Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2009

Historia Unii Europejskiej - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Euro stało się na Słowacji prawnym środkiem płatniczym.

1

Republika Czeska po raz pierwszy sprawuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Priorytety prezydencji czeskiej obejmują politykę gospodarczą i energetyczną.

1

Początek Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Przez caly rok w Europie odbywać się będą konferencje, wystawy i będą realizowane projekty mające na celu zwrócenie uwagi na potrzebę znalezienia twórczych rozwiązań współczesnych problemów.

7

W 2009 r. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały dwa miasta: Linz i Wilno.

Luty

8

Szwajcaria głosuje za przedłużeniem umowy o swobodnym przepływie osób między tym krajem a UE.

22

Europejscy członkowie grupy G20 reprezentującej największe gospodarki świata spotykają się w Berlinie. Przywódcy widzą potrzebę wypracowania wspólnego stanowiska w celu zwalczenia kryzysu finansowego i odbudowania wzajemnego zaufania na wspólnym rynku.

25

Grupa ekspertów pod przewodnictwem Jacques'a de Larosière’a przedstawia sprawozdanie sporządzone na wniosek Komisji Europejskiej. Zaleca w nim wzmocnienie nadzoru finansowego, aby zapobiec powtórzeniu się kryzysu finansowego w przyszłości.

Marzec

1

Szefowie państw i rządów biorą udział w nieformalnym spotkaniu, którego celem jest omówienie wdrożenia „europejskiego planu naprawy gospodarczej".

6

Sekretarz stanu USA Hillary Clinton odwiedza Parlament Europejski jako najwyższy rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych od czasów wizyty Ronalda Reagana (w 1985 r.).

19-20

Podczas szczytu Rady Europejskiej przywódcy państw UE postanawiają między innymi wykorzystać niewydane środki unijne w kwocie 5 mld euro na modernizację sieci energetycznych i rozwój Internetu, zwiększając jednocześnie wsparcie ze środków unijnych dla krajów borykających się z trudnościami.

Kwiecień

2

Na szczycie w Londynie członkowie grupy G20 postanawiają zasilić Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i inne instytucje kwotą 832 mld euro oraz zaostrzyć przepisy dotyczące rynków finansowych.

5

Szczyt UE–USA w Pradze. Przywódcy państw UE i prezydent stanów Zjednoczonych Barack Obama debatują nad kryzysem finansowym i kwestiami bezpieczeństwa.

30

Ministrowie krajów UE spotykają się w Luksemburgu na specjalnym szczycie w celu omówienia sytuacji związanej z pojawieniem się w Europie nowego wirusa grypy A/H1N1.

Maj

7

W Pradze odbywa się specjalny szczyt UE w sprawie zatrudnienia poświęcony przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego na europejskim rynku pracy.

Czerwiec

4–7

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybrano 736 posłów. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,2 proc.

18–19

Szczyt UE w Brukseli toruje drogę do przeprowadzenia powtórnego referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii.

Lipiec

1

Szwecja przejmuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (po raz drugi w historii). Priorytety obejmują poprawę sytuacji gospodarczej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

14

Jerzy Buzek wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

23

Islandia składa wniosek o członkostwo w UE.

Sierpień

20

Obserwatorzy UE monitorują wybory prezydenckie w Afganistanie.

Wrzesień

16

Parlament Europejski zatwierdza nominację José Manuela Barroso na drugą pięcioletnią kadencję przewodniczącego Komisji Europejskiej.

17

Nieformalne spotkanie szefów państw UE w Brukseli mające na celu przygotowanie do szczytu G20 w Pittsburghu.

24-25

Szczyt G20 w Pittsburghu (stan Pensylwania, USA). Przywódcy największych światowych potęg gospodarczych dyskutują nad zmianami klimatu i trwałą odbudową gospodarki.

Październik

3

W drugim referendum Irlandia mówi „tak" traktatowi lizbońskiemu.

30

Rada Europejska dyskutuje na temat pomocy finansowej na walkę z globalnym ociepleniem w krajach rozwijających się i prowadzi przygotowania do odbywającej się w grudniu w Kopenhadze międzynarodowej konferencji klimatycznej.

Listopad

9

20. rocznica upadku muru berlińskiego

18

W Sztokholmie odbywa się szczyt UE-Rosja. Dyskusje dotyczą porozumienia w sprawie wczesnego ostrzegania, które ma pomóc zaradzić ewentualnym przerwom w dostawach energii, reagowania na kryzys finansowy i gospodarczy oraz zapobiegania zmianom klimatu.

20

Na szczycie Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zostaje mianowany pierwszym stałym przewodniczącym Rady UE, a brytyjska komisarz ds. handlu Catherine Ashton − wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Grudzień

1

Wejście w życie traktatu lizbońskiego

10-11

Na spotkaniu Rady Europejskiej w Brukseli przyjęto tzw. program sztokholmski na lata 2010–2014, który ma na celu podejmowanie dalszych działań w obszarze wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

19

W Kopenhadze podpisano porozumienie w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi. Nie jest ono prawnie wiążące, ale stanowi krok ku osiągnięciu światowego porozumienia w tej kwestii. UE wyraziła gotowość dalszych ograniczeń emisji CO2, jeżeli inne kraje również podejmą takie zobowiązanie.

22

Serbia składa wniosek o członkostwo w UE.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również
Back to top