Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2008

Euroopan unionin historia - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Tammikuu

1

Sloveniasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Euro otetaan käyttöön Kyproksella ja Maltalla. Euroalue kattaa nyt 15 maata ja lähes 320 miljoonaa ihmistä.

8

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnistää Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 Ljubljanassa, Sloveniassa.

28

EU hyväksyy EUFOR TCHAD/RCA -sotilasoperaation käynnistämisen Itä-Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallan koillisosassa. Päätös tehdään Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) puitteissa ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1778 (2007) mukaisesti.

Helmikuu

4

Neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea nimittää Pieter Feithin Euroopan unionin erityisedustajaksi Kosovoon.

5

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkeana edustajana toimiva Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Javier Solana saa Maailman lasten parlamentin (CUPW) rauhanpalkinnon työstään rauhan ja kansojen välisen yhteisymmärryksen edistämiseksi.

7

Euroopan komission varapuheenjohtaja Günter Verheugen käynnistää Enterprise Europe Network -verkoston, joka on yrityksille tarkoitettu eurooppalainen tukiverkosto. Yves de Kermabon nimitetään EU:n oikeusvaltio-operaation EULEX Kosovon johtajaksi.

12

Euroopan unionin neuvosto hyväksyy tarkistetun liittymiskumppanuuden Kroatian kanssa.

16

EU:n neuvosto perustaa Kosovoon Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation EULEX Kosovon.

Maaliskuu

1

Kyproslainen Androulla Vassiliou nimitetään komissaariksi Markos Kyprianoun seuraajana.

6

EU:n ja USA:n ministeritason troikan kokous pidetään Brysselissä Slovenian ulkoministerin Dimitrij Rupelin johdolla. Yhdysvaltoja edustaa ulkoministeri Condoleezza Rice ja EU:ta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana sekä ulkosuhteista vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner.

11

EU–Ukraina-yhteistyöneuvoston 12. kokous pidetään Brysselissä.

12

Euroopan parlamentti juhlistaa 50-vuotista toimintaansa. Sen edeltäjä Euroopan parlamentaarinen kokous piti järjestäytymisistuntonsa 19.3.1958.

13-14

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä.

30

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen uusi Open Skies -sopimus tulee voimaan. Lentoliikennesopimuksen ansiosta eurooppalaiset ja amerikkalaiset lentoyhtiöt saavat ensimmäistä kertaa lentää rajoituksetta mistä tahansa kohteesta EU:ssa mihin tahansa kohteeseen Yhdysvalloissa.

Huhtikuu

9

Uudeksi terveyskomissaariksi nimitetään kyproslainen Androulla Vassilou. Hän seuraa tehtävässä Markos Kyprianoua, joka siirtyi Kyproksen uuden hallituksen ulkoasiainministeriksi.

15

EU ja Montenegro allekirjoittavat kahdenvälisen WTO:hon liittymistä koskevan sopimuksen.

23

EU:n ja Japanin välinen 17. huippukokous pidetään Tokiossa, Japanissa.

28

Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön ECOWASin ja EU:n ministeritroikan 13. kokous pidetään Luxemburgissa.

Toukokuu

16-17

EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen viides huippukokous pidetään Limassa Perussa.

17

CARIFORUMin ja EU-troikan sekä Mercosurin ja EU-troikan huippukokoukset pidetään Limassa Perussa. Nigerian ja EU:n ministeritroikan kokous pidetään Ljubljanassa Sloveniassa.

26

EU:n ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston yhteisneuvoston istunto ja ministerikokous pidetään Brysselissä.

27

EY:n ja Turkin assosiaationeuvoston 46. kokous pidetään Brysselissä. Kap Verden ja EU:n ministeritroikan ensimmäinen kokous pidetään Brysselissä.

Kesäkuu

12

53,4 % irlantilaisista hylkää kansanäänestyksessä Lissabonin sopimuksen, jonka tarkoituksena on tehostaa EU:n toimielinten toimintaa ja työmenetelmiä.

14

Expo Zaragoza -maailmannäyttely avataan Espanjassa. Kolme kuukautta kestävän näyttelyn teemana on vesi ja kestävä kehitys. Yksi näyttelyn tunnusmerkeistä on vesipisaraa muistuttava 80-metrinen vesitorni. Näyttelyyn osallistuu yli sata maata.

17

Euroopan komissio esittelee 10-kohtaisen strategian laittoman maahanmuuton vähentämiseksi. Siihen liittyvässä ehdotuksessa turvapaikanhakijoille pyritään takaamaan samantasoinen suojelu kaikkialla EU:ssa.

18

Euroopan parlamentti hyväksyy Antonio Tajanin liikennekomissaariksi Franco Frattinin tilalle.

18-19

Eurooppa-neuvosto keskustelee Lissabonin sopimuksen tulevaisuudesta ja päättää jatkaa sopimuksen ratifiointiprosessia. EU-johtajat kehottavat tiivistämään kansainvälistä yhteistyötä elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnannousun vaikutusten lieventämiseksi.

Heinäkuu

1

Alkaa Ranskan kausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana. Kauden keskeisiä aiheita ovat energia ja ilmastonmuutos, maahanmuuttopolitiikkaa koskevan sopimuksen luonnostelu, turvallisuus ja terrorismin torjunta, maatalous ja Lissabonin sopimuksen tulevaisuus.

7-8

Maailman johtajat tapaavat G8-huippukokouksessa Toyakossa Japanissa. He sopivat uudesta tavoitteesta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, mitä EU on aktiivisesti kannattanut.

13

Pariisin huippukokouksessa perustetaan uusi Välimeren unioni. Yhteishankkeilla pyritään lujittamaan EU:n ja sen kaakkoisten naapurien välisiä suhteita.

21

Entinen Bosnian serbijohtaja Radovan Karadzic pidätetään 13 pakovuoden jälkeen. Hänet lähetetään Haagissa toimivan entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) eteen.

Elokuu

8

Georgian ja Venäjän välillä puhkeaa sotilaallinen konflikti. EU:n puheenjohtajavaltio avustaa tulitaukoneuvotteluissa.

Syyskuu

1

EU-johtajat kokoontuvat huippukokoukseen Georgian sotilaallisen konfliktin johdosta ja tuomitsevat Venäjän "suhteettoman reaktion".

7

Maailmantalous joutuu vaikeaan kriisiin. Ongelmat ovat niin vakavia, että Yhdysvaltain liittovaltion hallitus ryhtyy toimiin Fannie Mae- ja Freddie Mac -asuntoluottoyhtiöiden pelastamiseksi. Myös monet eurooppalaiset pankit joutuvat vaikeuksiin.

17

Euroopan parlamentti käynnistää verkkosivuillaan Europarl TV -palvelun. Sen kautta lähetetään ohjelmaa ajankohtaisista EU:hun liittyvistä aiheista yli 20 kielellä. Lähetysten kohderyhmänä ovat poliittiset päättäjät, edunvalvojat, opiskelijat ja muut EU-asioista kiinnostuneet.

Lokakuu

15

Eurooppa-neuvoston kokouksen tärkein aihe on finanssikriisi. EU-johtajat vaativat rahoitusjärjestelmän uudistamista, muun muassa kansainvälisen valvonnan lisäämistä, maailmanlaajuisia sääntelystandardeja ja rahoituskriisien ennakkovaroitusjärjestelmän perustamista. Tavoitteena on lisätä finanssialan avoimuutta ja vastuullisuutta.

22

Catherine Ashtonin nimitys uudeksi kauppapolitiikasta vastaavaksi komissaariksi varmistuu. Hän seuraa tehtävässä Peter Mandelsonia.

24

Seitsemännessä Aasian ja Euroopan maiden ASEM7-huippukokouksessa muun muassa annetaan kestävää kehitystä koskeva julistus.

Marraskuu

10

Neuvosto käynnistää EU:n yhteisen sotilaallisen toimen Somalian rannikkovesien turvallisuuden parantamiseksi. Operaatio Atalanta on vastaus merirosvojen lisääntyneisiin hyökkäyksiin kyseisellä merialueella liikkuvia aluksia vastaan.

14

EU:n ja Venäjän huippukokouksessa keskustellaan erityisesti Georgian tilanteesta, yleiseurooppalaisesta turvallisuudesta ja kansainvälisestä finanssikriisistä.

16

G20-maiden kokouksessa keskustellaan maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. Johtajat sopivat uudistuksista, joilla vahvistetaan rahoitusmarkkinoita, tehostetaan riskienhallintaa ja autetaan nopeasti kehittyvän talouden maita ja kehitysmaita rahoituksen saannissa taantuman aikana.

Joulukuu

12

Brysselin huippukokouskokouksessa sovitaan ilmastotoimista, EU:n talouden elvytystuesta ja finanssikriisin torjuntatoimista. Kokouksessa päästään myös sopimukseen suunnitelmasta, jonka avulla Irlanti voisi ratifioida Lissabonin sopimuksen.

12

Lissabonin sopimus allekirjoitetaan São Jerónimon luostarissa.

Sveitsi liittyy Schengen-alueeseen, jolla henkilöt voivat matkustaa maasta toiseen ilman rajatarkastuksia. Valvonnan varmistamiseksi Schengen-alueella on tehostettu poliisiyhteistyötä.

18

Euroopan parlamentin Saharov-palkinto myönnetään vangitulle kiinalaiselle toisinajattelijalle Hu Jialle.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top