Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2009

Den Europæiske Unions historie - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Euroen bliver lovligt betalingsmiddel i Slovakiet.

1

Tjekkiet har for første gang det roterende EU-formandskab. Økonomi og energi er to af formandskabets prioriterede områder.

1

Det europæiske år for kreativitet og innovation begynder. Der vil i årets løb være konferencer, projekter og udstillinger over hele Europa for at gøre folk opmærksom på, at de aktuelle udfordringer kræver fantasifulde løsninger.

7

Linz i Østrig og Vilnius i Litauen er europæiske kulturbyer i 2009.

Februar

8

Schweiz stemmer for en udvidelse af aftalen om fri bevægelighed for personer mellem EU og Schweiz.

22

De europæiske lande i G20-gruppen, som repræsenterer verdens største økonomier, mødes i Berlin. Lederne bliver enige om, at det kræver en fælles indsats at få styr på finanskrisen og genopbygge tilliden til det indre marked.

25

De Larosière-gruppen fremlægger en rapport, der er bestilt af Kommissionen. I rapporten anbefaler ekspertgruppen mere tilsyn med finanssektoren for at undgå en ny finanskrise.

Marts

1.

EU's stats- og regeringschefer mødes uformelt for at drøfte iværksættelsen af den "økonomiske genopretningsplan".

6.

USA's udenrigsminister, Hillary Clinton, gæster Europa-Parlamentet som den højest placerede amerikanske politiker siden Ronald Reagan i 1985.

19.-20.

EU-topmøde – EU's ledere aftaler bl.a. at afsætte 5 milliarder euro af de ubrugte EU-midler til at modernisere energi og internetforbindelser og samtidig øge EU-bistanden til kriseramte lande.

April

2

På deres topmøde i London bliver G20-landene enige om at stramme reglerne på finansmarkederne og at indskyde 832 milliarder euro i Den Internationale Valutafond (IMF).

5

På topmødet mellem EU og USA i Prag drøfter EU's ledere og den amerikanske præsident Barack Obama finanskrisen og sikkerhedsspørgsmål.

30

EU's sundhedsministre mødes i Luxembourg for at drøfte den "nye" influenzavirus A(H1N1) – tidligere kaldet svineinfluenza – der er nået til Europa.

Maj

7

På baggrund af den økonomiske krise holder EU et særligt beskæftigelsestopmøde i Prag for at diskutere, hvad EU kan gøre for at bevare arbejdspladser.

Juni

4-7

Hele EU holder valg til Europa-Parlamentet og vælger 736 parlamentsmedlemmer. Den samlede valgdeltagelse er på 43,2 %.

18-19

EU-topmøde i Bruxelles baner vejen for en ny folkeafstemning om Lissabontraktaten i Irland.

Juli

1

Sverige overtager for anden gang det roterende formandskab for EU. Formandskabets prioriteter er økonomisk genopretning og klimaændringer.

14

Den polske EU-parlamentariker Jerzy Buzek vælges som formand for Europa-Parlamentet.

23

Island ansøger om medlemskab af EU.

August

20

Valgobservatører fra EU overvåger præsidentvalget i Afghanistan.

September

16

Europa-Parlamentet godkender udnævnelsen af José Manuel Barroso for den anden femårsperiode som formand for Europa-Kommissionen.

17

Uformelt møde mellem EU's statschefer i Bruxelles for at forberede G20-topmødet i Pittsburgh.

24-25

G20-topmøde i Pittsburgh i Pennsylvania (USA). Lederne af verdens største økonomier diskuterer klimaændringer og et holdbart økonomisk opsving.

Oktober

3

Ved den anden folkeafstemning siger Irland ja til Lissabontraktaten.

30

Det Europæiske Råd drøfter bistand til udviklingslandene for at hjælpe dem med at bekæmpe den globale opvarmning og gør sig klar til den internationale konference om klimaændringer i december.

November

9

Tyveårsdagen for Berlinmurens fald.

18

Topmøde mellem EU og Rusland i Stockholm. Man diskuterer en aftale om et tidligt varselssystem, der skal medvirke til at takle mulige afbrydelser af energiforsyningerne, og hvordan man kan imødegå finanskrisen og klimaforandringerne.

20

På EU-topmødet udpeges Herman Van Rompuy som den første faste formand for Rådet, mens den britiske handelskommissær, Catherine Ashton, bliver EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

December

1

Lissabontraktaten træder i kraft.

10-11

På topmødet i Bruxelles vedtages Stockholmprogrammet for årene 2010-2014 med henblik på videreudvikling af frihed, retfærdighed og sikkerhed.

19

Københavneraftalen om klimaet underskrives. Den betragtes som et skridt i retning af en kommende global aftale, men har ikke bindende virkning. EU foreslår at begrænse sit CO2-udslip yderligere, hvis andre lande vil gøre det samme.

22

Serbien ansøger om EU-medlemskab.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top