Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2007

Europeiska unionens historia - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

I och med anslutningen av Rumänien och Bulgarien den 1 januari 2007 fullbordades den femte utvidgningen av EU som inleddes i maj 2004. Därmed har EU 27 medlemsländer och en sammanlagd befolkning på 492,8 miljoner invånare. Europeiska unionens råd utnämner Meglena Kuneva (Bulgarien) och Leonard Orban (Rumänien) till ledamöter av Europeiska kommissionen för perioden 1 januari 2007–31 oktober 2009. EU har numera 23 officiella språk sedan bulgariska, rumänska och iriska tillkommit.Slovenien inför euron utan problem.

Tyskland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

16

Europaparlamentet väljer Hans-Gert Pöttering till ny talman.

Februari

7

Kommissionär Stavros Dimas delar ut Europeiska trafikantveckans utmärkelser till städerna Léon, Budapest och Bologna. Idag är det 15 år sedan fördraget om Europeiska unionen, vanligen kallat Maastrichtfördraget, undertecknades av EU:s dåvarande 12 medlemsländer, den 7 februari 1992.

13

Samarbetsrådet mellan EU och Kazakstan håller sitt 9:e möte i Bryssel. Samarbetsrådet mellan EU och Kirgizistan håller sitt 9:e möte i Bryssel.


 

Mars

6

Det 3:e mötet i stabiliserings- och associeringsrådet EU–Kroatien hålls i Bryssel.

8-9

Europeiska rådet håller möte i Bryssel.

11

Den tredje europeiska dagen för terrorismens offer högtidlighålls med anledning av treårsdagen av terroristattacken den 11 mars 2004 i Madrid, då 192 människor miste livet. Samma dag hedras minnet av offren för bombattentaten i London den 7 juli 2005.

24-25

Ett informellt möte mellan stats- och regeringscheferna äger rum i Berlin där en förklaring med anledning av 50-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen avges.


 

April

3

Europeiska gemenskapen blir den första organisation som ansluter sig till Haagkonferensen för internationell privaträtt.

19

Rådet utser Torben Brylle till EU:s nye särskilde representant för Sudan från och med den 1 maj 2007.

17

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling anordnar en dialogdag i Bryssel i samband med den första EU-dagen för unga jordbrukare.

30

Ett toppmöte mellan EU och USA hålls i Washington DC. Vid toppmötet undertecknas "Open Skies"-avtalet om transatlantisk luftfart och man enas också om att fördjupa de ekonomiska förbindelserna under de närmaste åren.


 

Maj

8

Det sjuttonde gemensamma rådet och ministermötet mellan Gulfstaternas samarbetsråd och EU hålls i Riyadh, Saudiarabien.

15

Det 8:e trojkamötet på ministernivå mellan EU och Afrika hålls i Bryssel.

18

Det 18:e toppmötet mellan EU och Ryssland hålls i Samara, Ryssland.

24

Rådet antar en gemensam åtgärd om en förlängning av mandatet för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) mellan Gaza och Egypten med ett år, till och med den 24 maj 2008.


 

Juni

4

Ett toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Berlin.

5

Det sextonde toppmötet mellan EU och Japan hålls i Berlin.

18

Det elfte mötet i samarbetsrådet EU–Ukraina och det nionde mötet i samarbetsrådet EU–Moldavien hålls i Luxemburg.

21

Det fjärde mötet på ministernivå inom ramen för energidialogen mellan EU och de oljeexporterande ländernas organisation (OPEC) hålls i Wien.

21-22

Europeiska rådet håller möte i Bryssel.

23-28

Det trettonde plenarmötet i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EG äger rum i Wiesbaden, Tyskland.


 

Juli

1

Portugal tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

4

Det första toppmötet mellan EU och Brasilien hålls i Lissabon.

10

Ekofinrådet godkänner att Cypern och Malta inför euron från och med den 1 januari 2008.

23

Företrädare för medlemsländerna möts i Bryssel med anledning av den formella inledningen av den regeringskonferens som ska utarbeta ett utkast till reformfördrag om ändring av EU-fördragen.

24

Det fjärde mötet i stabiliserings- och associeringsrådet mellan EU och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien hålls i Bryssel.


 

Augusti

September

14

Det elfte toppmötet mellan EU och Ukraina hålls i Kiev.

17

Förstainstansrätten fastställer EU-kommissionens beslut från 2004 om att bötfälla det amerikanska programvaruföretaget Microsoft.

19

Gilles de Kerchove utses till EU:s nye samordnare för kampen mot terrorism. Det amerikanska postverkets kriminalpolis och Europeiska polisbyrån (Europol) undertecknar ett samarbetsavtal.

25

Grönboken om stadstransporter antas under titeln "Mot en ny kultur för rörlighet i städer.


 

Oktober

10

Ministertrojkans andra möte inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan Sydafrika och EU hålls i Tshwane, Sydafrika.

11

Ministertrojkans tolfte möte mellan Ecowas och EU hålls i Ouagadougou, Burkina Faso.

15

Ett stabiliserings- och associeringsavtal samt ett interimsavtal mellan EU och Montenegro undertecknas i Luxemburg.

16

Det åttonde mötet i samarbetsrådet mellan EU och Armenien, samarbetsrådet mellan EU och Azerbajdzjan samt samarbetsrådet mellan EU och Georgien hålls i Luxemburg.

18-19

Ett mycket viktigt toppmöte hålls i Lissabon där man enas om en noggrant avfattad text till det nya "Lissabonfördrag" som kommer att undertecknas formellt av EU-ländernas ledare i Lissabon den 13 december 2007.

26

Det tjugonde toppmötet mellan EU och Ryssland hålls i Mafra, Portugal.


 

November

1

Brigadgeneral Jürgen Scholz blir ny chef för EU:s polisuppdrag i Afghanistan. Han efterträder brigadgeneral Friedrich Eichele.

5-6

Utrikesministrarna från Europa-Medelhavspartnerskapet möts i Lissabon.

6

Piero Fassino utnämns till EU:s särskilda sändebud i Burma/Myanmar.

30

Det åttonde toppmötet mellan EU och Indien hålls i New Delhi.

December

12

Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och rådets ordförande, Portugals premiärminister José Sócrates undertecknar EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna vid en högtidlig ceremoni i Europaparlamentet i Strasbourg.

13

Lissabonfördraget undertecknas i Jeronimosklostret i Lissabon.

Europaparlamentet antar EU:s budget för 2008. Budgeten undertecknas officiellt i Europaparlamentet i Bryssel den 18 december.

14

Europeiska rådet håller möte i Bryssel.

18-20

Den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat) håller sin första plenarsession. Eurolat består av ledamöter av Europaparlamentet och parlamentariker från Latinamerika.

21

Schengenområdet utvidgas och omfattar nu även Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också: