Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 2007

Eiropas Savienības vēsture - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Janvāris

1

Ar Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos tika pabeigta piektā paplašināšanas kārta, kas tika sākta 2004. gada maijā, dalībvalstu skaitam palielinoties līdz 27 un Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitam - līdz 492,8 miljoniem iedzīvotāju. Eiropas Savienības Padome ieceļ Meglenu Kunevu (Bulgārija) un Leonardu Orbanu (Rumānija) par Eiropas Komisijas locekļiem uz laiku no 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. oktobrim. Tagad pēc bulgāru, rumāņu un īru valodas pievienošanas ES oficiālajām valodām ES ir 23 oficiālās valodas. Slovēnija sekmīgi pieņem eiro. Vācija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts pienākumus.

16

Eiropas Parlaments ievēl Hansu-Gertu Poteringu par savu jaunu priekšēdētāju.

Februāris

7

Komisārs Dimass pasniedz Eiropas mobilitātes nedēļas apbalvojumu Leonas, Budapeštas un Boloņas pilsētām. Šodien svin 15. gadadienu kopš Līguma par Eiropas Savienību parakstīšanas, ko sauc arī par Māstrihtas Līgumu un kuru 1992. gada 7. februārī parakstīja ES 12 toreizējās dalībvalstis.

13

Briselē notiek devītā ES un Kazahstānas apvienotās sadarbības padomes sanāksme. Briselē notiek devītā ES un Kirgizstānas apvienotās sadarbības padomes sanāksme.


 

Marts

6

Briselē notiek Stabilizācijas un asociācijas padomes starp ES un Horvātiju trešā sanāksme.

8-9

Briselē (Beļģija) notiek Eiropadomes sanāksme.

11

Trešajā Eiropas terorisma upuru piemiņas dienā aprit trīs gadi kopš 2004. gada 11. marta teroristu uzbrukuma Madridē, kurā dzīvību zaudēja 192 cilvēki. Šajā dienā tiek pieminēti arī 2005. gada sprādzienu upuri Londonā.

24-25

Berlīnē notiek valstu un valdību vadītāju neformāla tikšanās, kuras laikā pieņem deklarāciju saistībā ar Romas Līguma parakstīšanas 50. gadadienu.


 

Aprīlis

3

Eiropas Kopiena ir pirmā organizācija, kas pievienojas Hāgas Konferencei par starptautiskajām privāttiesībām.

19

Padome no 2007. gada 1. maija par jauno ES īpašo pārstāvi Sudānā iecēlusi Torbenu Brīlu.

17

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts organizē dialoga dienu Briselē, lai atzīmētu pirmo Eiropas Jauno lauksaimnieku dienu.

30

Vašingtonā notiek ES un ASV sammits, kurā tiek parakstīts "atvērto debesu" līgums par transatlantisko gaisa satiksmi. Tās arī vienojas nākamo piecu gadu laikā izveidot ciešākas ekonomiskās attiecības.


 

Maijs

8

Saūda Arābijā, Rijādā notiek 17. PLP un ES apvienotās Padomes un ministru sanāksme.

15

Briselē notiek 8. ES un Āfrikas trijotņu tikšanās ministru līmenī.

18

Krievijā, Samarā notiek ES un Krievijas 18. sammits.

24

Padome nosaka vienotu rīcību, par vienu gadu, līdz 2008. gada 24. maijam, pagarinot mandātu ES robežu palīdzības misijai Rafas robežšķērsošanas vietā starp Gazu un Ēģipti (ES RPM Rafa).


 

Jūnijs

4

ES un Kanādas sammits Berlīnē (Vācija).

5

ES un Japānas 16. sammits Berlīnē (Vācija).

18

Vienpadsmitā ES un Ukrainas Sadarbības padomes sanāksme un devītā ES un Moldovas Sadarbības padomes sanāksme Luksemburgā.

21

Enerģētikas dialogam veltītā ceturtā ministru līmeņa sanāksme starp Eiropas Savienību (ES) un Naftas eksportētāju valstu organizāciju (OPEC) Vīnē (Austrija).

21-22

Eiropadomes sanāksme Briselē (Beļģija).

23-28

Trīspadsmitā ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja Visbādenē (Vācija).


 

Jūlijs

1

Portugāle pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

4

Portugāles pilsētā Lisabonā notiek pirmais ES un Brazīlijas sammits.

10

ECOFIN padome apstiprina eiro ieviešanu Kiprā un Maltā no 2008. gada 1. janvāra.

23

Dalībvalstu pārstāvji tiekas Briselē, lai oficiāli atklātu Starpvaldību konferenci par reformas līguma projektu ES dibināšanas līgumu grozīšanai.

24

Briselē notiek ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes ceturtā sanāksme.


 

Augusts

1

Bulgārija un Rumānija kļūst par pilntiesīgām Eiropola dalībvalstīm.

25

Miris Raimons Bārs, kas 1976.-1981. gadā bija Francijas premjerministrs un 1967.-1973. gadā - Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

26

Miris Gastons Torns, bijušais Parlamenta deputāts 1959.-1969. gadā, Luksemburgas premjerministrs 1974.-1979. gadā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas priekšsēdētājs 1975.-1976. gadā un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 1981.-1985. gadā.


 

Septembris

14

Kijevā notiek ES un Ukrainas 11. sammits.

17

Pirmās instances tiesa apstiprina 2004. gada spriedumu lietā, kuru pirms vairākiem gadiem Eiropas Komisija ierosināja pret ASV programmatūras gigantu “Microsoft” dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas dēļ.

19

Žilu de Keršovu ieceļ par jauno ES pretterorisma koordinatoru. Amerikas Savienoto Valstu Pasta kontroles dienests (USPIS) un Eiropas Policijas birojs (Eiropols) paraksta sadarbības nolīgumu.

25

Pieņemta zaļā grāmata par pilsētu mobilitāti "Ceļā uz jaunu pilsētu mobilitātes kultūru".


 

Oktobris

10

Dienvidāfrikā, Čvanā, notiek otrā valdību trīspusējā tikšanās, kas sarīkota, pamatojoties uz Dienvidāfrikas un ES stratēģisko partnerību.

11

Burkinafaso, Vagadugu pilsētā, notiek divpadsmitā ECOWAS un ES valdību trīspusējā tikšanās.

15

Luksemburgā parakstīts ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas nolīgums, kā arī pagaidu nolīgums.

16

Luksemburgā notiek astotā ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas sadarbības padomes tikšanās.

18-19

Lisabonā notiek sammits par Reformas līgumu, vienojoties par jaunā Lisabonas līguma galīgo tekstu, ko 2007. gada 13. decembrī Lisabonā parakstīs visi ES valstu vadītāji.

26

Portugālē, Mafrā notiek 20. ES un Krievijas sammits.


 

Novembris

1

Brigādes komandieris Jirgens Šolcs nomaina amatā brigādes komandieri Frīdrihu Eiheli, kļūdams par jauno ES policijas misijas vadītāju Afganistānā.

5-6

Lisabonā tiekas ārlietu ministri no Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerības valstīm.

6

Pjero Fasino iecelts par ES īpašo sūtni Birmā/Mjanmā.

30

Deli (Indija) notiek ES un Indijas 8. augstākā līmeņa tikšanās.

Decembris

12

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss-Gerts Poterings, Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Portugāles premjerministrs un vienlaikus ES Padomes priekšsēdētājs Žozē Sokratešs paraksta Pamattiesību hartu oficiālā ceremonijā Eiropas Parlamentā Strasbūrā.

13

Lisabonas līgums parakstīts Sv. Hieronīma ordeņa klosterī Lisabonā.

Eiropas Parlaments otrajā lasījumā pieņem ES 2008. gada budžetu, 18. decembrī to oficiāli paraksta Parlamenta ēkā Briselē.

14

Briselē (Beļģija) notiek Eiropadomes sanāksme.

18-20

Notiek Eiropas un Latīņamerikas parlamentārās asamblejas (EUROLAT) pirmā plenārsēde, kurā pulcējas Eiropas Parlamenta deputāti un parlamentārieši no Latīņamerikas.

21

Paplašināta Šengenas zona, iekļaujot Igauniju, Čehiju, Lietuvu, Ungāriju, Latviju, Maltu, Poliju, Slovākiju un Slovēniju.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Skatīt arī
Back to top