an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2009

Stair an Aontais Eorpaigh - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Tagann an euro chun bheith mar dhlíthairiscint sa tSlóvaic.

1

Tá Uachtaránacht rothlach Chomhairle an Aontais Eorpaigh ag Poblacht na Seice den chéad uair. Ar thosaíochtaí na hUachtaránachta tá an geilleagar agus fuinneamh.

1

Cuirtear tús le bliain Eorpach na cruthaitheachta agus na nuálaíochta. I gcúrsa na bliana, tionóltar comhdhálacha, tionscadail agus taispeántais ar fud na hEorpa chun feasacht a mhúscailt ar an ngá atá le réitigh chruthaitheacha a cheapadh ar dhúshláin an lae inniu.

7

Roinneann Linz (na hOstaire) agus Vilnius (na Liotuáine) teideal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2009.

Feabhra

8

Vótálann an Eilvéis chun síneadh a chur leis an gcomhaontú ar shaorghluaiseacht daoine idir an AE agus an Eilvéis.

22

Tagann baill Eorpacha ghrúpa an G20, a ionadaíonn do na geilleagair is mó ar domhan, le chéile i mBeirlín. Comhaontaíonn na ceannairí go bhfuil gá le cur chuige frithpháirteach chun an ghéarchéim airgeadais a chomhrac agus muinín a athbhunú sa chómhargadh.

25

Cuireann grúpa saineolaithe de Larosière tuarascáil i láthair, a d’iarr an Coimisiún Eorpach, ina moltar maoirseacht bhreise airgeadais chun géarchéim airgeadais eile a sheachaint.

Márta

1

Tagann cinn stáit agus rialtais le chéile go neamhfhoirmiúil chun cur chun feidhme an "plean don téarnamh eacnamaíoch" a phlé.

6

Tagann Hillary Clinton, Státrúnaí na Stát Aontaithe, chun bheith ar an oifigeach is airde céime de chuid SAM a thugann cuairt ar Pharlaimint na hEorpa ó chuairt Ronald Reagan sa bhliain 1985.

19-20

An Chomhairle Eorpach – comhaontaíonn na ceannairí, i measc nithe eile, €5 bhilliún i gcistí gan chaitheamh a úsáid chun ceangail fuinnimh agus idirlín a uasghrádú agus chun cúnamh an AE a mhéadú do thíortha atá i gcruachás.

Aibreán

2

Comhaontaíonn Cruinniú Mullaigh an G20 i Londain €832 bhilliún a thaisceadh sa Chiste Idirnáisiúnta Airgeadaíochta (CIA) agus in institiúidí eile agus rialacha na margaí airgeadais a dhéanamh níos déine.

5

Cruinniú mullaigh idir an AE agus SAM mar a bpléann ceannairí an Aontais Eorpaigh agus uachtarán SAM, Barack Obama, an ghéarchéim airgeadais agus saincheisteanna slándála.

30

Tagann airí sláinte an AE le chéile i Lucsamburg an uair a shroicheann an víreas fliú “Novel” A (H1N1) an Eoraip.

Bealtaine

7

Tionólann an AE cruinniú mullaigh speisialta ar fhostaíocht i bPrág, a fhéachann le dul i ngleic le héifeacht na géarchéime eacnamaíche ar phoist san Eoraip.

Meitheamh

4-7

Déantar toghcháin Eorpacha ar fud an AE agus toghtar 736 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna). Vótálann 43.2% de thoghthóirí.

18-19

Fágann cruinniú mullaigh an AE sa Bhruiséil an bealach don dara reifreann ar Chonradh Liospóin in Éirinn.

Iúil

1

Téann an tSualainn i gceann uachtaránachta rothlaí ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh den dara huair. Is iad tosaíochtaí na hUachtaránachta téarnamh eacnamaíoch agus athrú aeráide.

14

Toghtar FPE Jerzy Buzek ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

23

Déanann an Íoslainn iarratas ar dhul isteach san AE.

Lúnasa

20

Déanann foireann breathnóirí de chuid an Aontais Eorpaigh monatóireacht ar phróiseas an toghcháin uachtaránachta san Afganastáin.

Meán Fómhair

16

Formheasann Parlaimint na hEorpa ainmniú José Manuel Barroso le haghaidh an dara téarma cúig bliana mar Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh.

17

Tionóltar cruinniú neamhfhoirmiúil de Chinn Stáit an AE sa Bhruiséil chun ullmhú don chéad Chruinniú Mullaigh eile den G20 i Pittsburgh.

24-25

Tionóltar Cruinniú Mullaigh den G20 i Pittsburgh, Pennsylvania (SAM). Pléann ceannairí na ngeilleagar is mó ar domhan athrú aeráide agus téarnamh inbhuanaithe eacnamaíoch.

Deireadh Fómhair

3

Vótálann Éire “is ea” le Conradh Liospóin sa dara reifreann.

30

Pléann an Chomhairle Eorpach cúnamh airgeadais chun cabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha cur i gcoinne an téimh dhomhanda agus réitíonn sí do chomhdháil idirnáisiúnta na Nollag ar athrú aeráide.

Samhain

9

Comóradh 20 bliain leagan Bhalla Bheirlín.

18

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Stócólm. Pléitear comhaontú luathrabhaidh a chabhródh chun déileáil le cur isteach féideartha ar an soláthar fuinnimh, freagairt ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíocha agus athrú aeráide.

20

Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach, ceaptar Herman Van Rompuy mar chéad Uachtarán buan ar Chomhairle an AE agus ceaptar Coimisinéir Trádála na Breataine, Catherine Ashton, mar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Nollaig

1

Tagann Conradh Liospóin i bhfeidhm.

10-11

Ag cruinniú den Chomhairle Eorpaigh a thionóltar sa Bhruiséil glactar ‘Clár Stócólm’ le haghaidh na mblianta 2010-2014 atá dírithe ar fhorbairt eile a dhéanamh ar shaoirse, ar cheartas agus ar shlándáil.

19

Sínítear Comhaontú Aeráide Chóbanhávan. Meastar gur céim é i dtreo comhaontú todhchaí ar fud an domhain ach níl aon chumhacht cheangailteach aige. Beartaíonn an AE a astaíochtaí CO2 a laghdú tuilleadh má gheallann tíortha eile go ndéanfaidh siad amhlaidh.

22

Déanann an tSeirbia iarratas ar dhul isteach san AE.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin: