Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2007

Europos Sąjungos istorija - 2007


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Į ES įstojus Rumunijai ir Bulgarijai baigtas penktasis plėtros etapas, prasidėjęs 2004 m. gegužės mėnesį. Dabar ES sudaro 27 valstybės narės, kurių bendras gyventojų skaičius – 492,8 mln. Europos Sąjungos Taryba paskiria Megleną Kunevą (Bulgarija) ir Leonardą Orbaną (Rumunija) Europos Komisijos nariais laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d. Bulgarų, rumunų ir airių kalbos tampa oficialiosiomis ES kalbomis – dabar ES yra 23 oficialiosios kalbos. Slovėnija sėkmingai įsiveda eurą. Vokietija pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.

16 d.

Europos Parlamentas išrenka naują pirmininką – Hansą Gertą Potteringą.

Vasaris

7 d.

Komisijos narys S. Dimas Leono, Budapešto ir Bolonijos miestus apdovanoja Europos judumo savaitės premija. Minimos Europos Sąjungos sutarties, vadinamosios Mastrichto sutarties, kurią 1992 m. vasario 7 d. pasirašė 12 tuometinių ES valstybių narių, 15-osios pasirašymo metinės.

13 d.

Briuselyje vyksta 9-asis ES ir Kazachstano Jungtinės bendradarbiavimo tarybos posėdis. Briuselyje vyksta 9-asis ES ir Kirgizijos Respublikos Jungtinės bendradarbiavimo tarybos posėdis.


 

Kovas

6 d.

Briuselyje vyksta trečiasis ES ir Kroatijos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis.

8-9 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyksta Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

11 d.

3-asis Europos terorizmo aukų atminimo dienos minėjimas trečiosioms 2004 m. kovo 11 d. Madride surengto teroristų išpuolio, kuriame žuvo 192 žmonės, metinėms atminti. Šią dieną taip pat prisimenamos 2005 m. liepos 7 d. Londono sprogdinimų aukos.

24-25 d.

Berlyne vyksta neoficialus valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas, kuriame Romos sutarčių pasirašymo 50-mečio proga pasirašoma deklaracija.


 

Balandis

3 d.

Europos bendrija tapo pirmąja organizacija, prisijungusia prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos.

19 d.

Taryba nuo 2007 m. gegužės 1 d. paskyrė Torbeną Brylle'ą naujuoju ypatinguoju ES atstovu Sudane.

17 d.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas Briuselyje surengė diskusijų dieną pirmajai Europos jaunųjų ūkininkų dienai pažymėti.

30 d.

Vašingtone (Kolumbijos apygarda) įvyko ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame pasirašytas „atviros oro erdvės" susitarimas dėl transatlantinių skrydžių liberalizavimo. Taip pat susitarta per kelis ateinančius metus užmegzti glaudesnius ekonominius ryšius.


 

Gegužė

8 d.

17-oji Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. ES jungtinės tarybos ir ministrų susitikimas Rijade, Saudo Arabijoje.

15 d.

8-asis ES ir Afrikos ministrų „troikos" susitikimas Briuselyje.

18 d.

18-asis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas Samaroje, Rusijoje.

24 d.

Taryba patvirtino bendruosius veiksmus vieneriems metams (iki 2008 m. gegužės 24 d.) pratęsti ES pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui Gazos ir Egipto pasienyje (EUBAM Rafah) mandatą.


 

Birželis

4 d.

Berlyne, Vokietijoje, surengtas ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas.

5 d.

Berlyne, Vokietijoje, surengtas 16-asis ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

18 d.

Liuksemburge surengtas 11-asis ES ir Ukrainos bei 9-asis ES ir Moldovos Bendradarbiavimo tarybos posėdžiai.

21 d.

Vienoje, Austrijoje, surengtas 4-asis Europos Sąjungos (ES) ir Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) ministrų posėdis dėl dialogo energetikos srityje.

21-22 d.

Briuselyje, Belgijoje, surengtas Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

23-28 d.

Vysbadene, Vokietijoje, vyko 13-oji ES ir AKR Jungtinės Parlamentinės Asamblėjos sesija.


 

Liepa

1 d.

Portugalija pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.

4 d.

Pirmasis ES ir Brazilijos aukščiausiojo lygio susitikimas Lisabonoje, Portugalijoje.

10 d.

Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba sutiko, kad Kipras ir Malta įsivestų eurą nuo 2008 m. sausio 1 d.

23 d.

Valstybių narių atstovai susitiko Briuselyje oficialiai atidaryti tarpvyriausybinės konferencijos (TVK), kuri turės parengti ES institucijų reformų sutarties projektą.

24 d.

Ketvirtasis ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis Briuselyje.


 

Rugpjūtis

1 d.

Bulgarija ir Rumunija tapo visateisės Europolo narės.

25 d.

Mirė Raymondas Barre'as, buvęs Prancūzijos ministras pirmininkas (1976–1981 m.) ir Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas (1967–1973 m.).

26 d.

Mirė Gastonas Thornas, buvęs Europos Parlamento narys (1959–1969 m.), Liuksemburgo ministras pirmininkas (1974–1979 m.), Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pirmininkas (1975–1976 m.) ir Europos Komisijos Pirmininkas (1981–1985 m.).


 

Rugsėjis

14 d.

Kijeve įvyko 11-asis ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas.

17 d.

Pirmosios instancijos teismas patvirtino 2004 m. nutarimą ilgai trukusioje Europos Komisijos antimonopolinėje byloje prieš JAV programinės įrangos milžinę „Microsoft".

19 d.

Gillesas de Kerchove'as paskirtas naujuoju ES kovos su terorizmu koordinatoriumi. Jungtinių Valstijų pašto inspekcija (USPIS) ir Europos policijos biuras (Europolas) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

25 d.

Patvirtinta žalioji knyga „Nauja mobilumo mieste kultūra", skirta mobilumo mieste klausimams.


 

Spalis

10 d.

Antrasis ministrų troikos susitikimas Čveine, Pietų Afrikoje, dėl Pietų Afrikos ir ES strateginės partnerystės.

11 d.

12-asis ECOWAS ir ES ministrų troikos susitikimas Ugadugu Burkina Fase.

15 d.

Liuksemburge pasirašytas ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas bei laikinasis susitarimas.

16 d.

Liuksemburge aštuntą kartą įvyko ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano bei ES ir Gruzijos Bendradarbiavimo tarybų posėdžiai.

18-19 d.

Lisabonoje įvyko pagrindinis aukščiausiojo lygio susitikimas dėl reformų sutarties, kuriame susitarta dėl tikslaus naujosios Lisabonos sutarties teksto. Visų Europos šalių vadovai šią Sutartį Lisabonoje oficialiai pasirašys 2007 m. gruodžio 13 d.

26 d.

20-asis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas Mafroje, Portugalijoje.


 

Lapkritis

1 d.

Brigados generolas Jürgenas Scholzas perėmė brigados generolo Friedricho Eichele ES policijos misijos Afganistane vadovo pareigas.

5-6 d.

Lisabonoje susitiko Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerių užsienio reikalų ministrai.

6 d.

Pieras Fassinas paskirtas ES specialiuoju pasiuntiniu Birmoje (Mianmare).

30 d.

Naujajame Delyje, Indijoje, įvyko 8-asis ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Gruodis

12 d.

Europos Parlamento Pirmininkas Hansas Gertas Pötteringas, Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas ir ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos ministras pirmininkas José Sócratesas per iškilmingą ceremoniją Europos Parlamente Strasbūre pasirašė Pagrindinių teisių chartiją.

13 d.

Lisabonos šv. Jeronimo vienuolyne pasirašyta Lisabonos sutartis.

Europos Parlamentas antruoju svarstymu patvirtino 2008 m. ES biudžetą. Dėl jo oficialiai pasirašyta gruodžio 18 d. Parlamente Briuselyje.

14 d.

Briuselyje, Belgijoje, įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

18-20 d.

Įvyko pirmoji Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos (EUROLAT) eilinė plenarinė sesija, kurioje dalyvavo Europos Parlamento ir Lotynų Amerikos šalių parlamentų nariai.

21 d.

Prie Šengeno erdvės prisijungė Estija, Čekija, Lietuva, Vengrija, Latvija, Malta, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija: 
Back to top