Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2009

De geschiedenis van de Europese Unie - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

De euro wordt het wettige betaalmiddel in Slowakije

1

Tsjechië neemt voor het eerst het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie op zich. De prioriteiten van het Tsjechisch voorzitterschap zijn economie en energie.

1

Het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie begint. Tijdens dit jaar worden er in heel Europa conferenties, projecten en tentoonstellingen aan dit onderwerp gewijd. Het doel is mensen ervan bewust te maken dat de problemen van vandaag vindingrijke oplossingen vereisen.

7

Linz (Oostenrijk) en Vilnius (Litouwen) zijn in 2009 de culturele hoofdsteden van Europa.

Februari

8

Zwitserland stemt voor een uitbreiding van het vrij verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland.

22

De Europese leden van de G 20, die de grootste economieën van de wereld vertegenwoordigt, ontmoeten elkaar in Berlijn. De leiders bereiken overeenstemming over een gemeenschappelijke aanpak om de financiële crisis tegen te gaan en het vertrouwen in de gemeenschappelijke markt te herstellen.

25

De Larosière-groep van deskundigen presenteert een op verzoek van de Europese Commissie opgesteld rapport dat voor meer financieel toezicht pleit om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen.

Maart

1

Staatshoofden en regeringsleiders vergaderen in informeel verband over de uitvoering van het "Economisch herstelplan".

6

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton bezoekt het Europees Parlement en is daarmee de hoogste Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger die een dergelijk bezoek aflegt sinds Ronald Reagan in 1985.

19-20

EU-leiders spreken op de Europese top af 5 miljard euro aan ongebruikt EU-geld in het verbeteren van de energie- en internetinfrastructuur te steken. Tegelijkertijd werd ook de EU-steun aan landen in moeilijkheden verhoogd.

April

2

De G20 spreekt tijdens een top in Londen af om 832 miljard euro in het IMF en andere instellingen te investeren en de regels voor de financiële markten aan te scherpen.

5

Op de topontmoeting in Praag spreken EU-leiders met de Amerikaanse president Barack Obama over de financiële crisis en veiligheidsvraagstukken.

30

EU-ministers van gezondheid komen in Luxemburg samen om te praten over het "nieuwe" griepvirus influenza A(H1N1) dat Europa bereikt heeft.

Mei

7

In Praag houdt de EU een bijzonder topoverleg om de effecten van de economische crisis op de Europese werkgelegenheid aan te pakken.

Juni

4-7

Bij de Europese verkiezingen in de hele EU worden 736 parlementsleden verkozen. De totale opkomst van de kiezers is 43,2%

18-19

Tijdens een EU-top in Brussel wordt de weg vrijgemaakt voor een tweede referendum in Ierland over het Verdrag van Lissabon.

Juli

1

Zweden neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor de tweede maal op zich. Als voorzitter heeft het land twee grote prioriteiten: economisch herstel en de klimaatverandering.

14

Pools europarlementslid Jerzy Buzek wordt gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

23

IJsland vraagt het EU-lidmaatschap aan.

Augustus

20

Waarnemers van de Europese Unie houden toezicht op de presidentsverkiezingen in Afghanistan.

September

16

Het Europees Parlement stemt in met de voordracht van José Manuel Barroso voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar als voorzitter van de Europese Commissie.

17

Informele bijeenkomst in Brussel van de staatshoofden van de EU, ter voorbereiding op de volgende G20-top in Pittsburgh.

24-25

G20-top in Pittsburgh, Pennsylvania (VS). De leiders van de grootste economieën van de wereld overleggen er over klimaatverandering en duurzaam economisch herstel.

Oktober

3

De Ieren keuren in een tweede referendum het Verdrag van Lissabon goed.

30

De Europese Raad overweegt financiële steun aan ontwikkelingslanden om de opwarming van de aarde te bestrijden en bereidt zich voor op de internationale conferentie over klimaatverandering van december.

November

9

20e verjaardag van de val van de Berlijnse muur

18

Topontmoeting EU-Rusland in Stockholm: gesprekken over een overeenkomst voor tijdige waarschuwing bij mogelijke verstoringen van de energietoevoer, en over de reactie op de financieel-economische crisis en de klimaatverandering

20

De Europese staatshoofden en regeringsleiders benoemen Herman Van Rompuy tot eerste permanente voorzitter van de EU-Raad en de Britse EU-commissaris voor Handel Catherine Ashton tot hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

December

1

Het Verdrag van Lissabon treedt in werking.

10-11

Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel wordt het "Programma van Stockholm" goedgekeurd. Dit is een programma voor verdere ontwikkeling van het beleidsterrein vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid dat geldt voor de jaren 2010-2014.

19

Het klimaatakkoord van Kopenhagen wordt ondertekend. Het wordt gezien als een stap in de richting van een wereldwijde overeenkomst, maar houdt geen verplichtingen in. De EU heeft voorgesteld haar CO2-uitstoot verder terug te dringen als andere landen beloven dit ook te doen.

22

Servië vraagt het EU-lidmaatschap aan.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zie ook: 
Back to top