Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2009

Europeiska unionens historia - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Euron blir officiell valuta i Slovakien.

1

Tjeckien innehar för första gången EU:s roterande ordförandeskap. Högst på Tjeckiens agenda står ekonomi och energi.

1

Europeiska året för kreativitet och innovation inleds. Under året kommer konferenser, projekt och utställningar att äga rum runtom i Europa. Syftet är att göra folk medvetna om att det krävs kreativa lösningar på dagens problem.

7

Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen) delar under 2009 på titeln Europeisk kulturhuvudstad.

Februari

8

Schweiz röstar för att utvidga avtalet om fri rörlighet för personer mellan EU och Schweiz.

22

De europeiska länderna i G20-gruppen, som består av världens ekonomiskt ledande länder, möts i Berlin. Ledarna enas om att det behövs en gemensam insats för att bekämpa finanskrisen och återskapa förtroendet för den gemensamma marknaden.

25

Larosière-gruppen lägger fram en rapport på uppdrag av EU-kommissionen. I rapporten rekommenderar gruppen skärpt finansiell tillsyn för att undvika en ny finanskris.

Mars

1

EU:s stats- och regeringschefer håller informellt möte för att diskutera genomförandet av den ekonomiska återhämtningsplanen.

6

USA:s utrikesminister Hillary Clinton besöker Europaparlamentet och blir därmed den högst uppsatta amerikanska politiker som besöker parlamentet sedan Ronald Reagan 1985.

19-20

Vid Europeiska rådets möte enas ledarna bland annat om att satsa 5 miljarder euro på energi- och bredbandsprojekt och att öka stödet till krisdrabbade EU-länder.

April

2

G20-gruppen enades i London om att skärpa reglerna på finansmarknaderna och att injicera 832 miljarder euro i Internationella valutafonden (IMF) och andra institutioner.

5

På toppmötet mellan EU och USA i Prag diskuterade de europeiska ledarna och den amerikanske presidenten Barack Obama finanskrisen och säkerhetsfrågor.

30

EU:s hälsoministrar samlades i Luxemburg i och med att det "nya" influensaviruset A(H1N1) nådde Europa.

Maj

7

EU-länderna håller ett särskilt sysselsättningstoppmöte i Prag om den ekonomiska krisen och vad EU kan göra för att rädda jobben.

Juni

4-7

Val till Europaparlamentet hålls i hela EU och 736 parlamentsledamöter väljs. Valdeltagandet är 43,2 %.

18–19

EU-toppmötet i Bryssel banar väg för en andra folkomröstning om Lissabonfördraget i Irland.

Juli

1

Sverige tar över ordförandeskapet i EU för andra gången. Prioriterade frågor för de kommande sex månaderna är ekonomin och klimatet.

14

Den polske EU-parlamentarikern Jerzy Buzek väljs till Europaparlamentets ordförande.

23

Island ansöker om EU-medlemskap.

Augusti

20

En grupp EU-observatörer övervakar presidentvalet i Afghanistan.

September

16

Europaparlamentet godkänner utnämningen av José Manuel Barroso till EU-kommissionens ordförande för en andra femårsperiod.

17

EU:s stats- och regeringschefer samlas i Bryssel för att förbereda G20-toppmötet i Pittsburgh.

24-25

Ett G20-toppmöte hålls i Pittsburgh, Pennsylvania (USA). Ledarna för världens största ekonomier diskuterar klimatförändringen och en plan för hållbar ekonomisk återhämtning.

Oktober

3

Irland säger ja till Lissabonfördraget i den andra folkomröstningen.

30

EU:s ledare förbereder sig inför den internationella klimatkonferensen i december och diskuterar ekonomiskt stöd till utvecklingsländerna för att hjälpa dem i kampen mot den globala uppvärmningen.

November

9

Tjugoårsdagen av Berlinmurens fall.

18

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Stockholm. Man diskuterar bland annat systemet för tidig varning om avbrott i energileveranserna, den finansiella och ekonomiska krisen samt klimatfrågor.

20

Vid ett extrainsatt toppmöte utses Herman Van Rompuy till Europeiska rådets första ständiga ordförande. Den brittiska handelskommissionären Catherine Ashton utses till EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken.

December

1

Lissabonfördraget träder i kraft.

10-11

På EU-toppmötet i Bryssel antas Stockholmsprogrammet om samarbete kring rättsliga och inrikes frågor under 2010–2014.

19

En klimatöverenskommelse undertecknas i Köpenhamn. Den betraktas som ett steg i rätt riktning mot ett globalt avtal, men är inte bindande. EU utlovar en ytterligare minskning av sina koldioxidutsläpp om andra länder gör detsamma.

22

Serbien ansöker om EU-medlemskap.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också
Back to top