Európska únia

História Európskej únie - 2008

História Európskej únie - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1

Slovinsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Cyprus a Malta začínajú používať euro, čím sa počet členov eurozóny zvyšuje na 15 krajín EÚ s obyvateľstvom okolo 320 miliónov.

8

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008 vyhlásil v slovinskej Ľubľane predseda Komisie José Manuel Barroso.

28

EÚ odsúhlasila účasť na vojenských operáciách vo východnom Čade a v severovýchodnej časti Stredoafrickej republiky pod názvom „EUFOR Tchad/RCA" v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007).

Február

4

Politický a bezpečnostný výbor Rady vymenoval Pietera Feitha za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove.

5

Javier SOLANA, vysoký predstaviteľ Európskej únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP), získal cenu mieru Zjednoteného detského parlamentu sveta (CUPW – Children's United Parliament of the World) za prínos k podpore mieru a vzájomného porozumenia.

7

Podpredseda Európskej komisie Günter Verheugen otvára činnosť siete Enterprise Europe – novú európsku podpornú sieť pre podniky. Yves de Kermabon bol vymenovaný za vedúceho misie EULEX Kosovo.

12

Rada Európskej únie prijíma revidované prístupové partnerstvo pre Chorvátsko.

16

Rada Európskej únie zriaďuje misiu Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove – EULEX Kosovo.

Marec

1

Pani Androulla Vassiliou je nominovaná za nástupcu odchádzajúceho komisára za Cyprus pána Markosa Kyprianousa.

6

Ministerská trojka EÚ – USA sa stretáva v Bruseli. Predsedá jej pán Dimitrij Rupel, slovinský minister zahraničných vecí. Ďalšími účastníkmi sú pani Condoleezza Rice, ministerka zahraničných vecí USA, pán Javier Solana, vysoký predstaviteľ EÚ pre SZBP a komisárka Benita Ferrero-Waldner.

11

V Bruseli sa koná 12. zasadnutie Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou.

12

Európsky parlament oslavuje 50. výročie prvého zasadnutia Európskeho parlamentného zhromaždenia z 19. marca 1958.

13-14

V Bruseli zasadá Európska rada.

30

Účinnosť nadobúda nová dohoda medzi EÚ a USA o leteckej doprave, tzv. „Open Skies – otvorené nebo"; európske a americké letecké spoločnosti teraz môžu lietať bez obmedzení z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na ktorékoľvek letisko v Spojených štátoch a naopak.

April

9

Zmena na poste komisára pre zdravie – nová komisárka pani Androulla Vassiliou bola vymenovaná na miesto cyperského kolegu Markosa Kyprianoua, ktorý odstúpil z funkcie, aby zaujal miesto ministra zahraničných vecí v novej cyperskej vláde.

15

EÚ a Čierna Hora podpisujú dvojstrannú dohodu týkajúcu členstva republiky v organizácii WTO.

23

V japonskom Tokiu sa koná 17. samit EÚ – Japonsko.

28

V Luxemburgu sa koná 13. zasadnutie Hospodárskeho spoločenstva štátov západnej Afriky – ECOWAS a ministerskej trojky EÚ.

Máj

16-17

Piaty samit medzi Európskou úniou, Latinskou Amerikou a Karibikom (EÚ–LAK) sa koná v Lime, Peru.

17

V peruánskej Lime sa súčasne konajú tretí samit CARIFORUM – EÚ trojka a samit MERCOSUR – EÚ trojka. Stretnutie Nigéria – ministerská trojka EÚ sa koná v slovinskej Ľubľane.

26

Brusel je miestom 18. zasadnutia spoločnej rady EÚ – GCC (Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive) a schôdzky ministrov.

27

V Bruseli sa uskutočňuje 46. stretnutie asociačnej rady Európskeho spoločenstva a Turecka. Prvé stretnutie na úrovni Kapverdy – ministerská trojka EÚ sa koná v Bruseli.

Jún

12

V írskom referende hlasovalo 53,4 % hlasujúcich proti Lisabonskej zmluve. Cieľom zmluvy je optimalizovať inštitúcie EÚ a jej pracovné postupy.

14

Začala sa trojmesačná medzinárodná výstava Expo Zaragoza v Španielsku. Témou výstavy je voda a udržateľný rozvoj. Jednou z atrakcií je 80-metrová priehľadná budova postavená v tvare kvapky. Výstavy sa zúčastňuje viac ako 100 krajín.

17

Európska komisia navrhla 10-bodovú stratégiu zameranú na zníženie nelegálneho prisťahovalectva. Sprievodný návrh má poskytnúť žiadateľom o azyl rovnakú mieru ochrany vo všetkých členských štátoch EÚ.

18

Európsky parlament schválil Antonia Tajaniho na poste nového komisára EK pre dopravu. Tajani vystriedal vo funkcii Franca Frattiniho.

18-19

Európska rada diskutovala o budúcnosti Lisabonskej zmluvy a prijala rozhodnutie o tom, že v ratifikačnom procese sa bude pokračovať. Vedúci predstavitelia EÚ podporili medzinárodnú spoluprácu v otázke rastúcich cien potravín a palív.

Júl

1

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady EÚ. Jeho priority sú: energia a zmeny klímy, návrh paktu o prisťahovaleckej politike, bezpečnosť a boj proti terorizmu, poľnohospodárstvo a budúcnosť Lisabonskej zmluvy.

7-8

Svetoví lídri sa stretli na samite G8 v japonskom meste Tojako. S aktívnou podporou EÚ schválili nové ciele zníženia emisií skleníkových plynov.

13

Vznik Stredozemskej únie na samite v Paríži. Vzťahy medzi EÚ a jej juhovýchodnými susedmi sa majú posilniť prostredníctvom spoločných projektov.

21

Po trinástich rokoch na úteku bol bývalý predák bosnianskych Srbov Radovan Karadžić zatknutý a postavený pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu.

August

8

Medzi Gruzínskom a Ruskom došlo k vojenskému konfliktu. Francúzske predsedníctvo sa aktívne podieľalo na dosiahnutí prímeria.

September

1

Lídri EÚ sa stretli na samite, aby diskutovali o konflikte v Gruzínsku a odsúdili „neprimeranú reakciu" Ruska.

7

Svetové hospodárstvo postihla veľká finančná kríza. Vážnosť situácie sa naplno prejavuje, keď vláda USA podniká kroky na záchranu hypotekárnych bánk Fannie Mae a Freddie Mac. Ťažkosti sužujú aj viaceré európske banky.

17

Európsky parlament spúšťa vlastný internetový televízny kanál: „Europarl TV" s programami vo viac ako 20 jazykoch o najvýznamnejších záležitostiach a najnovších správach z prostredia EÚ. Medzi cieľové skupiny tejto TV patria politici, lobisti a študenti.

Október

15

Európskej rade dominuje téma finančnej krízy. Lídri EÚ vyzývajú k celkovej revízii finančného systému a prísnejšiemu medzinárodnému dohľadu, vytvoreniu globálneho systému včasného varovania pred krízou a celosvetových regulačných noriem, aby sa zaistila transparentnosť a priama zodpovednosť.

22

Barónka Catherine Ashton bola potvrdená ako nová komisárka pre zahraničný obchod namiesto Petra Mandelsona.

24

Výsledkom siedmeho ázijsko-európskeho stretnutia ASEM7 je okrem iného vyhlásenie o udržateľnom rozvoji.

November

10

Európska rada spúšťa spoločnú vojenskú akciu EÚ na zvýšenie námornej bezpečnosti pri pobreží Somálska. Tzv. operácia Atalanta je výsledkom narastajúceho počtu lodí prepadnutých pirátmi.

14

Hlavnými témami diskusií na samite EÚ-Rusko sú Gruzínsko, celoeurópska bezpečnosť a medzinárodná finančná kríza.

16

Koná sa stretnutie štátov G20 s cieľom prediskutovať celosvetovú finančnú krízu. Lídri sa dohodli na zavedení reforiem, ktoré majú posilniť finančné trhy, zaviesť dôslednejšie riadenie rizík a rýchlorastúcim a rozvojovým krajinám pomôcť pri získavaní financií v čase hospodárskeho poklesu.

December

12

Samit v Bruseli – dosiahla sa dohoda o opatreniach pre oblasť klímy, podpore hospodárstva a východiskách z finančnej krízy. Zároveň sa dohodol plán pre Írsko na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy.

12

Podpis Lisabonskej zmluvy v Mosteiro dos Jerónimos v Lisabone

EÚ privítala Švajčiarsko vo svojom Schengenskom priestore, vďaka ktorému môžu ľudia cestovať medzi štátmi bez toho, aby museli absolvovať kontroly na hraniciach a ktorý zároveň zabezpečuje užšiu policajnú spoluprácu.

18

Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu získal väznený čínsky disident Hu Jia.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...
Back to top