Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2007

Historia Unii Europejskiej - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii zakończyło piąte rozszerzenie UE, rozpoczęte w maju 2004 r. Wraz z nim liczba państw członkowskich wzrosła do 27, a liczba ludności UE do 492,8 mln. Rada Unii Europejskiej mianuje Meglenę Kunewę (z Bułgarii) oraz Leonarda Orbana (z Rumunii) nowymi członkami Komisji Europejskiej na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 października 2009 r.Unia Europejska ma 23 języki urzędowe. Trzy nowe języki to bułgarski, rumuński i irlandzki.Słowenia przyjmuje euro.Niemcy przejmują prezydencję Rady Unii Europejskiej.

16

Parlament Europejski wybiera na przewodniczącego Hansa-Gerta Poetteringa.

Luty

7

Komisarz Dimas wręcza nagrody przyznane z okazji europejskiego tygodnia mobliności miastom Léon, Budapeszt i Bolonia.W tym dniu przypada 15. rocznica podpisania Traktatu o Unii Europejskiej, znanego jako Traktat z Maastricht, który w dniu 7 lutego 1992 r. podpisało 12 państw należących wówczas do UE.

13

W Brukseli odbywa się 9. posiedzenie Wspólnej Rady Współpracy UE-Kazachstan.


 

Marzec

6

W Brukseli odbywa się trzecie spotkanie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia między Unią Europejską i Chorwacją.

8-9

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli (Belgia).

11

Po raz trzeci obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu upamiętniający trzecią rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 marca 2004 r. w Madrycie, w których zginęły 192 osoby. W tym dniu wspominamy również ofiary zamachów bombowych w Londynie z 7 lipca 2005 r.

24-25

Na nieformalnym spotkaniu w Berlinie szefowie państw i rządów podpisują deklarację z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.


 

Kwiecień

3

Wspólnota Europejska zostaje pierwszą organizacją przystępującą do Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

19

Rada mianuje Torbena Brylle’a nowym specjalnym przedstawicielem UE w Sudanie od 1 maja 2007 r.

17

Z okazji pierwszego Europejskiego Dnia Młodych Rolników Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje w Brukseli dzień dialogu.

30

W Waszyngtonie DC odbywa się szczyt UE-USA, na którym podpisana zostaje tzw. „umowa o otwartym niebie" w sprawie transatlantyckiego transportu lotniczego; na szczycie zapada również decyzja o nawiązaniu w ciągu następnych kilku lat ściślejszych kontaktów gospodarczych.


 

Maj

8

17. Wspólna Rada i spotkanie ministerialne UE-GCC w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

15

W Brukseli odbywa się 8. spotkanie ministerialnej trojki UE – Afryka.

18

W Samarze (Rosja) odbywa się 18. szczyt UE-Rosja.

24

Rada przedłuża o rok mandat Misji UE ds. Szkolenia i Kontroli na Przejściu Granicznym w Rafah pomiędzy Gazą i Egiptem (EUBAM Rafah).


 

Czerwiec

4

W Berlinie (Niemcy) odbywa się szczyt UE-Kanada.

5

W Berlinie (Niemcy) odbywa się 16. szczyt UE-Japonia.

18

W Luksemburgu odbywa się 11. spotkanie Rady Współpracy UE-Ukraina oraz 9. spotkanie Rady Współpracy UE-Mołdowa.

21

W Wiedniu (Austria) odbywa się 4. spotkanie na szczeblu ministerialnym w sprawie dialogu energetycznego między Unią Europejską i Organizacją Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC).

21-22

W Brukseli (Belgia) odbywa się szczyt Rady Europejskiej.

23-28

W Wiesbaden (Niemcy) odbywa się 13. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego krajów AKP i UE.


 

Lipiec

1

Portugalia obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

4

W Lizbonie (Portugalia) odbywa się pierwszy szczyt UE-Brazylia.

10

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zatwierdza wprowadzenie euro na Cyprze i Malcie 1 stycznia 2008 r.

23

Przedstawiciele państw członkowskich spotykają się w Brukseli na oficjalnym otwarciu konferencji międzyrządowej w sprawie projektu traktatu reformującego zmieniającego traktaty UE.

24

W Brukseli odbywa się czwarte posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia z udziałem przedstawicieli UE i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.


 

Sierpień

1

Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji o Europolu.

25

Zmarł Raymond Barre, premier Francji w latach 1976–1981 i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1967–1973.

26

Zmarł Gaston Thorn, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 1959–1969, premier Luksemburga w latach 1974–1979, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ w latach 1975–1976 i przewodniczący Komisji w latach 1981–1985.


 

Wrzesień

14

W Kijowie odbywa się 11. szczyt UE-Ukraina.

17

Europejski Sąd Pierwszej Instancji utrzymuje w mocy decyzję Komisji Europejskiej z 2004 roku, nakładającą na amerykański koncern Microsoft karę za nadużycie dominującej pozycji na rynku.

19

Gilles de Kerchove zostaje mianowany koordynatorem UE ds. zwalczania terroryzmu. United States Postal Inspection Service (USPIS) oraz Europejski Urząd Policji (Europol) podpisują umowę o współpracy.

25

Przyjęto zieloną księgę „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście".


 

Październik

10

2. spotkanie ministerialnej trojki w ramach partnerstwa strategicznego UE-Afryka Południowa, Tshwane, Republika Południowej Afryki.

11

12. spotkanie ministerialnej trojki UE-Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Wagadugu, Burkina Faso.

15

Podpisanie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu oraz umowy przejściowej UE-Czarnogóra w Luksemburgu.

16

W Luksemburgu odbywa się 8. spotkanie Rady Współpracy UE-Armenia, UE-Azerbejdżan oraz UE-Gruzja.

18-19

W Lizbonie odbywa się nadzwyczajny szczyt w sprawie traktatu reformującego. Na szczycie osiągnięto porozumienie w sprawie tekstu nowego traktatu lizbońskiego, który zostanie podpisany przez przywódców europejskich 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie.

26

W Mafrze (Portugalia) odbywa się 20. szczyt UE-Rosja.


 

Listopad

1

Generał brygady Jürgen Scholz zastępuje generała brygady Friedricha Eichele na stanowisku szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie.

5-6

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego w Lizbonie.

6

Mianowanie Piero Fassino na stanowisko specjalnego wysłannika UE ds. Birmy/Związku Myanmar.

30

8. szczyt UE-Indie, Nowe Delhi (Indie).

Grudzień

12

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady UE – premier Portugalii José Sócrates podpisują Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej na uroczystości zorganizowanej podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

13

Podpisanie traktatu lizbońskiego w klasztorze Hieronimitów w Lizbonie.

Parlament Europejski przyjmuje w drugim czytaniu budżet Unii Europejskiej na 2008 rok. Budżet oficjalnie podpisano w Parlamencie w Brukseli 18 grudnia.

14

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli.

18-20

Pierwsza zwyczajna sesja plenarna Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EUROLAT) z udziałem posłów do PE oraz parlamentarzystów z krajów Ameryki Łacińskiej.

21

Rozszerzenie strefy Schengen o Estonię, Czechy, Litwę, Węgry, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację i Słowenię.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również
Back to top