Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2008

Europeiska unionens historia - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Slovenien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Cypern och Malta inför euron. Därmed omfattar euroområdet 15 EU-länder med en samlad befolkning på omkring 320 miljoner.

8

Europeiska året för interkulturell dialog 2008 lanseras i Ljubljana i Slovenien av kommissionsordförande José Manuel Barroso.

28

EU godkänner att en militär operation inleds i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken — "EUFOR Tchad/RCA" — inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) och i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007).

Februari

4

Rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik utnämner Pieter Feith till EU:s särskilda representant i Kosovo.

5

EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, Javier Solana, belönas med fredspriset från Children's United Parliament of the World (CUPW) för sina insatser för att främja fred och ömsesidig förståelse.

7

EU-kommissionens vice ordförande Günter Verheugen lanserar Enterprise Europe Network, ett nytt europeiskt nätverk för företagsstöd. Yves de Kermabon utnämns till chef för EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo.

12

Rådet antar ett reviderat partnerskap för anslutning med Kroatien.

16

Rådet inrättar EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo.

Mars

1

Androulla Vassiliou nomineras som efterträdare till Cyperns avgående kommissionär Markos Kyprianou.

6

Ministertrojkan mellan EU och USA möts i Bryssel med Sloveniens utrikesminister Dimitrij Rupel som ordförande och i närvaro av USA:s utrikesminister Condoleezza Rice, EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Javier Solana, och kommissionär Benita Ferrero-Waldner.

11

Det tolfte mötet i samarbetsrådet mellan EU och Ukraina äger rum i Bryssel.

12

Europaparlamentet firar 50-årsminnet av sitt första plenarmöte som hölls den 19 mars 1958.

13-14

Europeiska rådet möts i Bryssel.

30

Det nya luftfartsavtalet (Open Skies) mellan EU och USA träder i kraft. Europeiska och amerikanska flygbolag kan hädanefter flyga utan begränsningar från alla flygplatser i EU till alla flygplatser i USA, och tvärtom.

April

9

Androulla Vassiliou utnämns till ny folkhälsokommissionär efter det att hennes landsman Markos Kyprianou avgått för att bli utrikesminister i den cypriotiska regeringen.

15

EU och Montenegro undertecknar ett bilateralt avtal om Montenegros anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO).

23

Det sjuttonde toppmötet mellan EU och Japan äger rum i Tokyo, Japan.

28

Det trettonde ministertrojkamötet mellan Ecowas och EU äger rum i Luxemburg.

May

16-17

Det femte toppmötet mellan EU, Latinamerika och Västindien äger rum i Lima, Peru.

17

Det tredje toppmötet mellan Cariforum-länderna och EU:s trojka samt toppmötet mellan Mercosur och EU:s trojka äger rum i Lima, Peru. Ett möte mellan Nigeria och EU:s ministertrojka hålls i Ljubljana, Slovenien.

26

Det artonde gemensamma råds- och ministermötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) äger rum i Bryssel.

27

Det 46:e mötet i associeringsrådet för EU och Turkiet hålls i Bryssel. Det första mötet mellan Kap Verde och EU:s ministertrojka äger rum i Bryssel.

Juni

12

I folkomröstningen på Irland röstar 53,4 % av väljarna nej till Lissabonfördraget, som ska göra EU:s institutioner och arbetsmetoder mer effektiva.

14

Dörrarna öppnas för utställningen "Expo Zaragoza" i Spanien. Den tre månader långa utställningen har "vatten och hållbar utveckling" som tema. Bland attraktionerna kan nämnas en 80 meter hög genomskinlig byggnad som är utformad som en vattendroppe. Mer än 100 länder deltar i utställningen.

17

EU-kommissionen föreslår en ny strategi för att minska den olagliga invandringen i EU. Förslaget kompletteras med andra förslag som ska ge asylsökande samma skydd överallt i EU.

18

Europaparlamentet godkänner Antonio Tajani som EU:s transportkommissionär. Han ersätter Franco Frattini.

18-19

EU:s ledare diskuterar Lissabonfördragets framtid på EU-toppmötet och beslutar att fortsätta ratificeringsprocessen. Ledarna uppmanar till internationellt samarbete för att hantera de stigande livsmedels- och oljepriserna.

Juli

1

Frankrike övertar EU-ordförandeskapet. Man vill framförallt inrikta sig på energifrågor och klimatförändringen, utarbetandet av en pakt om migrationspolitik, säkerhet och terroristbekämpning, jordbruk samt framtiden för Lissabonfördraget.

7-8

Världens ledare möts på G8-toppmötet i Toyako i Japan. Med EU:s aktiva stöd enas de om ett nytt mål för minskning av växthusgasutsläppen.

13

En ny Medelhavsunion lanseras på ett toppmöte i Paris. Förbindelserna mellan EU och dess grannar i sydost ska stärkas med hjälp av gemensamma projekt.

21

Den tidigare bosnisk-serbiske ledaren Radovan Karadžić grips efter 13 år på flykt. Han överlämnas till Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien i Haag.

Augusti

8

Militär konflikt bryter ut mellan Georgien och Ryssland. EU:s ordförandeskap hjälper till att förhandla fram en vapenvila.

September

1

EU-ledarna möts för att diskutera striderna i Georgien och fördömer Rysslands "oproportionerliga reaktion".

7

Världsekonomin drabbas av en omfattande finanskris. Allvaret i situationen blir tydligt när den amerikanska staten tar över de två bolåneinstituten Fannie Mae and Freddie Mac. Flera europeiska banker hamnar också i svårigheter.

17

Europaparlamentet lanserar webbtv-kanalen "Europarl TV". Kanalen sänder EU-nyheter och andra program om aktuella frågor på mer än 20 språk. Målgruppen är bl.a. politiska aktörer, lobbyister och studerande.

Oktober

15

Europeiska rådets möte domineras av finanskrisen. EU-ledarna vill se en total översyn av finanssystemen med bättre internationell övervakning, ett globalt förvarningssystem och gemensamma regleringsstandarder för att garantera insyn och ansvar.

22

Det bekräftas att Catherine Ashton efterträder Peter Mandelson som handelskommissionär.

24

Det sjunde Asien-EU-toppmötet (ASEM7) utmynnar bland annat i en förklaring om hållbar utveckling.

November

10

Rådet tar initiativ till en gemensam europeisk militärinsats för att förbättra sjösäkerheten utanför Somalias kust. Uppdraget, som går under namnet ”Operation Atalanta”, är en reaktion på den ökande piratverksamheten där.

14

Samtalen på EU:s och Rysslands toppmöte handlade främst om Georgien, säkerhet för hela Europa och den globala finanskrisen.

16

Den globala finanskrisen diskuteras på ett G-20-möte. Ledarna för världens tjugo mäktigaste ekonomier enades om reformer som ska stärka finansmarknaderna, förbättra riskhanteringen och hjälpa tillväxt- och utvecklingsländer att få tillgång till finansiering under konjunkturnedgången.

December

12

EU-toppmöte i Bryssel – överenskommelse om klimat- och ekonomipaket och åtgärder för att mildra finanskrisen. Dessutom enas EU-ledarna om en plan för Irlands ratificering av Lissabonfördraget.

12

EU välkomnar Schweiz som ny medlem av Schengenområdet. Schengensamarbetet innebär att människor slipper gränskontroller när de reser mellan Schengenländerna samtidigt som polissamarbetet fördjupas.

18

Europaparlamentets Sacharovpris går till den fängslade kinesiske aktivisten Hu Jia.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också
Back to top