Evropská unie

Historie Evropské unie - 2009

Historie Evropské unie - 2009


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Na Slovensku se začíná platit eurem.

1

Česká republika poprvé přebírá předsednictví Evropské unie. Prioritami předsednictví jsou kromě jiného ekonomika a energetické zdroje.

1

Začíná Evropský rok tvořivosti a inovací. V jeho rámci probíhají v evropských zemích konference, nejrůznější projekty a výstavy. Cílem je posílit povědomí veřejnosti o potřebě kreativně řešit výzvy současnosti.

7

Rakouský Linec a litevský Vilnius jsou pro rok 2009 Evropskými hlavními městy kultury.

Únor

8

Ve Švýcarsku voliči rozhodují o rozšíření dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem.

22

V Berlíně se scházejí evropští členové skupiny G20, která reprezentuje hospodářsky nesilnější země světa. Je dosaženo dohody o tom, že k vyřešení finanční krize a znovunastolení důvěry ve společný trh je potřeba zaujmout společný postoj.

25

Odborná skupina, jíž předsedá Jacques de Larosière, zveřejňuje zprávu, kterou vypracovala na žádost Evropské komise a ve které jako prevenci před opakováním finanční krize doporučuje přísnější finanční dohled.

Březen

1

Hlavy států a vlád jednají na neformálním setkání o realizaci Plánu hospodářské obnovy.

6

Ministryně zahraničí Spojených států Hillary Clintonová vystupuje v budově Evropského parlamentu. Jedná se o vystoupení nejvýše postaveného amerického politika od návštěvy Ronalda Reagana v roce 1985.

19-20

Evropská rada schvaluje rozhodnutí, podle kterého půjde nevyužitých 5 miliard eur na modernizační projekty v oblasti energie a internetového spojení a Evropské unie navýší pomoc těm zemím, jež se ocitly ve složité situaci.

Duben

2

Představitelé skupiny G20 se na summitu v Londýně dohodli, že poskytnou MMF a dalším institucím 832 miliard eur a zpřísní pravidla pro finanční trhy.

5

V Praze se koná summit EU-USA, na kterém jednají vedoucí představitelé Unie s americkým prezidentem Barackem Obamou o finanční krizi a bezpečnostních otázkách.

30

V Lucemburku se koná setkání ministrů zdravotnictví členských států ohledně výskytu „nového" viru chřipky A(H1N1) (tzv. prasečí chřipky) v Evropě.

Květen

7

V Praze se koná zvláštní summit EU o zaměstnanosti, který se zabývá dopadem hospodářské krize na pracovní místa v Unii a jeho řešením.

Červen

4-7

Po celé EU se konají volby do Evropského parlamentu, v nichž je zvoleno 736 poslanců EP. Celková volební účast je 43,2 %.

18–19

Summit EU v Bruselu otevřel cestu pro druhé irské referendum o Lisabonské smlouvě.

Červenec

1

Švédsko se podruhé ujímá předsednictví v Radě EU. Prioritami předsednictví jsou hospodářská obnova a změna klimatu.

14

Polský poslanec Jerzy Buzek je zvolen předsedou Evropského parlamentu.

23

Island zažádal o členství v EU.

Srpen

20

Skupina pozorovatelů z Evropské unie sleduje průběh prezidentských voleb v Afghánistánu.

Září

16

Evropský parlament schvaluje nominaci Josého Manuela Barrosa na druhé pětileté období ve funkci předsedy Evropské komise.

17

V Bruselu se v rámci přípravy na summit skupiny G20 v Pittsburghu koná neformální setkání vedoucích představitelů členských států EU.

24-25

V Pittsburghu v americkém státě Pensylvánie se koná summit skupiny G20. Vedoucí představitelé největších světových ekonomik diskutují o změně klimatu a udržitelném oživení hospodářství.

Říjen

3

Irové v druhém referendu schvalují Lisabonskou smlouvu.

30

V Evropské radě se projednává finanční pomoc rozvojovým zemím na boj proti globálnímu oteplování a diskutuje se o přípravách na prosincovou mezinárodní konferenci o změně klimatu.

Listopad

9

20. výročí pádu Berlínské zdi

18

Ve Stockholmu se koná summit EU-Rusko. Na pořadu jednání je dohoda o včasném varování v případech možného přerušení energetických dodávek, reakce na finanční a hospodářskou krizi a boj proti změně klimatu.

20

Na zasedání Evropské rady je prvním stálým předsedou Rady EU jmenován Herman Van Rompuy a vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je jmenována Britka Catherine Ashtonová, která byla doposud komisařkou pro obchod.

Prosinec

1

Lisabonská smlouva vstupuje v platnost.

10-11

Během zasedání Evropské rady v Bruselu je schválen „Stockholmský program“ pro období 2010–2014, jehož cílem je upevňování svobody, spravedlnosti a bezpečnosti.

19

Je podepsána Kodaňská dohoda o boji proti změně klimatu, která je považována za krok k budoucí celosvětové dohodě. Nicméně není závazná. Evropská unie navrhla, že ještě více sníží své emise CO2, pokud se k tomu zavážou i další země.

22

Srbsko podává žádost o členství v EU.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top