Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2008

Den Europæiske Unions historie - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Slovenien overtager EU-formandskabet. Cypern og Malta indfører euroen. Dermed omfatter euroområdet 15 EU-lande med en samlet befolkning på omkring 320 millioner.

8

Kommissionens formand José Manuel Barroso giver startskuddet til Det europæiske år for interkulturel dialog 2008 i Ljubljana, Slovenien.

28

EU godkender militæroperation i det østlige Tchad og den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik – "EUFOR Tchad/RCA" – inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik og i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007).

Februar

4

Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udnævner Pieter Feith til EU's særlige repræsentant i Kosovo.

5

EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), Javier Solana, får fredspris af Children's United Parliament of the World (CUPW) for sin indsats for at fremme fred og gensidig forståelse.

7

Næstformand i Europa-Kommissionen, Günter Verheugen, har lanceret "Enterprise Europe Network" - et nyt og stærkt europæisk støttenetværk for virksomheder. Yves de Kermabon udnævnes til chef for EU's retsstatsmission i Kosovo, EULEX Kosovo.

12

Rådet vedtager et revideret tiltrædelsespartnerskab med Kroatien.

16

Rådet opretter EU's retsstatsmission i Kosovo - "EULEX Kosovo".

Marts

1

Androulla Vassiliou udnævnt som efterfølger for Cyperns afgående EU-kommissær Markos Kyprianou.

6

Ministertrojkamøde mellem EU og USA holdes i Bruxelles med Sloveniens udenrigsminister, Dimitrij Rupel, som formand og med deltagelse af USA's udenrigsminister, Condoleezza Rice, EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Javier Solana, og EU-kommissær Benita Ferrero-Waldner.

11

Samarbejdsrådet EU-Ukraine mødes for 12. gang i Bruxelles.

12

Europa-Parlamentet fejrer 50-året for det første møde i Den Europæiske Parlamentariske Forsamling den 19. marts 1958.

13-14

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles.

30

Den nye lufttransportaftale, "Open Skies", mellem EU og USA træder i kraft. Nu kan europæiske og amerikanske luftfartselskaber flyve uden restriktioner fra alle lufthavne i EU til alle lufthavne i USA og omvendt.

April

9

Androulla Vassiliou udnævnes til sundhedskommissær i stedet for Cyperns afgående EU-kommissær Markos Kyprianou, som nu er udenrigsminister i Cyperns nye regering.

15

EU og Montenegro underskriver bilateral WTO-tiltrædelsesaftale.

23

Det 17. EU-Japan topmøde holdes i Tokyo i Japan.

28

Det 13. ministertrojkamøde mellem Ecowas og EU holdes i Luxembourg.

Maj

16-17

Det 5. topmøde mellem EU, Latinamerika og Caribien (EU-LAC) holdes i Lima i Peru.

17

EU-trojkaens 3. topmøde med Cariforumlandene og EU-trojkaens topmøde med Mercosur holdes i Lima i Peru. Ministertrojkamøde mellem Nigeria og EU holdes i Ljubljana i Slovenien.

26

Det 18. fælles råds- og ministermøde mellem Golfens Samarbejdsråd (GCC) og EU holdes Bruxelles.

27

Det 46. møde i Associeringsrådet EF-Tyrkiet holdes i Bruxelles. Det 1. ministertrojkamøde mellem Kap Verde og EU holdes i Bruxelles.

Juni

12

Til den irske folkeafstemning sagde 53,4 % af vælgerne nej til Lissabontraktaten, som skal gøre EU's institutioner og arbejdsgange mere effektive.

14

Dørene åbner for "Expo Zaragoza"-udstillingen i Spanien. Udstillingen, der løber i tre måneder, har "vand og bæredygtig udvikling" som tema. Der er forskellige attraktioner, bl.a. en 80 m høj gennemsigtig bygning, der er designet som en vanddråbe. Over 100 lande deltager på udstillingen.

17

Europa-Kommissionen foreslår ny strategi med ti fælles principper for at begrænse den ulovlige indvandring i EU. Forslaget ledsages af et andet forslag, der skal give asylansøgere den samme beskyttelse overalt i EU.

18

Europa-Parlamentet godkender Antonio Tajani som EU's transportkommissær. Han erstatter Franco Frattini.

18-19

EU's ledere diskuterer Lissabontraktatens fremtid på EU-topmødet og beslutter at fortsætte ratificeringsprocessen. De opfordrer til internationalt samarbejde for at tackle de stigende fødevare- og oliepriser.

Juli

1

Frankrig overtager formandskabet for EU. Man vil bl.a. fokusere på energi og klimaændringer, udarbejdelse af en pagt om indvandringspolitik, sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme, landbrug og fremtiden for Lissabontraktaten.

7-8

Verdens ledere holder G8-topmøde i Toyako i Japan. Med EU's aktive støtte bliver de enige om et nyt mål for reduktion af udslippet af drivhusgasser.

13

På et topmøde i Paris lanceres en ny Middelhavsunion. Fælles projekter skal styrke forbindelserne mellem EU og dets sydøstlige naboer.

21

Den tidligere bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzic arresteres efter 13 år på flugt. Han overføres til Haag, hvor han vil blive retsforfulgt ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY).

August

8

Militær konflikt bryder ud mellem Georgien og Rusland. EU-formandskabet er med til at forhandle en våbenhvile på plads.

September

1

EU's ledere mødes for at diskutere kamphandlingerne i Georgien og fordømmer Ruslands "overreaktion".

7

En større finanskrise rammer verdensøkonomien. Situationens alvor bliver sat i relief, da den amerikanske regering træder til med en redningsplan for de to realkreditinstitutter Fannie Mae og Freddie Mac. Adskillige europæiske banker kommer også i vanskeligheder.

17

Europa-Parlamentet lancerer en tv-kanal på internettet. "Europarl TV" tilbyder programmer på over 20 sprog om de store emner og de seneste nyheder med betydning for EU. Målgruppen er bl.a. politiske aktører, lobbyister og studerende.

Oktober

15

Finanskrisen dominerer EU's topmøde. EU's ledere opfordrer til reform af finanssystemet, bl.a. mere internationalt tilsyn, et globalt "krisevarslingssystem" og reguleringsstandarder på verdensplan, så man kan sikre åbenhed og ansvarlighed.

22

Catherine Ashton godkendes som ny handelskommissær. Hun afløser Peter Mandelson.

24

Det syvende møde mellem Asien og EU (ASEM7) fører bl.a. til en erklæring om bæredygtig udvikling.

November

10

Rådet iværksætter en fælles EU-militæraktion for at forbedre sikkerheden til søs langs Somalias kyst. Operation Atalanta er en reaktion på det stigende antal piratangreb i området.

14

På topmødet mellem EU og Rusland handler drøftelserne især om Georgien, sikkerheden i Europa og den internationale finanskrise.

16

Den globale finanskrise drøftes på et G20-møde. Lederne for de 20 største økonomier i verden enes om at gennemføre reformer, der skal styrke finansmarkederne, forbedre risikostyringen og hjælpe de nyindustrialiserede lande og udviklingslandene med at få adgang til finansiering under den økonomiske afmatning.

December

12

Topmøde i Bruxelles – enighed om initiativer på klimaområdet, støtte til økonomien og udspil på finanskrisen. Aftale om plan, så Irland kan godkende Lissabontraktaten.

12

EU byder Schweiz velkommen til Schengenområdet, som gør det muligt at rejse rundt i forskellige lande uden grænsekontrol, samtidig med at politiet kan arbejde tættere sammen.

18

Europa-Parlamentets Sakharovpris går til den fængslede kinesiske systemkritiker Hu Jia.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top