединеното кралство, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия и Швеция.

Нови държави-членки Нови държави-членки: Чешка република, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Страни кандидаткиСтрани кандидатки: България, Румъния и Турция.

Карта – държавите-членки на ЕС 2004 г. © Stefan Chabluk

29 октомври 2004 г.

Двадесет и петте страни подписват Договор за създаване на Европейска конституция. Целта му е да повиши ефективността на демократичното вземане на решения и управление в ЕС с 25 и повече членове. Договорът предвижда и създаване на поста европейски външен министър. Той трябва да бъде ратифициран от всички 25 страни преди да влезе в сила. Когато гражданите на Франция и Нидерландия гласуват с „не“ на референдумите за конституцията през 2005 г., лидерите на ЕС обявяват „период на размисъл“.

 

Протоколът от Киото, международен договор за ограничаване на глобалното затопляне и намаляване на емисиите на парникови газове, влиза в сила. ЕС постоянно е начело на усилията за намаляване на ефекта от климатичните изменения. Съединените щати не са страна по протокола.

Революцията в комуникациите продължава. Много училища и жилища имат високоскоростен достъп до Интернет. Текстовите съобщения и SMS са предпочитан начин за младите хора да поддържат постоянна връзка помежду си. Телевизорите с широк и плосък екран и DVD плеърите определят модата в домашните развлечения.

1 януари 2007 г.

Още две страни от Източна Европа - България и Румъния - се присъединяват към ЕС, с което броят на държавите-членки става 27. Хърватия, бившата югославска република Македония и Турция също са кандидатки за бъдещо членство.

Карта – държавите-членки на ЕС 2007 г. © Stefan Chabluk

13 декември 2007 г.

27-те държави-членки на ЕС подписват Договора от Лисабон, който внася изменения в предишните Договори на ЕС. Неговата цел е да направи Европейския съюз по-демократичен, по-ефективен и по-прозрачен така, че да може да се справи с глобалните предизвикателства, като промяната на климата, сигурността и устойчивото развитие. Договорът от Лисабон е ратифициран от всички държави от ЕС преди влизането му в сила на 1 декември 2009 г.

Септември 2008 г.

Глобалната икономика е покосена от сериозна финансова криза. Проблемът започва с ипотечни заеми в Съединените щати. Няколко европейски банки също изпитват затруднения. Кризата води до по-тясно икономическо сътрудничество между държавите от ЕС.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Вижте също: