Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2007

De geschiedenis van de Europese Unie - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

De in mei 2004 begonnen vijfde uitbreiding van de EU wordt afgerond met de toetreding van Roemenië en Bulgarije. Hierdoor komt het aantal lidstaten op 27 en de bevolking van de Unie op 492,8 miljoen. De Raad van de Europese Unie stelt Meglena Kuneva (Bulgarije) en Leonard Orban (Roemenië) aan als leden van de Europese Commissie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 oktober 2009. Door de toevoeging van Bulgaars, Roemeens en Iers heeft de EU voortaan 23 officiële talen. Slovenië voert de euro in.Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

16

Het Europees Parlement verkiest Hans-Gert Pöttering tot voorzitter.

Februari

7

Commissaris Dimas reikt de Prijs van de Europese Mobiliteitsweek uit aan de steden León, Boedapest en Bologna.15 jaar geleden, op 7 februari 1992, werd het Verdrag betreffende de Europese Unie, beter bekend als het Verdrag van Maastricht, ondertekend door de toen nog 12 leden van de EU.

13

Negende bijeenkomst van de Gezamenlijke Samenwerkingsraad EU-Kazachstan in Brussel. Negende bijeenkomst van de Gezamenlijke Samenwerkingsraad EU-Kirgistan in Brussel.


 

Maart

6

Derde bijeenkomst van de Stabilisatie- en Associatieraad EU-Kroatië in Brussel.

8-9

Vergadering van de Europese Raad in Brussel.

11

Derde Europese dag voor de slachtoffers van terrorisme, drie jaar na de aanslagen op 11 maart 2004 in Madrid, waarbij 192 mensen omkwamen. Op deze dag worden ook de slachtoffers van de bomaanslagen in Londen op 7 juli 2005 herdacht.

24-25

Informele vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders in Berlijn met een verklaring ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome.


 

April

3

De Europese Gemeenschap treedt als eerste organisatie toe tot de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht.

19

De Raad benoemt Torben Brylle tot speciaal EU-vertegenwoordiger voor Sudan met ingang van 1 mei 2007.

17

Naar aanleiding van de eerste Europese dag voor jonge landbouwers organiseert het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling een dag van dialoog in Brussel.

30

Op een topontmoeting tussen de EU en de VS in Washington DC wordt de "Open skies"-overeenkomst over het transatlantisch luchtvervoer ondertekend. Ook wordt afgesproken in de komende jaren de economische banden aan te halen.


 

Mei

8

17e vergadering van de Samenwerkingsraad van de Golf en de Gemeenschappelijke Raad van de EU en de ministers wordt gehouden in Riyad, Saudi-Arabië.

15

8e bijeenkomst ministeriële trojka EU-Afrika in Brussel.

18

18e top Europese Unie-Rusland te Samara, Rusland.

24

Mandaat van de missie van de EU voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) wordt met een jaar verlengd tot 24 mei 2008.


 

Juni

4

Topontmoeting EU-Canada in Berlijn, Duitsland.

5

16e topontmoeting EU-Japan in Berlijn, Duitsland.

18

11e bijeenkomst van de samenwerkingsraad EU-Oekraïne en 9e bijeenkomst van de samenwerkingsraad EU-Moldavië in Luxemburg.

21

4e bijeenkomst op ministerieel niveau in het kader van de energiedialoog tussen EU en OPEC (Organisatie van olie-exporterende landen) in Wenen, Oostenrijk.

21-22

Europese Raad in Brussel, België.

23-28

13e bijeenkomst van de gezamenlijke parlementaire vergadering van ACS en EU in Wiesbaden, Duitsland.


 

Juli

1

Portugal neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

4

Eerste topontmoeting EU-Brazilië in Lissabon, Portugal.

10

De Ecofin-raad stemt ermee in dat Cyprus en Malta met ingang van 1 januari 2008 de euro invoeren.

23

Vertegenwoordigers van de lidstaten komen in Brussel bijeen voor de formele opening van een intergouvernementele conferentie (IGC) over het ontwerp van verdrag voor de hervorming van de EU-verdragen.

24

Vierde bijeenkomst van de Stabilisatie- en Associatieraad EU-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in Brussel.


 

Augustus

1

Bulgarije en Roemenië worden volwaardig lid van Europol.

25

Raymond Barre overlijdt. Hij was premier van Frankrijk van 1976 tot 1981 en vicevoorzitter van de Europese Commissie van 1967 tot 1973.

26

Gaston Thorn overlijdt. Hij was van 1959 tot 1969 lid van het Europees Parlement, van 1974 tot 1979 eerste minister van Luxemburg, van 1975 tot 1976 voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties en van 1981 tot 1985 voorzitter van de Europese Commissie.


 

September

14

11e topontmoeting EU-Oekraïne in Kiev.

17

Het Gerecht van eerste aanleg bevestigt een uitspraak van 2004 in de lang aanslepende antitrustzaak van de Europese Commissie tegen het grote Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft.

19

Gilles de Kerchove wordt benoemd tot coördinator voor terrorismebestrijding van de EU. De United States Postal Inspection Service (USPIS) en de Europese Politiedienst (Europol) sluiten een overeenkomst.

25

De Europese Commissie publiceert het Groenboek "Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur".


 

Oktober

10

Bezoek van de tweede ministeriële trojka in het kader van het strategische partnerschap met Zuid-Afrika in Tshwane, Zuid-Afrika.

11

Bijeenkomst 12e ECOWAS-EU-trojka in Ouagadougou, Burkina Faso.

15

Ondertekening van een stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Montenegro in Luxemburg.

16

De 8e Samenwerkingsraad EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië in Luxemburg.

18-19

Informele top over het Hervormingsverdrag in Lissabon, waar overeenstemming wordt bereikt over de tekst voor het nieuwe "Verdrag van Lissabon" dat op 13 december 2007 formeel wordt ondertekend door alle Europese leiders.

26

20e top EU-Rusland in Mafra, Portugal.


 

November

1

Brigadegeneraal Jürgen Scholz volgt brigadegeneraal Friedrich Eichele op aan het hoofd van de politiemissie van de EU in Afghanistan.

5-6

Bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse zaken van het Euro-mediterraan Partnerschap in Lissabon.

6

Piero Fassino wordt benoemd tot speciaal gezant van de EU voor Birma/Myanmar.

30

Achtste topontmoeting EU-India in New Delhi, India.

December

12

Het Handvest van de grondrechten wordt tijdens een plechtige ceremonie in het Europees Parlement te Straatsburg ondertekend door Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement, José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie en José Sócrates, eerste minister van Portugal en fungerend voorzitter van de Europese Raad.

13

Het Verdrag van Lissabon wordt ondertekend in het Mosteiro dos Jerónimos te Lissabon.

Het Europees Parlement neemt in tweede lezing de EU-begroting 2008 aan. Zij wordt op 18 december op het Parlement te Brussel officieel ondertekend.

14

Europese Raad in Brussel, België.

18-20

Eerste gewone plenaire zitting van de Euro-Latijns-Amerikaanse parlementaire vergadering (EUROLAT), waarop leden van het Europees parlement en Latijns-Amerikaanse parlementsleden samenkomen.

21

Het Schengengebied wordt uitgebreid met Estland, Tsjechië, Litouwen, Hongarije, Letland, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zie ook: 
Back to top