Európska únia

História Európskej únie - 2007

História Európskej únie - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1

Pristúpenie Rumunska a Bulharska ukončilo piaty proces rozšírenia EÚ, ktorý začal v máji 2004, počet členských štátov sa zvýšil na 27 a počet obyvateľov Únie na 492,8 milóna. Rada Európskej únie menuje Meglenu Kunevu (z Bulharska) a Leonarda Orbana (z Rumunska) za členov Európskej komisie na obdobie od 1. januára 2007 do 31. októbra 2009.EÚ má od tohto okamihu 23 úradných jazykov po tom, čo pribudli bulharčina, rumunčina a írčina. Slovinsko prijíma euro. Nemecko preberá zodpovednosť za predsedníctvo Rady Európskej únie.

16

Európsky parlament zvolil Hansa-Gerta Poetteringa za svojho nového predsedu.

Február

7

Komisár Dimas odovzdáva ceny Európskeho týždňa mobility mestám Léon, Budapešť a Bologna.Dnes si pripomíname 15. výročie podpísania Zmluvy o Európskej únii, známej ako Maastrichtská zmluva, ktorá bola podpísaná 7. februára 1992 dvanástimi členmi EÚ.

13

V Bruseli sa konalo deviate stretnutie Spoločnej rady EÚ a Kazachstanu pre spoluprácu.V Bruseli sa konalo deviate stretnutie Spoločnej rady EÚ a Kirgizskej republiky pre spoluprácu.


 

Marec

6

V Bruseli sa koná zasadnutie Stabilizačnej a asociačnej rady medzi EÚ a Chorvátskom.

8-9

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady.

11

Tretím Európskym dňom pre obete terorizmu si pripomíname tretie výročie teroristického útoku z 11. marca 2004 v Madride, pri ktorom zahynulo 192 ľudí. V tento deň si pripomíname aj obete bombových útokov zo 7. júla 2005 v Londýne.

24-25

V Berlíne sa koná neformálne stretnutie hláv štátov a vlád, na ktorom podpísali Vyhlásenie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy.


 

Apríl

3

Európske spoločenstvo je prvou organizáciou, ktorá pristúpila ku Haagskej konferencii o súkromnom medzinárodnom práve.

19

Rada vymenúva Torbena Brylla za nového osobitného splnomocnenca EÚ pre Sudán s účinnosťou od 1. mája 2007.

17

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka organizuje deň dialógu v Bruseli pri príležitosti prvého Európskeho dňa mladých poľnohospodárov.

30

Vo Washingtone DC sa konal samit EÚ – USA, na ktorom bola podpísaná dohoda „Open Skies" o transatlantickej leteckej doprave. Rovnako sa zúčastnené strany dohodli na rozvoji bližších hospodárskych vzťahov počas nasledujúcich rokov..


 

May

8

V Rijáde v Saudskej Arábii sa koná 17. zasadnutie Rady pre spoluprácu štátov Perzského zálivu (GCC) a ministerské stretnutie.

15

V Bruseli sa koná 8. stretnutie ministerskej trojky EÚ a Afriky.

18

V Samare v Rusku sa koná 18. samit EÚ – Rusko.

24

Rada písomným postupom prijala jednotnú akciu, ktorou sa na jeden rok (do 24. mája 2008) predlžuje mandát pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu medzi Gazou a Egyptom (PHM EÚ v Rafahu).


 

Jún

4

V Berlíne v Nemecku sa koná samit EÚ - Kanada.

5

V Berlíne v Nemecku sa koná 16. samit EÚ - Japonsko.

18

V Luxemburgu sa konajú spoločné zasadnutia Rady o spolupráci, deviate medzi EÚ a Moldavskom o jedenáste medzi EÚ a Ukrajinou.

21

Štvrté zasadnutie na úrovni ministrov venované dialógu o energetike medzi Európskou úniou(EÚ) a Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa koná vo Viedni v Rakúsku.

21-22

V Bruseli v Belgicku sa koná zasadnutie Európskej rady.

23-28

13. zasadnutie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ sa koná vo Wiesbadene v Nemecku.


 

Júl

1

Portugalsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

4

Prvý samit EÚ − Brazília sa koná v Lisabone v Portugalsku.

10

Rada Ecofin schválila prijatie zavedenia eura na Cypre a Malte od 1. januára 2008.

23

V Bruseli sa stretli zástupcovia jednotlivých členských štátov na oficiálnom otvorení medzivládnej konferencie (IGC) o návrhu reformnej zmluvy, ktorá pozmení zmluvy EÚ.

24

Štvrté zasadnutie Rady medzi EÚ a s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o stabilizácii a pridružení sa koná v Bruseli.


 

August

1

Bulharsko a Rumunsko sa stali riadnymi členmi Europolu.

25

Vyšla správa o úmrtí Raymonda Barra, bývalého predsedu francúzskej vlády v rokoch 1976 až 1981 a podpredsedu Európskej komisie v rokoch 1967 až 1973.

26

Vyšla správa o úmrtí Gastona Thorna, bývalého člena Európskeho parlamentu v rokoch 1959 až 1969, predsedu luxemburskej vlády v rokoch 1974 až 1979, predsedu generálneho zhromaždenia Spojených národov v rokoch 1975 až 1976 a predsedu Európskej komisie v rokoch 1981 až 1985.


 

September

14

V Kyjeve sa konal 11. samit EÚ a Ukrajiny.

17

Súd prvého stupňa potvrdil rozsudok z roku 2004 v dlhotrvajúcom antitrastovom spore Európskej komisie s americkým softvérovým gigantom Microsoft.

19

Pán Gilles de Kerchove bol menovaný novým koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu. Inšpekcia poštových služieb Spojených štátov (USPIS, United States Postal Inspection Service) a Európsky policajný úrad (Europol) podpísali dohodu o súčinnosti.

25

Schválenie zelenej knihy o mestskej mobilite pod názvom Za novú kultúru mestskej mobility.


 

Október

10

V Tshwane v Južnej Afrike sa konala druhá ministerská trojka v rámci strategického partnerstva Južnej Afriky a EÚ.

11

V Ouagadougou, štát Burkina Faso, sa konala 12. ministerská trojka ECOWAS-EÚ.

15

V Luxembursku boli podpísané Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Čiernou Horou (DSP) a dočasná dohoda.

16

V Luxembursku sa konali zasadnutia ôsmej rady pre spoluprácu medzi EÚ a Arménskom, EÚ a Azerbajdžanom a EÚ a Gruzínskom.

18-19

V Lisabone sa konal kľúčový samit o reformnej zmluve, na ktorom sa dohodlo presné znenie novej Lisabonskej zmluvy, ktorú formálne podpíšu všetci európski lídri 13. decembra 2007 v Lisabone.

26

V portugalskej Mafre sa konal 20. samit EÚ-Rusko.


 

November

1

Brigádny generál Jürgen Scholz nastúpil na miesto brigádneho generála Friedricha Eicheleho ako nový veliteľ policajnej misie EÚ v Afganistane.

5-6

V Lisabone sa stretli ministri zahraničných vecí krajín euro-stredomorského partnerstva.

6

Piero Fassino bol vymenovaný za osobitného vyslanca EÚ v Barme/Mjanmarsku.

30

V New Delhi v Indii sa konal 6. samit EÚ - India.

December

12

Hans-Gert Pöttering, predseda Európskeho parlamentu, José Manuel Barroso, predseda Komisie, a José Sócrates, portugalský premiér a úradujúci predseda Rady EÚ, pri podpise Charty základných práv na oficiálnej slávnosti v Európskom parlamente v Štrasburgu.

13

Podpis Lisabonskej zmluvy v Mosteiro dos Jerónimos v Lisabone

Európsky parlament schválil v druhom čítaní rozpočet EÚ na rok 2008. K oficiálnemu podpisu došlo 18. decembra v priestoroch Parlamentu v Bruseli.

14

V belgickom Bruseli sa konalo zasadnutie Európskej rady.

18-20

Prvé plenárne zasadnutie Európsko-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EUROLAT), na ktorom sa zúčastňujú europoslanci a členovia parlamentov latinskoamerických krajín.

21

Schengenský priestor sa rozšíril na Estónsko, Českú republiku, Litvu, Maďarsko, Lotyšsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...: