Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2009

Euroopa Liidu ajalugu - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euro muutub Slovakkias seaduslikuks maksevahendiks.

1

Tšehhi Vabariik on esmakordselt Euroopa Liidu eesistujariik. Seekordseteks prioriteetideks on majandus ja energeetika.

1

Algab Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta. Selle aasta jooksul korraldatakse kogu Euroopas konverentse, projekte ja näitusi, et tõsta üldsuse teadlikkust vajadusest leida tänapäevaprobleemidele kujutlusvõimelisi lahendusi.

7

Linz (Austria) ja Vilnius (Leedu) jagavad 2009. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlit.

Veebruar

8

Šveits hääletab selle poolt, et laiendada lepingut isikute vaba liikumise kohta ELi ja Šveitsi vahel.

22

Maailma suurimaid majandusriike esindava rühma G20 Euroopa liikmesriigid kohtuvad Berliinis. Riigijuhtide arvates on finantskriisi lahendamiseks ning ühisturgu usu taastamiseks vaja ühist lähenemisviisi.

25

De Larosière'i eksperdirühm esitleb Euroopa Komisjoni tellitud aruannet ning soovitab rangemat finantsjärelevalvet, et vältida finantskriisi kordumist.

Märts

1

Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine, kus arutatatakse majanduse taastamise kava rakendamist.

6

USA riigisekretär Hillary Clinton on nüüd kõrgeim USA ametiisik, kes on külastanud Euroopa Parlamenti alates Ronald Reagani visiidist 1985. aastal.

19-20

Euroopa Ülemkogul lepitakse muu hulgas kokku suunata 5 miljardit eurot ELi kasutamata vahendeid energeetikavaldkonna ja internetiühenduse ajakohastamiseks, ning suurendada ELi abi raskustes olevatele riikidele.

Aprill

2

G20 tippkohtumisel lepitakse kokku 832 miljardi euro suunamises IMFile ja muudele institutsioonidele ning finantsturge käsitlevate eeskirjade karmistamises.

5

ELi ja Ameerika Ühendriikide tippkohtumine Prahas, kus Euroopa Liidu riikide juhid ja Ameerika Ühendriikide president Barack Obama käsitlevad finantskriisi ja julgeolekuga seotud küsimusi.

30

ELi tervishoiuministrid kohtuvad Luksemburgis, kuna uus gripiviirus A(H1N1) on jõudnud ka Euroopasse.

Mai

7

Prahas toimub tööhõivealane ELi tippkohtumine, mille keskmes on toimetulek majanduskriisi mõjuga Euroopa tööhõivele.

Juuni

4-7

Kõikjal ELis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ja valitakse 736 uut parlamendiliiget. Valimistel osales 43,2 % kõikidest ELi valijatest.

18-19

ELi tippkohtumisel Brüsselis valmistatakse ette Lissaboni lepingut käsitleva teise referendumi korraldamist Iirimaal.

Juuli

1

Rootsi võtab teist korda üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kohustused. Eesistujariigi prioriteedid on majanduse elavdamine ja kliimamuutus.

14

Poolast pärit Euroopa Parlamendi liige Jerzy Buzek valitakse Euroopa Parlamendi presidendiks.

23

Island esitab taotluse saada ELi liikmeks.

August

20

Euroopa Liidu vaatlejate rühm jälgib Afganistani presidendivalimisi.

September

16

Euroopa Parlament kiidab heaks José Manuel Barroso kandidatuuri Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale järgmiseks viieks aastaks.

17

Brüsselis toimub ELi riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine, et valmistada ette järgmine Pittsburgis toimuv G20 tippkohtumine.

24-25

G20 tippkohtumine Pittsburgis (Pennsylvania osariik, USA). Maailma suuremate tööstusriikide juhid arutavad kliimamuutusi ja majanduse jätkusuutlikku taastamist.

Oktoober

3

Iirlased hääletavad teisel rahvahääletusel Lissaboni lepingu poolt.

30

Euroopa Ülemkogu arutab arengumaadele finantsabi andmist ülemaailmse kliima soojenemise vastu võitlemiseks ning valmistab ette detsembris toimuvat kliimamuutusi käsitlevat rahvusvahelist konverentsi.

November

9

Berliini müüri langemise 20. aastapäev.

18

ELi-Venemaa tippkohtumine Stockholmis. Kõnelused hõlmavad lepingut seoses varajase hoiatusega, et vältida võimalikke energiavarustuse katkestusi, ning meetmeid seoses finants- ja majanduskriisi ning kliimamuutustega.

20

Euroopa Ülemkogu kohtumisel määratakse Herman Van Rompuy esimeseks Euroopa Liidu Ülemkogu alaliseks eesistujaks ning Ühendkuningriigist pärit Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Catherine Ashton liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks.

Detsember

1

Jõustub Lissaboni leping.

10-11

Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogul võetakse vastu Stockholmi programm ajavahemikuks 2010–2014. Programmi eesmärk on arendada vabadust, õigust ja turvalisust.

19

Kirjutatakse alla Kopenhaageni kliimakokkuleppele. Kokkulepe on samm edasi tulevase ülemaailmse lepingu suunas, kuid see ei ole siduv. EL pakub välja oma CO2 heitkoguste täiendava vähendamise, kui ka teised riigid endale samasuguse kohustuse võtavad.

22

Serbia esitab taotluse saada ELi liikmeks.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top