Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2008

Historia Unii Europejskiej - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Słowenia obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cypr i Malta przyjmują euro − od tej pory strefa euro liczy 15 państw członkowskich i około 320 mln mieszkańców.

8

Inauguracja Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego — 2008 w Lublanie (Słowenia) przez przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso.

28

UE zatwierdza rozpoczęcie działań wojskowych we wschodniej części Czadu oraz w północno-wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej − „EUFOR Tchad/RCA" − w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz zgodnie z rezolucją nr 1778 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2007 r.

Luty

4

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa mianuje Pietera Feitha na stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie.

5

Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Javier SOLANA otrzymuje Nagrodę Pokoju Światowego Parlamentu Dzieci za wysiłki na rzecz umacniania pokoju i wzajemnego zrozumienia.

7

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen inauguruje działalność sieci Enterprise Europe Network – nowej, ważnej europejskiej sieci wspierającej przedsiębiorstwa. Yves de Kermabon zostaje szefem misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX Kosowo.

12

Rada Unii Europejskiej przyjmuje zmienione partnerstwo dla członkostwa zawarte z Chorwacją.

16

Rada Unii Europejskiej ustanawia misję Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie – EULEX Kosowo.

Marzec

1

Nominacja Androulli Vassiliou na stanowisko komisarz ds. zdrowia pełnione dotychczas przez Markosa Kyprianou (Cypr), który złożył rezygnację.

6

Spotkanie trojki ministerialnej UE-USA w Brukseli pod przewodnictwem Dimitrija Rupela, ministra spraw zagranicznych Słowenii. W spotkaniu udział wzięli Condoleezza Rice, sekretarz stanu USA, Javier Solana, Wysoki Przedstawiciel UE ds. WPZiB, oraz komisarz Benita Ferrero-Waldner.

11

12. spotkanie Rady Współpracy UE-Ukraina w Brukseli.

12

Parlament Europejski obchodzi 50. rocznicę pierwszej sesji Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, która odbyła się 19 marca 1958 r.

13-14

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli.

30

Wejście w życie nowej umowy o przewozach lotniczych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dzięki niej europejskie i amerykańskie linie lotnicze mogą wykonywać loty bez żadnych ograniczeń między dowolnym punktem w UE a dowolnym punktem w USA.

Kwiecień

9

Androula Vassiliou nominowana na stanowisko nowego komisarza ds. zdrowia. Nominacja ta jest skutkiem dymisji Markosa Kyprianou, który opuścił Komisję, żeby objąć stanowisko ministra spraw zagranicznych Cypru.

15

UE i Czarnogóra podpisują dwustronne porozumienie o przystąpieniu Czarnogóry do WTO.

23

17. szczyt UE – Japonia w Tokio (Japonia).

28

13. spotkanie ministerialnej trojki UE–Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) w Luksemburgu.

Maj

16-17

Piąty szczyt Unia Europejska−Ameryka Łacińska i Karaiby w Limie (Peru).

17

Trzeci szczyt CARIFORUM−trojka UE oraz szczyt Mercosur-trojka UE w Limie (Peru). Spotkanie ministerialnej trojki UE–Nigeria w Lublanie (Słowenia).

26

18. posiedzenie Wspólnej Rady i spotkanie ministerialne UE–GCC w Brukseli.

27

46. posiedzenie Rady Stowarzyszenia WE–Turcja w Brukseli. 1. spotkanie ministerialnej trojki UE–Zielony Przylądek w Brukseli.

Czerwiec

12

W referendum w Irlandii 53,4 proc. elektoratu głosuje przeciwko traktatowi lizbońskiemu, który opracowano, aby zoptymalizować funkcjonowanie UE i jej instytucji.

14

W Saragossie (Hiszpania) otwarto trzymiesięczną wystawę międzynarodową „Expo Zaragoza". Tematem przewodnim jest woda i zrównoważony rozwój, a atrakcje obejmują 80-metrowy przezroczysty budynek, który ma przypominać kształtem kroplę wody. W wystawie udział bierze ponad 100 krajów.

17

Komisja Europejska występuje z propozycją 10-punktowej strategii służącej ograniczeniu nielegalnej imigracji. Równolegle przedstawiony projekt przepisów ma na celu zapewnienie osobom ubiegającym się o azyl takiej samej ochrony bez względu na miejsce pobytu w UE.

18

Parlament Europejski zatwierdza kandydaturę Antonio Tajaniego na stanowisko unijnego komisarza ds. transportu, w zastępstwie Franco Frattiniiego.

18-19

Rada Europejska dyskutuje na temat przyszłości traktatu lizbońskiego i podejmuje decyzję o kontynuacji procesu ratyfikacji. Przywódcy UE nawołują do współpracy na arenie międzynarodowej w celu uporania się z problemem wzrostu cen ropy i żywności.

Lipiec

1

Francja przejmuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety prezydencji francuskiej obejmują: bezpieczeństwo energetyczne, walkę ze zmianami klimatu, prace nad europejskim paktem o migracji, politykę bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, rolnictwo oraz przyszłość traktatu lizbońskiego.

7-8

Światowi przywódcy spotykają się na szczycie G8 w Toyako (Japonia). Przy wsparciu ze strony UE ustanowiony zostaje nowy cel w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

13

Na szczycie w Paryżu powołana zostaje Unia Śródziemnomorska. Będzie ona opierać się na wspólnych projektach mających wzmocnić relacje UE z jej południowo-wschodnimi sąsiadami.

21

Aresztowanie ukrywającego się od 13 lat przywódcy Serbów bośniackich Radovana Karadżicia oraz przekazanie go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla Byłej Jugosławii w Hadze.

Sierpień

8

Wybuch konfliktu zbrojnego między Gruzją a Rosją. Prezydencja UE pomaga prowadzić negocjacje w sprawie zawieszenia broni.

Wrzesień

1

Przywódcy państw UE podczas spotkania na szczycie omawiają kwestie związane z walkami w Gruzji i potępiają „nieproporcjonalną" reakcję Rosji.

7

Poważny kryzys finansowy w gospodarce światowej. Powagę sytuacji podkreśla fakt, że amerykański rząd przejmuje kontrolę nad spółkami Fannie Mae i Freddie Mac, które finansują i gwarantują dużą część kredytów hipotecznych udzielonych w Stanach Zjednoczonych. Kryzys wpłynął negatywnie na kilka europejskich banków.

17

Nowa usługa telewizji internetowej Parlamentu Europejskiego: „Europarl TV" nadaje programy w ponad 20 językach na temat najważniejszych i najbardziej aktualnych wydarzeń w UE. Programy przeznaczone są m.in. dla osób zaangażowanych w politykę, lobbystów i studentów.

Październik

15

Kryzys finansowy głównym tematem szczytu Rady Europejskiej. Przywódcy państw UE zgodzili się, że potrzebna jest reforma sektora finansowego. Konieczne jest wzmocnienie nadzoru finansowego na poziomie światowym, globalny system wczesnego ostrzegania na wypadek kryzysu oraz międzynarodowe normy gwarantujące przejrzystość i odpowiedzialność.

22

Nominacja Catherine Ashton na stanowisko komisarza UE do spraw handlu zewnętrznego. Catherine Ashton zastąpiła na tym stanowisku Petera Mandelsona.

24

Na VII szczycie UE-Azja (ASEM7) przyjęto m.in. deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju.

Listopad

10

Rada rozpoczyna wojskowe działanie koordynujące Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego u wybrzeży Somalii (operacja „Atlanta”). Działanie to jest odpowiedzią na coraz liczniejsze ataki piratów na statki w tym regionie.

14

Gruzja, bezpieczeństwo w Europie oraz międzynarodowy kryzys finansowy głównymi tematami szczytu UE-Rosja.

16

Światowy kryzys finansowy głównym tematem szczytu G-20. Przywódcy państw postanowili przeprowadzić reformy, które przyczynią się do wzmocnienia rynków finansowych, wprowadzą lepsze mechanizmy zarządzania ryzykiem oraz pomogą krajom rozwijającym się w dostępie do źródeł finansowania w dobie recesji.

Grudzień

12

Szczyt w Brukseli – porozumienie w sprawie działań na rzecz klimatu, planu pobudzenia gospodarki mającego złagodzić skutki kryzysu finansowego oraz ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez Irlandię.

12

Szwajcaria dołącza do strefy Schengen. Układ z Schengen umożliwia przemieszczanie się pomiędzy krajami UE bez kontroli granicznych oraz zapewnia szerszą współpracę policyjną.

18

Hu Jia, uwięziony chiński dysydent, zostaje laureatem nagrody im. Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również
Back to top