Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2008

Europos Sąjungos istorija - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Slovėnija pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai. Kipras ir Malta įsivedė eurą. Dabar euro zonai priklauso 15 ES šalių, kuriose yra apie 320 mln. gyventojų.

8 d.

2008 m. – Europos kultūrų dialogo metai buvo paskelbti Liublianoje, Slovėnijos Respublikoje Komisijos pirmininko José Manuel Barroso.

28 d.

Atsižvelgdama į Europos saugumo ir gynybos politiką ir pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1778 (2007) ES pritarė karinei operacijai rytų Čade ir šiaurės rytų Centrinės Afrikos Respublikoje („EUFOR Tchad/RCA").

Vasaris

4 d.

Tarybos Politinis ir saugumo komitetas paskyrė Pieterį Feithą ES ypatinguoju atstovu Kosove.

5 d.

Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) vyriausiajam įgaliotiniui Javierui SOLANAI įteikta Pasaulio vaikų jungtinio parlamento taikos premija už darbą propaguojant taiką ir tarpusavio supratimą.

7 d.

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Günteris Verheugenas paskelbė apie Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network) veiklos pradžią. Tai naujas ir įtakingas paramos Europos įmonėms tinklas. Yves de Kermabonas paskirtas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX) vadovu.

12 d.

Europos Sąjungos Taryba patvirtino peržiūrėtos ir pataisytos redakcijos Stojimo partnerystės susitarimą su Kroatija.

16 d.

Europos Sąjungos Taryba pradėjo Europos Sąjungos teisinės valstybės misiją Kosove (EULEX Kosovas).

Kovas

1 d.

Kiprietė Androulla Vassiliou paskirta Komisijos nare vietoj Markoso Kyprianou.

6 d.

Briuselyje įvyko Slovėnijos užsienio reikalų ministro Dimitrijaus Rupelo pirmininkaujamas ES ir JAV ministrų trejeto susitikimas, kuriame dalyvavo JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice, ES vyriausiasis įgaliotinis BUSP Javieras Solana ir Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner.

11 d.

Briuselyje surengtas 12-asis ES ir Ukrainos bendradarbiavimo tarybos posėdis.

12 d.

Europos Parlamentas šventė svarbią sukaktį – praėjo 50 metų nuo pirmojo Europos Parlamentinės Asamblėjos posėdžio 1958 m. kovo 19 d.

13-14 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

30 d.

Įsigaliojo naujasis ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas dėl atviros oro erdvės. Europos ir JAV oro susisiekimo bendrovės gali iš bet kurios Europos vietos vykdyti tiesioginius skrydžius į JAV ir iš jų.

Balandis

9 d.

Paskirta nauja už sveikatą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou, kuri pakeitė atsistatydinusį tėvynainį Markosą Kyprianou, dabar užimantį užsienio reikalų ministro pareigas naujoje Kipro vyriausybėje.

15 d.

ES ir Juodkalnija pasirašė dvišalį stojimo į PPO susitarimą.

23 d.

17-asis ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas Tokijuje (Japonija).

28 d.

13-asis Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) ir ES ministrų trejeto susitikimas Liuksemburge.

Gegužės mėn

16-17 d.

5-asis Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų regiono aukščiausiojo lygio susitikimas Limoje (Peru).

17 d.

3-iasis CARIFORUM ir ES trejeto aukščiausiojo lygio susitikimas, taip pat MERCOSUR ir ES trejeto aukščiausiojo lygio susitikimas Limoje (Peru). Nigerijos ir ES ministrų trejeto susitikimas Liublianoje (Slovėnija).

26 d.

18-asis ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos jungtinės tarybos bei ministrų posėdis Briuselyje.

27 d.

46-asis EB ir Turkijos asociacijos tarybos posėdis Briuselyje. 1-asis Žaliojo Kyšulio ir ES ministrų trejeto posėdis Briuselyje.

Birželio

12 d.

Airijoje surengtame referendume 53,4 % rinkėjų balsavo prieš Lisabonos sutartį, kuria siekiama pagerinti ES institucijų veiklą ir darbo metodus.

14 d.

Ispanijoje prasidėjo tris mėnesius truksianti tarptautinė paroda „Expo Zaragoza". Pagrindinė jos tema – vanduo ir darnusis vystymasis. Tarp įspūdingiausių parodos įdomybių – 80 metrų aukščio permatomas pastatas, panašus į vandens lašą. Parodoje dalyvauja per 100 šalių.

17 d.

Europos Komisija pasiūlė 10 punktų strategiją, kaip sumažinti nelegalią imigraciją. Prie jos pridėtu pasiūlymu siekiama prieglobsčio prašytojams suteikti vienodą apsaugą visoje Europoje.

18 d.

Europos Parlamentas patvirtino Antonio Tajani už transportą atsakingu ES Komisijos nariu. Jis pakeitė Franco Frattini.

18-19 d.

Europos Vadovų Taryba aptarė Lisabonos sutarties ateitį ir nusprendė tęsti jos ratifikavimo procesą. ES vadovai paragino bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kad būtų išspręsta didėjančių maisto ir degalų kainų problema.

Liepa

1 d.

Pagal rotacijos principą Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Jos prioritetai yra energetika ir klimato kaita, migracijos politikos pakto parengimas, saugumas ir kova su terorizmu, žemės ūkis ir Lisabonos sutarties ateitis.

7-8 d.

Pasaulio šalių vadovai susirinko į Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikimą Tojake (Japonijoje). Aktyviai remiami Europos Sąjungos, jie patvirtino naują šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslą.

13 d.

Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime įsteigta nauja Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga. Bendrais projektais siekiama sustiprinti ES ir jos pietryčių kaimynių ryšius.

21 d.

Po 13 metų slapstymosi areštuotas buvęs Bosnijos serbų lyderis Radovanas Karadžičius. Jis perduotas Hagoje esančiam Tarptautiniam baudžiamajam tribunolui buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ), kuriame bus teisiamas.

Rugpjūtis

8 d.

Prasideda karinis Gruzijos ir Rusijos konfliktas. ES pirmininkaujanti Prancūzija padeda susitarti dėl paliaubų.

Rugsėjis

1 d.

ES šalių vadovai aukščiausiojo lygio susitikime apsvarstė karinį konfliktą Gruzijoje ir pasmerkė Rusijos „neproporcingą atsaką".

7 d.

Pasaulio ekonomiką ištiko sunki finansinė krizė. Padėties rimtumas paaiškėjo tuomet, kai JAV vyriausybė atskubėjo į pagalbą hipotekinių paskolų kompanijoms Fannie Mae ir Freddie Mac. Į sunkią padėtį pateko ir keli Europos bankai.

17 d.

Internete – Europos Parlamento televizijos kanalas: „Europarl TV" daugiau kaip 20 kalbų transliuojamos programos svarbiausiomis ir aktualiausiomis ES temomis. Programos pirmiausia skirtos politikams, lobistams ir studentams.

Spalis

15 d.

Pagrindinė Europos Vadovų Tarybos susitikimo tema – finansinė krizė. Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atskaitomumą, ES vadovai ragino pertvarkyti finansų sistemą, labiau ją prižiūrėti tarptautiniu mastu, įdiegti visuotinę išankstinio įspėjimo apie finansines krizes sistemą ir taikyti pasaulinio masto reguliavimo standartus.

22 d.

Catherine Ashton paskirta nauja už išorės prekybą atsakinga Komisijos nare. Ji pakeitė šias pareigas ėjusį Peterį Mandelsoną.

24 d.

Per septintąjį aukščiausiojo lygio Azijos ir ES susitikimą (ASEM7) paskelbta deklaracija dėl tvariosios plėtros.

Lapkritis

10 d.

Taryba pradėjo ES jungtinius karinius veiksmus didesniam laivybos saugumui prie Somalio krantų užtikrinti. Operacija „Atalanta“ pradėta dėl padažnėjusių piratų išpuolių.

14 d.

ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia diskutuota apie Gruziją, visos Europos saugumą ir tarptautinę finansų krizę.

16 d.

Įvyko Didžiojo dvidešimtuko susitikimas, kuriame aptarta pasaulinė finansų krizė. Vadovai susitarė vykdyti finansų rinkas stiprinančias reformas, imtis didesnio rizikos valdymo ir augančios ekonomikos bei besivystančioms šalims padėti gauti finansavimą ekonomikos nuosmukio laikotarpiu.

Gruodis

12 d.

Briuselio aukščiausiojo lygio susitikime pasiektas susitarimas dėl kovos su klimato kaita veiksmų, ekonomikos rėmimo ir atsako į finansų krizę. Susitarta dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo Airijoje plano.

12 d.

Šveicarija prisijungė prie Šengeno erdvės, kurioje žmonės gali keliauti iš vienos šalies į kitą netikrinami pasienyje. Siekiant užtikrinti priežiūrą, Šengeno erdvėje sustiprintas policijos bendradarbiavimas.

18 d.

Europos Parlamentas Sacharovo premiją paskyrė įkalintam Kinijos disidentui Hu Jia.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top