Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2008

Euroopa Liidu ajalugu - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Sloveenia. Küpros ja Malta võtavad kasutusele euro, mille tulemusena laieneb euroala 15 ELi liikmesriigini ja selle elanikkond 320 miljonini.

8

Kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta 2008 avab Sloveenias Ljubljanas komisjoni president José Manuel Barroso.

28

EL kiidab heaks sõjalise operatsiooni käivitamise Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdepiirkonnas (EUFOR TCHAD/RCA). Operatsioon viiakse läbi Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ning kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1778 (2007).

Veebruar

4

Nõukogu poliitika- ja julgeolekukomitee nimetab Pieter Feithi ELi eriesindajaks Kosovos.

5

Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier SOLANA saab ülemaailmselt lasteparlamentide ühenduselt rahu ja vastastikuse mõistmise edendamise eest rahupreemia.

7

Euroopa Komisjoni asepresident Günter Verheugen käivitab võrgustiku Enterprise Europe Network, mis on uus ja tõhus Euroopa ettevõtluse tugivõrgustik. Yves de Kermabon nimetatakse Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) juhatajaks Kosovos.

12

Euroopa Liidu Nõukogu kiidab heaks läbivaadatud ühinemispartnerluse Horvaatiaga.

16

Euroopa Liidu Nõukogu kehtestab Kosovos Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX Kosovo).

Märts

1

Androulla Vassiliou nimetatakse ametisse lahkuva Küprose voliniku Markos Kyprianou asemel.

6

ELi-USA ministrite kolmikkohtumine Brüsselis Sloveenia välisministri Dimitrij Rupeli eesistumisel. Kohtumisel osalevad USA riigisekretär Condoleezza Rice, ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solanaja volinik Benita Ferrero-Waldner.

11

ELi-Ukraina koostöönõukogu 12. kohtumine Brüsselis.

12

Euroopa Parlament tähistab 19. märtsil 1958 toimunud Euroopa Parlamentaarse Assamblee esimese istungi 50. aastapäeva.

13-14

Euroopa Ülemkogu Brüsselis Belgias.

30

Jõustub uus ELi-USA lennutranspordi leping „Avatud taevas". Euroopa ja Ameerika lennuettevõtjad võivad nüüd piiranguteta lennata mis tahes ELi lennujaamast mis tahes USA lennujaama ja vastupidi.

Aprill

9

Uue tervishoiuvoliniku Androulla Vassiliou ametissenimetamine. Küproselt pärit Androulla Vassiliou võtab portfelli üle Markos Kyprianoult, kes nimetati Küprose uue valitsuse välisministriks.

15

EL ja Montenegro kirjutavad alla kahepoolsele WTOga liitumise lepingule.

23

Seitsmeteistkümnes ELi-Jaapani tippkohtumine Tokyos, Jaapanis.

28

Kolmeteistkümnes ECOWASi-ELi ministrite kolmikkohtumine toimub Luxembourgis.

Mai

16-17

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna viies tippkohtumine Peruus Limas.

17

CARIFORUMi riikide-ELi kolmiku ja Mercosuri riikide-ELi kolmiku kolmandad tippkohtumised Peruus Limas. Nigeeria-ELi ministrite kolmiku kohtumine Sloveenias Ljubljanas.

26

18. ELi-Pärsia lahe koostöönõukogu ühisnõukogu ja ministrite kohtumine Brüsselis.

27

46. EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu istung Brüsselis. Esimene Roheneemesaarte-ELi ministrite kolmiku kohtumine Brüsselis.

Juuni

12

53,4% Iiri valijatest hääletab rahvahääletusel Lissaboni lepingu vastu. Lepingu eesmärk on tõhustada ELi institutsioonide toimimist ja töömeetodeid.

14

Hispaanias avatakse maailmanäitus Expo Zaragoza. Kolm kuud kestva näituse teema on vesi ja säästev areng ning üks näituse vaatamisväärsustest ongi 80 meetri kõrgune veepiiska meenutav läbipaistev hoone. Näitusel osaleb üle 100 riigi.

17

Euroopa Komisjon esitab 10 punktist koosneva strateegia ebaseadusliku sisserände vähendamiseks. Sellega kaasneva ettepaneku eesmärk on pakkuda varjupaigataotlejatele ühesugust kaitset kõikjal ELis.

18

Euroopa Parlament kinnitab ELi transpordivolinikuks Antonio Tajani, kes vahetab välja senise voliniku Franco Frattini.

18-19

Euroopa Ülemkogul arutatakse Lissaboni lepingu tulevikku ning otsustatakse ratifitseerimisprotsessi jätkata. ELi juhid kutsuvad üles rahvusvahelisele koostööle tõusvate toidu- ja kütusehindade mõju leevendamiseks.

Juuli

1

Prantsusmaa võtab üle ELi Nõukogu eesistuja kohustused. Prioriteetideks on: energeetika ja kliimamuutus; Euroopa rändepoliitika pakti väljatöötamine; julgeolek ja terrorismivastane võitlus; põllumajandus ning Lissaboni lepingu tulevik.

7-8

G8 riigijuhtide  tippkohtumine Toyakos, Jaapanis. ELi aktiivsel toetusel kinnitavad nad uued eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel.

13

Pariisi tippkohtumisel esitletakse uut Vahemere Liitu. Ühisprojektide abil püütakse tugevdada suhteid ELi ja tema kagunaabrite vahel.

21

Bosnia serblaste endine liider Radovan Karadzic vahistatakse pärast 13 aasta pikkust põgenemist. Tema üle mõistetakse kohut endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelises kriminaalkohtus (EJRK) Haagis.

August

8

Gruusia ja Venemaa vahel puhkeb sõjaline konflikt. ELi eesistuja aitab pidada relvarahu käsitlevaid läbirääkimisi.

September

1

ELi juhid osalevad tippkohtumisel, et arutada Gruusia sõjalist konflikti ja mõista hukka Venemaa ebaproportsionaalne reageering.

7

Maailma majandust tabab suur finantskriis. Olukorra tõsidusest annab märku asjaolu, et USA valitsus sekkub hüpoteeklaenuandjate Fannie Mae ja Freddie Mac abistamiseks. Ka mitmed Euroopa pangad on raskustes.

17

Euroopa Parlament käivitab veebitelevisiooni: Europarl TV pakub enam kui 20 keeles saateid ELi käsitlevate tähtsate küsimuste ja viimaste uudiste kohta. Vaatajaskonnaks on eeldatavasti poliitikud, lobistid ja üliõpilased.

Oktoober

15

Euroopa Ülemkogu kohtumisel on peateemaks finantskriis. ELi juhid kutsuvad üles finantssüsteemi läbivaatamisele, sealhulgas laialdasemale rahvusvahelisele järelevalvele, üleilmse varajase hoiatamise süsteemi loomisele kriiside jaoks ning üleilmsete reguleerivate standardite kehtestamisele, et tagada läbipaistvus ja vastutus.

22

Catherine Ashton kinnitatakse uueks Euroopa Komisjoni väliskaubandusvolinikuks. Ta asendab Peter Mandelsoni.

24

Seitsmenda Aasia–ELi tippkohtumise (ASEM7) tulemuseks on muu hulgas ka säästva arengu deklaratsioon.

November

10

Nõukogu käivitab ELi sõjalise ühistegevuse meresõidu julgeoleku paremaks tagamiseks Somaalia rannikul. Operatsioon Atalanta on vastuseks piraatide poolt laevade vastu ette võetud sagenevatele rünnakutele.

14

ELi-Venemaa tippkohtumisel keskendutakse Gruusia, üleeuroopalise julgeoleku ja rahvusvahelise finantskriisi teemadele.

16

Toimub G-20 kohtumine ülemaailmse finantskriisi käsitamiseks. Riigijuhid lepivad kokku reformide rakendamises, mis tugevdavad finantsturge, kasutavad rohkem riskijuhtimist ning aitavad arengumaadel majanduslanguse tingimustes raha saada.

Detsember

12

Brüsseli tippkohtumine – saavutatakse kokkulepped, mis käsitlevad meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks, majanduse toetamist ning finantskriisile reageerimist. Lepitakse kokku kavas, mis käsitleb Lissaboni lepingu ratifitseerimist Iirimaa poolt.

12

Šveits ühineb ELi Schengeni alaga, mis võimaldab inimestel piirkontrollideta riigist riiki reisida. Samal ajal on eesmärgiks ka tõhusam politseikoostöö.

18

Euroopa Parlamendi Sahharovi auhind antakse vangistatud Hiina teisitimõtlejale Hu Jia'le.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top