Европейски съюз

По-нататъшно разрастване

По-нататъшно разрастване


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

По-нататъшно разширяване

Еврото вече е новата валута за много европейци. През това десетилетие го въвеждат все повече държави. 11 септември 2001 г. става синоним на войната с тероризма, след като отвлечени от терористи самолети се блъскат в сгради в Ню Йорк и Вашингтон. Страните от ЕС започват да си сътрудничат много по-тясно в борбата с престъпността. Източна и Западна Европа най-накрая преодоляват политическите си различия и 10 нови страни се присъединяват към ЕС през 2004 г., последвани от България и Румъния през 2007 г. През септември 2008 г. световната икономика е поразена от финансова криза. Договорът от Лисабон е ратифициран от всички държави от ЕС и влиза в сила през 2009 г. Той осигурява на ЕС модерни институции и по-ефикасни методи на работа.

11 септември 2001 г.

Отвлечени от терористи самолети се блъскат в „кулите близнаци“ на Световния търговски център в Ню Йорк и в сградата на Пентагона във Вашингтон. Загиват близо 3 000 души. Държавите от ЕС подкрепят решително Съединените американски щати в борбата с международния тероризъм.

1 януари 2002 г.

Евробанкнотите и евромонетите стават официалната валута в 12 държави от ЕС. Печатането, сеченето и разпространението им е огромна логистична операция. Става въпрос за над 80 милиарда монети. Банкнотите са еднакви за всички страни. Монетите имат една еднаква страна, посочваща стойността им, а на другата страна е изобразена национална емблема. Всички банкноти и монети са в свободно обращение. Използването на монета от Финландия или друга страна за купуване на билет за метрото в Мадрид бързо става нещо напълно обичайно.

2003 г.

Продължава революцията в комуникациите. В редица училища и домове вече има високоскоростен достъп до интернет. Текстовите съобщения са предпочитаният начин за поддържане на контакт с другите. По-късно през десетилетието хората започват да общуват активно чрез социалните медии и да използват смартфони.

31 март 2003 г.

Като част от своята обща външна политика и политика на сигурност ЕС предприема мироопазващи операции на Балканите, най-напред в бившата югославска република Македония, а след това в Босна и Херцеговина. И в двата случая войски под ръководството на ЕС заменят войските на НАТО. Помежду си страните от ЕС се договарят да изградят пространство на свобода, сигурност и правосъдие за всички граждани до 2010 г.

1 май 2004 г.

Осем държави от Централна и Източна Европа — Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Словения — се присъединяват към ЕС, като така окончателно се слага край на разделението на Европа, прието от Великите сили 60 години по-рано на конференцията в Ялта, Крим. Кипър и Малта също стават членки.

Държави членки Държави членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединено кралство, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия и Швеция.

Нови държави членки Нови държави членки: Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения, Словакия.

Държави кандидатки Държави кандидатки: България, Румъния и Турция.

 Карта — държави от ЕС през 2004 г. © Европейски съюз

29 октомври 2004 г.

25-те държави от ЕС подписват договор, с който се създава Европейска конституция. Целта е да се опрости процесът на демократично вземане на решения и управление в ЕС с 25 и повече държави членки. Когато гласоподавателите във Франция и Нидерландия отхвърлят конституцията през юни 2005 г., ръководителите на ЕС обявяват „период на размисъл“.

 

16 февруари 2005 г.

Влиза в сила Протоколът от Киото — международен договор за ограничаване на глобалното затопляне и емисиите на парникови газове. По традиция ЕС е сред лидерите в усилията за намаляване на последиците от изменението на климата. Съединените щати не са страна по Протокола.

1 януари 2007 г.

Още две страни от Източна Европа — България и Румъния — се присъединяват към ЕС и броят на държавите членки достига 27. Хърватия, бивша югославска република Македония и Турция също са кандидатки за членство.

Държави членки Държави членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединено кралство, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Чешка република, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Нови държави членки Нови държави членки: България и Румъния.

Държави кандидатки Държави кандидатки: Хърватия, бивша югославска република Македония и Турция.

Карта — държави от ЕС през 2007 г. © Европейски съюз

13 декември 2007 г.

27-те страни от ЕС подписват Договора от Лисабон, с който се изменят предишните договори. Той има за цел да направи ЕС по-демократичен, по-ефикасен и по-прозрачен и съответно способен да отвърне на глобалните предизвикателства, като изменението на климата, сигурността и устойчивото развитие. Договорът от Лисабон е ратифициран от всички държави от ЕС, преди да влезе в сила на 1 декември 2009 г.

Септември 2008 г.

Голяма финансова криза поразява световната икономика. В основата са проблеми с ипотечни заеми в САЩ. Няколко европейски банки също изпитват трудности. Кризата води до по-тясно икономическо сътрудничество между държавите от ЕС.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Вижте също
Back to top