an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2008

Stair an Aontais Eorpaigh - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann an tSlóivéin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
Glacann an Chipir agus Málta an euro, rud a thugann ballraíocht limistéar an euro go 15 thír de chuid an AE agus go daonra de thart ar 320 milliún.

8

Seolann Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, Bliain Eorpach an Chomhphlé Idirchultúrtha 2008 i Ljubljana na Slóivéine.

28

Formheasann an AE seoladh oibríochta míleata in oirthear Shead agus i dtuaisceart Phoblacht na hAfraic Láir -- "EUFOR Tchad/RCA" laistigh de chreat an Bheartais Eorpaigh Slándála agus Cosanta (BESC), agus i gcomhréir le Rún Uimhir 1778 (2007) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

Feabhra

4

Ceapann Coiste Polaitiúil agus Slándála na Comhairle, Pieter Feith, mar Ionadaí Speisialta an AE don Chosaiv (ISAE).

5

Bronntar Duais Síochána Pharlaimint Aontaithe Leanaí an Domhain (CUPW) ar Javier SOLANA, Ardionadaí an Aontais Eorpaigh don Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES), as an méid atá déanta aige chun an tsíocháin agus tuiscint fhrithpháirteach a chothú.

7

Seolann Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Günter Verheugen, an Líonra Fiontar Eorpach, líonra nua cumhachtach Eorpach a thacóidh le fiontair.
Ceaptar Yves de Kermabon mar Cheann Mhisean EULEX sa Chosaiv.

12

Glacann Comhairle an Aontais Eorpaigh comhpháirtíocht aontachais athchóirithe leis an gCróit.

16

Bunaíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh Misean "Smacht Reachta" an Aontais Eorpaigh sa Chosaiv - "EULEX Kosovo".

Márta

1

Ainmnítear Androula Vassiliou, Uasal, chun teacht i gcomharbacht ar an Uasal Markos Kyprianou, ón gCipir, an coimisinéir atá ag éirí as.

6

Tionóltar Troika Aireachta AE-SAM sa Bhruiséil faoi Uachtaránacht an Uasal Dimitrij Rupel, Aire Gnóthaí Eachtracha na Slóivéine, i gcuideachta Condoleeza Rice, Uasal, Státrúnaí na Stát Aontaithe, an Uasal Javier Solana, Ardionadaí an AE don CBES (an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála), agus an Choimisinéara Benita Ferrero-Waldner.

11

Tionóltar an 12ú Comhairle um Chomhar idir an AE agus an Úcráin sa Bhruiséil.

12

Ceiliúrann Parlaimint na hEorpa comóradh caoga bliain de chéad chruinniú Chomhthionól Pharlaimint na hEorpa an 19 Márta 1958.

13-14

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge.

30

Tagann an comhaontú nua aeriompair ‘spéartha oscailte’ idir an AE agus na Stáit Aontaithe i bhfeidhm; féadfaidh aerlínte Eorpacha agus Meiriceánacha eitilt anois gan bhac ó phointe ar bith san AE go pointe ar bith sna Stáit Aontaithe, agus a mhalairt de dhóigh.

Aibreán

9

Ceaptar an coimisinéir nua sláinte, Androula Vassiliou, Uasal, tar éis dá comhghleacaí Cipireach, Markos Kyprianou, éirí as chun post a ghlacadh mar aire gnóthaí eachtracha i rialtas nua na Cipire.

15

Síníonn an AE agus Montainéagró comhaontú aontachais WTO déthaobhach.

23

Tionóltar an 17ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSeapáin i dTóiceo na Seapáine.

28

Tionóltar an 13ú Cruinniú Troika Aireachta ECOWAS-AE i Lucsamburg.

Bealtaine

16-17

Tionóltar an cúigiú cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus Meiriceá Laidineach agus tíortha sa Mhuir Chairib (AE-MLC) i Líoma, Peiriú.

17

Tionóltar cruinnithe mullaigh an tríú Troika CARIFORUM–AE, agus Troika Mercosur–AE i Líoma, Peiriú.
Tionóltar Cruinniú Troika Aireachta idir an Nigéir agus an AE i Liúibleána na Slóivéine.

26

Tionóltar an 18ú Comhchomhairle agus Cruinniú Aireachta den AE-CCM (Comhairle um Chomhar na Murascaille) sa Bhruiséil.

27

Tionóltar an 46ú Cruinniú den Chomhairle Comhlachais idir an AE agus an Tuirc sa Bhruiséil.
Tionóltar an 1ú Cruinniú Troika Aireachta idir an Rinn Verde agus an AE sa Bhruiséil.

28

Ceiliúrann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESC) an comóradh caoga bliain aige le seisiún speisialta iomlánach comórtha.

Meitheamh

12

I reifreann in Éirinn, vótálann 53.4% de na toghthóirí in aghaidh Chonradh Liospóin, a ceapadh chun institiúidí agus modhanna oibre an AE a líomhchóiriú.

14

Osclaítear na doirse isteach in 'Expo Zaragoza' taispeántas idirnáisiúnta trí mhí sa Spáinn. ‘Uisce agus forbairt inmharthana’ is téama dó agus ar na tarraingtí tá foirgneamh trédhearcach 80 méadar ar airde a ceapadh chun go bhféachfadh sé cosúil le braon uisce. Glacann breis is 100 tír páirt ann.

17

Molann an Coimisiún Eorpach straitéis 10 bpointe a ceapadh chun inimirce neamhdhleathach a laghdú. Féachann togra tionlacain leis an leibhéal céanna cosanta a bhronnadh ar iarrthóirí tearmainn is cuma cá háit san AE atá siad.

18

Formheasann Parlaimint na hEorpa Antonio Tajani mar choimisinéir Iompair an AE, ag teacht in áit Franco Frattini.

18-19

Pléann an Chomhairle Eorpach todhchaí Chonradh Liospóin agus cinneann sí dul ar aghaidh leis an bpróiseas daingniúcháin. Áitíonn ceannairí an AE comhar idirnáisiúnta a bheith ann chun déileáil le praghsanna bia agus breosla atá ag méadú.

Iúil

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta rothlaí ar Chomhairle an AE. Ar na tosaíochtaí tá: fuinneamh agus athrú aeráide; dréachtú comhshocraithe ar bheartas imirce; slándáil agus comhrac na sceimhlitheoireachta; talmhaíocht agus todhchaí Chonradh Liospóin.

7-8

Tagann ceannairí domhanda le chéile le haghaidh cruinniú mullaigh den G8 i Toyako na Seapáine. Le tacaíocht ghníomhach an AE formhuiníonn siad sprioc nua do laghduithe in astaíochtaí gás ceaptha teasa.

13

Seolann cruinniú mullaigh i bPáras aontas nua Meánmhara. Ceaptar comhthionscadail chun caidreamh a neartú idir an AE agus a chomharsana san oirdheisceart.

21

Gabhtar iarcheannaire na Seirbiach Bhoisniach, Radovan Karadzic, tar éis dó a bheith ar a choimeád ar feadh 13 bliana. Cuirtear é chun a thrialach ag an mBinse Coiriúil Idirnáisiúnta don iar-Iúgslaiv ag an Háig.

Lúnasa

8

Briseann coimhlint mhíleata amach idir an tSeoirsia agus an Rúis. Cabhraíonn uachtaránacht an AE chun sos cogaidh a idirbheartú.

Meán Fómhair

1

Tagann ceannairí an AE le chéile ag cruinniú mullaigh chun an troid sa tSeoirsia a phlé agus 'frithghníomh díréireach' na Rúise a cháineadh.

7

Tarlaíonn géarchéim mhór airgeadais i ngeilleagar an domhain. Leagtar béim ar thromaíocht na staide nuair a ghníomhaíonn rialtas SAM chun iasachtaithe morgáiste Fannie Mae agus Freddie Mac a tharrtháil. Tá deacrachtaí le sárú ag roinnt banc Eorpach chomh maith.

17

Seolann Parlaimint na hEorpa seirbhís Gréasán-teilifíse: 'Europarl TV' ar a bhfuil cláir i níos mó ná 20 teanga ar na saincheisteanna is mó agus ar na scéalta is déanaí a bhfuil tionchar acu ar an AE.

Deireadh Fómhair

15

Is í an ghéarchéim airgeadais an príomhábhar cainte ag an gComhairle Eorpach. Glaonn ceannairí an AE ar leasú ó bhonn ar an gcóras airgeadais, lena n-áirítear tuilleadh maoirsithe idirnáisiúnta, córas domhanda ‘luathrabhaidh’ agus caighdeáin rialacháin ar fud an domhain chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú.

22

Deimhnítear Catherine Ashton mar an gcoimisinéir nua do Thrádáil Sheachtrach, i gcomharbacht ar Peter Mandelson.

24

Tá torthaí éagsúla ar an seachtú cruinniú idir an Áise agus an AE (ASEM7), agus ceann díobh ná dearbhú ar fhorbairt inbhuanaithe.

Samhain

10

Seolann an Chomhairle comhghníomhaíocht mhíleata de chuid an AE chun slándáil muirí a fheabhsú amach ó chósta na Somáile. Frithghníomh is ea Oibríocht Atlanta ar an méadú ar líon na n-ionsaithe atá á ndéanamh ag foghlaithe mara ar shoithigh.

14

Díríonn an comhphlé ag an gcruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis ar an tSeoirsia, ar shlándáil pan-Eorpach agus ar an ngéarchéim idirnáisiúnta airgeadais.

16

Tionóltar cruinniú den G20 chun an ghéarchéim dhomhanda airgeadais a phlé. Comhaontaíonn na ceannairí athchóirithe a dhéanamh a neartóidh na margaí airgeadais, a thabharfaidh breis bainistíochta rioscaí isteach, agus a chabhróidh le tíortha atá i mbéal forbartha agus atá ag teacht chun cinn airgeadas a fháil le linn an choir chun donais eacnamaíoch.

Nollaig

12

Cruinniú mullaigh na Bruiséile – tagtar ar chomhaontú maidir le gníomhaíocht aeráide, tacaíocht don gheilleagar agus freagairt ar an ngéarchéim airgeadais. Comhaontaítear plean le gur féidir le hÉirinn conradh Liospóin a dhaingniú.

12

Cuireann an AE fáilte roimh an Eilvéis go 'limistéar Schengen', a cheadaíonn do dhaoine taisteal a dhéanamh idir tíortha gan dul faoi seiceálacha teorann agus a mhéadaíonn ar chomhar idir phóilíní.

18

Bronntar duais Sakharov Pharlaimint na hEorpa ar an easaontach Síneach Hu Jia, atá i bpríosún.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin
Back to top