Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2008

Dějiny Evropské unie - 2008


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Slovinsko přebírá předsednictví v Radě Evropské unie. Kypr a Malta přijímají euro, čímž se eurozóna rozšiřuje na 15 zemí EU s přibližně 320 miliony obyvatel.

8

Předseda Komise José Manuel Barroso zahajuje ve slovinské Lublani Evropský rok mezikulturního dialogu 2008.

28

EU schvaluje zahájení vojenské operace na východě Čadu a na severovýchodě Středoafrické republiky nazvané „EUFOR Tchad/RCA", která se uskuteční v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1778 z roku 2007.

Únor

4.

Pieter Feith je Politickým a bezpečnostním výborem Rady jmenován zvláštním zástupcem EU pro Kosovo.

5.

Předseda Komise José Manuel Barroso a slovinský premiér a zároveň současný předseda Rady Evropské unie Janez Janša zahajují ve slovinské Ljubljaně Evropský rok mezikulturního dialogu.

7.

Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen zahajuje provoz nové evropské sítě na podporu podnikání – Enterprise Europe Network. Yves de Kermabon je jmenován vedoucím mise EULEX Kosovo.

12.

Rada Evropské unie přijímá rozhodnutí o revidovaném přístupovém partnerství s Chorvatskem.

16.

Rada Evropské unie rozhoduje o zřízení mise Evropské unie na podporu právního státu v Kosovu – „EULEX Kosovo".

Březen

1.

Je jmenována nová kyperská komisařka Androulla Vassiliou, která nahrazuje komisaře Markose Kyprianoua.

6.

V Bruselu se koná setkání ministerské „trojky" EU a USA, jemuž předsedá slovinský ministr zahraničních věcí Dimitrij Rupel a kterého se dále účastní ministryně zahraničních věcí USA Condoleezza Riceová, vysoký představitel pro SZBP Javier Solana a komisařka Benita Ferrero-Waldnerová.

11.

V Bruselu se koná 12. zasedání Rady pro spolupráci mezi EU a Ukrajinou.

12.

Evropský parlament slaví 50. výročí prvního zasedání Evropského parlamentního shromáždění, které proběhlo 19. března 1958.

13-14.

V Bruselu zasedá Evropská rada.

30.

Vstupuje v platnost nová dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě (tzv. „dohoda o otevřeném nebi"), podle které mohou nyní americké letecké společnosti létat bez omezení z jakéhokoli místa v EU do jakéhokoli místa v USA a zpět, přičemž stejná práva získávají i letecké společnosti z EU.

Duben

9.

Do funkce komisaře pro zdraví, jež byla uvolněna po rezignaci Markose Kyprianoua, který se stal ministrem zahraniční v nové kyperské vládě, je jmenována Androulla Vassiliou.

15.

EU a Černá Hora podepisují dvoustrannou dohodu o přistoupení k Světové obchodní organizaci (WTO).

23.

V Tokiu se koná 17. summit EU-Japonsko.

28.

V Lucemburku se koná 13. zasedání ministerské trojky ECOWAS–EU.

Květen

16-17

V Limě (Peru) se koná pátý summit Evropské unie a latinskoamerických a karibských zemí (EU-LAC).

17

V peruánské Limě se konájí třetí summit CARIFORUM – ministerská trojka EU a summit Mercosur – ministerská trojka EU. Ve slovinské Lublani se scházejí představitelé Nigérie a ministerská trojka EU.

26

V Bruselu probíhá 18. zasedání Smíšené rady EU a Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC) a setkání ministrů.

27

V Bruselu se koná 46. zasedání Rady přidružení ES – Turecko. V Bruselu probíhá první setkání představitelů Kapverd a ministerské trojky EU.

Červen

12

V irském referendu hlasuje 53,4 % voličů proti Lisabonské smlouvě, která má zjednodušit fungování a pracovní postupy institucí EU.

14

Je zahájena tříměsíční světová výstava „Expo Zaragoza" ve Španělsku. Tématem je „voda a udržitelný rozvoj" a jednou z hlavních atrakcí výstavy je 80metrová průhledná budova postavená ve tvaru kapky vody. Expa se účastní více než 100 zemí světa.

17

Evropská komise navrhuje 10bodovou strategii na snížení nelegálního přistěhovalectví. Doprovodný návrh má poskytnout žadatelům o azyl stejnou úroveň ochrany ve všech členských státech EU.

18

Evropský parlament schvaluje nového komisaře pro dopravu Antonia Tajaniho jako nástupce po Francu Frattinim.

18-19

Evropská rada diskutuje o budoucnosti Lisabonské smlouvy a rozhoduje pokračovat v ratifikačním procesu. Vedoucí představitelé zemí EU nabádají k mezinárodní spolupráci ohledně rostoucích cen potravin a paliv.

Červenec

1

Francie se ujímá předsednictví v Radě EU. Jejími prioritami jsou: energetika a změna klimatu; návrh paktu o přistěhovalecké politice; bezpečnost a boj proti terorismu; zemědělství a budoucnost Lisabonské smlouvy.

7-8

Vedoucí představitelé G8 se setkávají na summitu v japonském Toyaku. Za aktivní podpory EU přijímají nový cíl na snížení emisí skleníkových plynů.

13

Na summitu v Paříži je vytvořena nová Středomořská unie. Společné projekty mají posílit vztahy mezi EU a jejími jihovýchodními sousedy.

21

Bývalý bosenskosrbský prezident Radovan Karadžić je po 13 letech na útěku zatčen a postaven před Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu.

Srpen

8

Vypuká vojenský konflikt mezi Gruzií a Ruskem. Předsednictví EU pomáhá vyjednat příměří.

Září

1

Vedoucí představitelé EU jednají na summitu o násilných střetech v Gruzii a odsuzují „nepřiměřenou reakci" Ruska.

7

Světovou ekonomikou otřásá finanční krize. Vážnost situace dokládá zásah americké vlády, která poskytuje finanční podporu hypotečním úvěrovým institucím Fannie Mae a Freddie Mac. Do potíží se dostává i několik evropských bank.

17

Evropský parlament zahajuje vysílání vlastní internetové televize „Europarl TV", která nabízí pořady o důležitých tématech ve více než 20 jazycích a čerstvé zprávy týkající se EU. Cílovými skupinami diváků jsou politici, lobbisté a studenti.

Říjen

15

Finanční krize je hlavním tématem zasedání Evropské rady. Vedoucí představitelé EU požadují reformu finančního systému, včetně silnějšího mezinárodního dohledu, zavedení celosvětového systému včasného varování pro případ další krize a globálních norem pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti.

22

Catherine Ashtonová je jmenována novou komisařkou pro zahraniční obchod. Nahrazuje tak v této funkci Petera Mandelsona.

24

Je přijata Deklarace o udržitelném rozvoji jako jeden z výsledků sedmého společného zasedání zástupců Asie a EU (ASEM7).

Listopad

10

Rada zahajuje společnou vojenskou akci EU na zlepšení bezpečnosti lodí u somálského pobřeží. Operace Atalanta je důsledkem zvýšeného počtu útoků pirátů na plavidla v této oblasti.

14

Diskuze na summitu EU-Rusko se zaměřují na Gruzii, celoevropskou bezpečnost a na mezinárodní finanční krizi.

16

Koná se setkání G-20, na kterém se diskutuje o celosvětové finanční krizi. Vedoucí představitelé nejvyspělejších zemí světa se dohodli na reformách, jež posílí finanční trhy, zlepší řízení rizik a pomohou rozvojovým zemím během hospodářského poklesu získat přístup k finančním prostředkům.

Prosinec

12

Na summitu v Bruselu je dosaženo dohody ohledně kroků k řešení otázek klimatu, posílení ekonomiky a odezvy na finanční krizi. Je schválen plán směřující k ratifikaci Lisabonské smlouvy Irskem.

12

Švýcarsko se stává součástí schengenského prostoru, v rámci kterého mohou lidé cestovat bez hraničních kontrol a jenž posiluje policejní spolupráci.

18

Evropský parlament uděluje Sacharovovu cenu. Dostal ji uvězněný čínský disident Chu Ťia.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top